Proživljenje nakon smrti u ajetima časnog Kur’ana

Musaid

Piše: mr. Osman Smajlović

 Proživljenje nakon smrti i sakupljanje stvorenja ispred njihovog Stvoritelja, kako bi bili nagrađeni na Sudnjem danu, jedno je od temeljnih vjerovanja u časnom Kur’anu.

Mušrici, mnogobošci, nisu vjerovali u proživljenje nakon smrti i govorili su:”Zar kada poumiremo i kada kosti i zemlja postanemo, zar ćemo mi, zaista, biti oživljeni.”(Saffat, 16). Zbog toga, plemeniti Kur’an je posvetio veliku pažnju dokazivanju i utvrđivanju proživljenje nakon smrti i odgovoru onima koji nevjeruju ili sumnjaju u to.

Kur’an na razne načine dokazuje da je proživljenje nakon smrti istina: obavještava da će se proživljenje dogoditi, navodi dokaze da će se desiti, dokazuje da je moguće da će se zbiti materijalnim dokazima, uspoređiuje ga sa dešavanjima iz svakodnevnog života i navodi razne događaje u kojima se – Allahovim htjenjem – dogodilo proživljenje.

Plemeniti Kur’an – na kraju sure El-Vaki’a – govori o proživljenju nakon smrti i spominje četiri vrste materijalnih dokaza iz ljudske svakodnevnice koji ukazuju na mogućnost proživljenja:

Prvo: sperma. Uzvišeni Allah je rekao: “Kažite vi Meni: da li sjemenu koje ubacujete vi oblik dajete ili Mi to činimo?“ (Vaki’a, 58-59).

Sperma je u osnovi spoj različitih supstanci. Također, ona je povod – Allahovim dopustom – nastanka zametka ljudskog života, a potom i živog bića. Ukoliko ljudski život – Allahovim dopustom – može nastati iz sperme, koja je spoj različitih dijelova, pa zašto se ne bi mogli spojiti ljudski ostatci iz zemlje i oživiti mrtvi?! Uzvišeni Allah je rekao:”Poznato vam je kako ste prvi put stvoreni, pa zašto se ne urazumite?” (El-Vaki’a, 62). Zašto se ne urazumite i shvatite da vas Allah može proživjeti, jer On vas je stvorio i prvi put, iz ničeg, odnosno od sperme.

Drugo: klijanje bilja. Uzvišeni Allah je rekao: „ Kažite vi Meni: šta biva sa onim što posijete? Da li mu vi dajete snagu da niče, ili to Mi činimo?“ (El-Vaki’a, 63-64).

Logičan slijed bi bio da zasađena sjemenka struhne kada se zatrpa zemljom i zalije vodom. Međutim, ona ostaje sačuvana, a potom proklija i nastane -Allahovim dopustom – biljka. Zar Onaj u Čijoj je moći da podari da izraste biljka iz sjemenke, nije u  mogućnosti da proživi mrtve?!

Treće: spuštanje kiše. Uzvišeni Allah je rekao: „ Kažite vi Meni: vodu koju pijete – da li je vi ili Mi iz oblaka spuštamo?“ ( Vaki’a, 68-69).

Voda prilikom isparavanja – Allahovim dopustom – pretvara se u plinovito stanje, odnosno u sitne čestice. Vjetrovi ih rasprše na sve strane. Potom ih Svemoćni Allah vrati u prvobitno stanje, u vodu, i spušta je na Zemlju u obliku kiše. Zar Onaj koji je u stanju vratiti vodu iz plinovitog stanja u prvobitno stanje, nije u mogućnosti da sastavi ljudske ostatke nakon smrti i da oživi mrtve?!

Četvrto: plamen iz sirovog stabla. Uzvišeni Allah je rekao: „ Kažite vi Meni: vatru koju palite – da li drvo za nju vi ili Mi stvaramo?“ ( Vaki’a, 71-72). Plamen i sirovo stablo su suprotne materije po temperaturi i vlažnosti. Uprkos tome, Svemoćni Allah je učinio da sirovo drvo gori. Zar Onaj koji je u stanju stvoriti plamen od sirovog stabla, nije u stanju oživiti mrtve?!

 

Share This Article
Leave a comment