Tefsir sure El-Insan (čovjek)

sanel
By sanel

Preveo: Mr. Emir Demir
1. ”Zar ne dođe čovjeku” – tj. ljudima u liku njihovog oca Adema. ”…jedan dio vremena” – rečeno je četrdeset godina prije nego što mu se udahne duša. Stvoren je od zemlje, a zatim od blata ustajalog, a zatim od ilovače. ”…u kojem nije bio spomena vrijedan” – tj. prije nego što mu je udahnuta duša. Rečeno je. ”Prošlo je mnogo vremena a Adem nije bio ništa, niti je stvoren niti je spomenut ijednom drugom stvorenju.”
2.  ”…smjese sjemena” – tj. sjemena žene i muškarca kada se pomiješaju. Neki su rekli da ova smjesa označava više vrsta pomiješanih elemenata od kojih se stvara čovjek, kao i više vrsta priroda.  ”…da bismo ga na kušnju stavili” – tj. stvorili smo ga želeći ga iskušati dobrim i zlim, te zaduženjima.  ”…činimo da on čuje i vidi” – tj. dali smo mu čula kako bi mogao više poimati i saznavati, kako bi ga bilo moguće iskupiti.  
3. ”Mi mu na Pravi put ukazujemo, pa ili je zahvalan ili nezahvalan” – tj. pojasnili smo mu i upoznali ga sa putem upute i zablude, dobra i zla. Upoznali smo ga sa njegovim koristima i štetama kojima pristupa svojom prirodom i savršenstvom svoga razuma, svejedno bio zahvalan ili nezahvalan.  
4. ”Mi smo za nevjernike okove i sindžire i oganj razbuktali pripremili” – tj. pripremili smo im to da bismo ih kaznili, a okovi (gil) označavaju ono čime se vežu ruke za vratove, a oganj označava žestoku vatru.  
5. ”Čestiti će iz pehara piti kamforom začinjeno piće” – tj. bit će pomiješano sa tim pićem kako bi se upotpunio miris, okus vina i kako bi bilo ukusno.  
6. ”sa izvora iz kog će samo Allahovi štićenici piti” – tj. pit će sa njega vino, a moguće je da ovo znači: pit će vino pomiješano sa vodom toga izvora. ”…i koji će kuda hoće bez muke razvoditi” – oni će ga rascijepiti kao što se rascijepi rijeka i izvire na raznim stranama.   
7. ”Oni su zavjet ispunili” – tj. njima je data ova velika nagrada zato što su izvršavali svoje zavjete, a zavjet označava ono čime se čovjek obaveže u vidu namaza, posta i dr., što za njega šerijatski nije obavezno. ”…i plašili se Dana čija će kob svuda prisutna biti” – ovim se želi reći: Boje se Sudnjega dana. Toga Dana će zlo biti svuda prisutno, pa će ispuniti nebesa i Zemlju. Nebo će se rascijepiti, zvijezde popadati, zemlja smrviti, a brda zdrobiti.
8. ”i hranu su davali, mada su je i sami željeli, siromahu, siročetu i sužnju” – tj. oni hrane ove tri vrste ljudi, iako i oni nemaju dovoljno, iako vole hranu i žude za njom. Neki su rekli da ovo znači: Oni hrane gladne iz ljubavi prema Allahu.
9. ”Mi vas samo zarad Allahova lica hranimo” – tj. ne nadaju se protunaknadi, niti žele pohvalu ljudi za to. Allah zna šta se nalazi u njihovim srcima, pa ih je zato pohvalio.
10. ”Mi se Gospodara našeg bojimo, onoga Dana kada će lica smrknuta” – tj.  tog dana će neka lica biti smrknuta zbog njegove žestine i strahota.  ”…i namrgođena biti” – tj. namrštit će se oči sužavanjem kapaka i obrva. Rečeno je također da ”kamtarir” u originalnom tekstu označava najgore i najduže dane u iskušenju.
11. ”…i blistavost i radost im darovati”  – tj. umjesto namrštenosti kod nevjernika, dat će im blistavost lica i radost u srcima. ”Nadre” u originalnom tekstu označava milinu i čistoću na licima kao posljedicu blagodati koja se uživa.
13. ”naslonjeni na divanima” – nagradit će ih Džennetom u kojem će biti naslonjeni na svoje ležaljke i naslonjače na kojima će biti vijenci od cvijeća. ”…oni u njemu ni žegu ni mraz neće osjetiti” – tj. u Džennetu neće osjetiti žestoku toplotu sunca, niti hladnoću zime.
14. ”…a plodovi njegovi će im nadohvat ruke stajati” – plodovi će biti podređeni onima koji budu dohvatali sa lahkoćom, svejedno radilo se o onima koji sjede ili leže. Njihove ruke neće od tih plodova odvraćati ni udaljenost ni trnje.
15. ”Služit će ih iz srebrenih posuda i čaša prozirnih” – tj. oko njih će kružiti sluge kada budu htjeli piti iz srebrenog posuđa i čaša.
16. ”prozirnih, od srebra” – ”kavarir” u originalnom tekstu su staklene čaše. Staklo se pravi od pijeska na dunjaluku. Allah je obavijestio da će te prozirne čaše biti od srebra tako da će se vidjeti izvana ono što se nalazi u njima. ”…čiju će veličinu prema željama njihovim odrediti” – tj. dolazit će kao što budu željeli njihov precizni izgled i oblik, bez uvećavanja ili umanjivanja.  
17. ”U njemu će se iz čaše piće inbirom začinjeno piti” – ke’s je posuda koja se koristi za vino, tj. bit će pomiješano sa đumbirom.  
18.  ”sa izvora u Džennetu, koji će se Selsebil zvati” – Selsebil u jeziku označava vodu koja je krajnje blago tečna i izuzetno pitka.   
19. ”Služit će ih vječno mlada posluga” – koji će vječno ostati u svojoj mladosti, blistavosti i svježini. Neće oronuti, promijeniti se ili umrijeti. ”…da ih vidiš, pomislio bi da su biser prosuti” – zbog njihove velike ljepote, čistoće njihove boje i blistavosti njihovih lica. Usporedio ih je sa prosutim biserom zato što žurno nastoje da služe.  
20. ”I kud god pogledaš” – tj. gdje god uperiš svoj pogled tamo u Džennetu. َ”…vidjet ćeš udobnost” – tj. blagodat koja se ne može opisati. ً…i carstvo prostrano” – čija se veličina ne može zamisliti.
21. ”Na njima će biti odijela od tanke zelene svile i od brokata” – ”sundus” u originalnom tekstu označava tanku svilu, a ”istebrek” označava grublji brokat. ”…nakićeni narukvicama od srebra” – dok se u suri Fatir navodi: ”U njemu će biti nakićeni narukvicama od zlata”, tj. svako će oblačiti ono prema čemu njegova duša osjeća naklonost. ”…dat će im Gospodar njihov da piju čisto piće” – Ebu Kilabe i Ibrahim en-Nehai kažu: ”Dat će im se hrana, pa kada budu pri kraju jela, dat će im se čisto piće. Oni će piti i to će biti u njihovim želucima, a onda će znoj poteći sa njihovih tijela poput mirisa mošusa.”
22. ”…vaš trud je dostojan zahvale” – tj. Allah će zahvaliti za djelo Svoga roba, a ta zahvala označava da će mu primiti njegovu pokornost i da će ga pohvaliti.  
23. ”Mi objavljujemo Kur’an tebi” – tj. Mi smo njegovu objavu raspodijelili i nismo ga spustili najedanput i nisi ga ti donio od sebe, kao što tvrde idolopoklonici.
24. ”…i ne slušaj ni grješnika ni nevjernika njihova” – tj. nemoj se nikome od njih pokoravati, onima koji čine grijehe ili pretjeruju u svome nevjerstvu.  
25. ”I spominji ime Gospodara svoga ujutro i predvečer” – klanjaj se svome Gospodaru početkom i krajem dana. Početak dana je sabah-namaz, a kraj dana je ikindija-namaz.
27. ”A ovi, oni život na ovom svijetu vole doista” – tj. vole ovaj dunjaluk. ”…a ništa ih se ne tiče Dan tegobni koji ih čeka” – a to je Sudnji dan.  Nazvan je Tegobnim danom zato što će u njemu biti nedaće i strahote. Oni se za njega ne pripremaju, niti ikako za njega mare.
28. ”…i zglobove im povezujemo” – tj. povezali smo njihove dijelove tijela jedne za druge krvotokom i živcima. ”…a ako htjednemo, zamijenit ćemo ih njima sličnim” – tj. kada bismo željeli, uništili bismo ih i doveli bismo one koji bi Allahu bili pokorniji.  
30. ”a vi ćete htjeti samo ono što Allah, dž.š., hoće” – tj. ne možete željeti da ka Allahu nađete puta osim kada to Allah želi. Allahu pripada ta odluka, a ne njima. Dobro i zlo su u Njegovoj ruci. Htijenje roba samo po sebi ne može donijeti ni dobro niti odbiti zlo, osim kada to Allah odobri.  

Share This Article