Tefsir sure El-murselat

sanel
By sanel

Preveo: Mr. Emir Demir
1. – 5. ”Tako mi onih koji se jedan za drugim šalju”, do: ”…i Objavu dostavljaju” – Uzvišeni Allah kune se melekima koje šalje s objavom Svojim vjerovjesnicima koji kao vihor idu zato što brzo lete i šire svoja krila donoseći ono čime se pravi razlika između istine i neistine, halala i harama, pa tako sve dok ne dostave objavu vjerovjesnicima.
6.  ”…opravdanje ili opomenu” – ovo znači da meleki dostavljaju objavu tako što Allah time čini opravdanje prema stvorenjima i upozorava ih na Svoju patnju i kaznu. Rečeno je da ovo znači opravdanje za one koji su na istini, a upozorenje za one koji su na neistini.
8. ”Kada zvijezde sjaj izgube” – tj. kada se pobriše i ode njihova svjetlost.
9. ”i kada se nebo otvori” – tj. kada se otvori i rascijepi.
10. ”i kada se planine u prah zdrobe” – tj. kada se iščupaju sa svojih mjesta i počnu letjeti u zraku raspršene, a mjesto na kojem su bile na Zemlji poravnat će se.  
11. ”i kada se poslanici u određeno vrijeme skupe…” – tj. poslanicima će se precizno odrediti vrijeme za konačnu presudu između njih i njihovih naroda.  
12. ”Do kojeg je to dana odloženo?” – tj. radi Velikog dana kojem se robovi čude zbog njegove žestine i dodatnih strahota. Poslanicima je određen rok da ih sakupe, pa će u tom danu doći kako bi svjedočili protiv svojih naroda.
13. ”Do Dana sudnjeg!” – presudit će se ljudima konačno prema njihovim djelima i bit će raspoređeni za Džennet ili Džehennem.
14. ”A znaš li ti šta je Dan sudnji?” – tj. šta ti je dalo znanje o ovome danu? Ovo znači: ovo je zastrašujuće pitanje koje se ne može procijeniti i odrediti zbog svoje ogromne veličine.
16. ”Zar Mi nismo drevne narode uništili” – tj. nevjernike iz prethodnih naroda od Adema do Muhammeda, s.a.v.s., i to kaznom na dunjaluku kada su u laž utjerivali svoje poslanike.  
17. ”i poslije njih i one koji su za njima dolazili?!” – tj. stanovnike Mekke i one koji su sa njima bili u saglasnosti kada su poricali Muhammeda, s.a.v.s.  
20. ”Zar vas od neznatne tekućine ne stvaramo” – od slabe i prezrene vode, a to je sjemena tekućina.
21. ”koju na pouzdano mjesto stavljamo” – tj. u zaštićeno mjesto, a to je maternica.
22. ”do roka određenoga?” – to je period trudnoće, a trudnoća kod ljudi traje devet mjeseci.   
23. ”Tako smo odredili, a divni li smo odreditelji” – tj. odredili smo organe i osobine čovjeka i svako od njegovih stanja stvorili smo prema opisu koji smo željeli. Divan li je Allah koji određuje i daje oblik i mjeru!
25. – 26.  ”Zar Mi nismo učinili Zemlju sabiralištem živih i mrtvih” – tj. učinili smo Zemlju da vas čuva i živite na njenoj površini, a mrtvi u njenoj utrobi.
27. ”…i zar vam Mi ne dajemo da slatku vodu pijete?” – tj. pitkom i prefinjenom vodom , a ovo je sve čudnije od proživljenja.
29. ”Idite prema onome što ste neistinom smatrali” – reći će im se: ”Idite ka onome što ste poricali u vidu  kazne.”
30. ”Idite prema dimu u tri prama razdvojenom” – tj. ka sjeni od dima Džehennema koji svijetli, a onda se raziđe na tri dijela.
31. ”koji hlada neće davati i koji od plamena neće zaklanjati” – tj. u njemu nema hlada kao u dunjalučkim sjenama niti od vas može odbiti toplinu Džehennema. U njemu ćete biti sve dok se obračun ne završi.
32. ”On će kao kule bacati iskre” – svaka iskra koja se bude bacala bit će velika poput tvrđave.  
33. ”kao da su kamile riđe” – tj. bit će ogromni poput deva. Arapi nazivaju crne deve riđima. Rečeno je da će ove iskre, kada se razaspu i padnu, na sebi imati boju vatre sličnu boji pojedinih crnih deva.
38. ”Ovo je Dan sudnji, i vas i narode drevne ćemo sakupiti” – tj. reći će im se: Ovo je Dan konačnog razrješenja u kome će se izreći konačni sud među stvorenjima. U njemu će se odvojiti istina od neistine i Mi ćemo vas, o skupino kurejševićkih nevjernika, sastaviti sa prvim nevjernicima od potonjih naroda.
39. ”pa ako se lukavstvom kakvim budete znali poslužiti, dovijte se protiv Mene” – reći će: Ako imate kakvu smicalicu, onda je upotrijebite protiv Mene.  
46. ”Jedite i naslađujte se, ali zakratko! – Vi ste zaista zločinci!” – tj. reći će im se ovo na dunjaluku, a zločinci su nepokorni idolopoklonici koji pripisuju druga Allahu.
48. ”A kad im se kaže: ‘Namaz obavljajte!’, oni namaz ne obavljaju” – kada im se naredi namaz, oni ne klanjaju.
50. ”Pa u koji će govor, ako ne u Kur’an, vjerovati?!” – tj. ako ne vjeruju u Kur’an, pa u koji će govor poslije Kur’ana vjerovati.  

Share This Article