Tefsir sure El-Me’aridž

sanel
By sanel
Priredio: Emir Demir   
1. ”Neko je zatražio da se kazna izvrši” – ovo znači: Neko je zamolio da se nad njim izvrši kazna. Rečeno je da je to bio En-Nadr b. El-Haris kada je rekao: ”Allahu, ako je ovo istina od Tebe, Ti nas obaspi kišom kamenja sa neba ili nam donesi bolnu kaznu.”
2. ”nad nevjernicima” – tj. koja će se dogoditi nevjernicima. ”…niko to ne može spriječiti” – tj. niko ne može spriječiti izvršenje nastupajuće kazne.
3. ”da to Allah, Gospodar uzvišenosti i stepeni, ne učini” – tj. On je posjednik stepena na koje se uzdižu meleki. Neki su rekli da ovi stepeni označavaju veličinu i uzvišenost.
4. ”Njemu se penju meleki i Džibril” – tj. penju se ka Allahu po tim stepenima koje im je Allah načinio. Riječ ”er-ruh” u originalnom tekstu označava Džibrila, alejhis-selam. ”…u danu koji pedeset hiljada godina traje” – misli se na Sudnji dan. Sve ovo vrijeme ljudi će stajati radi obračuna, a zatim će se stanovnici Dženneta konačno nastaniti u Džennetu, a stanovnici Vatre u Vatri.
5. ”Ti se strpi strpljenjem lijepim” – tj. bez očaja i pritužbi drugima mimo Allahu.
6. ”Oni misle da se dogoditi neće” – misle da je to daleko i nemoguće.
8. ”A onoga dana kada nebo bude kao talog od zejtina” – ”el-muhl” u originalnom tekstu je rastopljeni bakar, olovo ili srebro. Neki su rekli da je to talog ulja.
9. ”a brda kao vuna raščupana” – tj. kao vuna koja u boju bude zamočena.
10. ”kada bližnji neće bližnjega ništa pitati” – tj. kada srodnici u tom danu neće jedni druge pitati zbog žestokih strahota toga dana.
11. – 12. ”iako će jedni druge vidjeti” – tj. svaki čovjek će vidjeti svoga bližnjega kojeg je poštovao, pa će ga prepoznati. Niko nikome neće biti skriven, ali se i međusobno neće raspitivati niti jedni s drugima govoriti, jer će svako biti zaokupiran vlastitom brigom. ”…zlikovac bi jedva dočekao” – tj. svaki onaj koji je činio grijeh zbog kojeg zaslužuje Vatru. ”…da se od patnje toga dana iskupi” – tj. na Sudnjem danu snaći će ga patnja. ”…sinovima svojim”, ”i ženom svojom” – tj. suprugom, ”i bratom svojim” – to su ljudi koji najviše zaslužuju poštovanje i koji su najčasniji kod njega, pa kada bi se od njega primio iskup, iskupio bi se putem njih i spasio se od patnje koja mu je došla.
13. ”i porodicom svojom koja ga štiti” – tj. najbližim srodnicima koji ga stavljaju u svoje rodoslovlje, pa prilikom nedaća nalazi utočišta kod njih.
14. ”i svima ostalima na Zemlji” – tj. voljet će zlikovac kada bi se mogao iskupiti svima koji su na Zemlji, od džinna, ljudi i drugih stvorenja. ”…samo da se izbavi” – tim iskupljenjem od patnje u Džehennemu.
15. ”Nikada! Ona će buktinja sama biti” – ”leza” u originalnom tekstu je jedno od imena Džehennema, a izvedenica je od riječi ”lezza” koja označava gorenje i spaljivanje.
16. ”koja će udove čupati” – neki su rekli da je ”ševa” koža na glavi.
17. ”zvat će onoga ko je glavu okretao” – tj. Džehennem će zvati one koji su se okrenuli od istine na dunjaluku. ”…i izbjegavao” – tj. udaljavao se od istine.
18. ”i zgrtao i skrivao” – tj. sabirao imetak i skrivao ga u vreću ne dijeleći ga na Allahovom putu.
19. ”Čovjek je, uistinu, stvoren lakouman” – lakoumnost ovdje označava veliko nastojanje i najružniji oblik očaja i najteži oblik želje da se zadobije dunjaluk.
20. – 21. ”kada ga nevolja snađe – očajan je, a kada ga zadesi dobro, onda uskraćuje” – tj. kada ga snađe siromaštvo, potreba, bolest i sl., onda on mnogo očajava, a kada ga snađe dobro u vidu bogatstva, uroda plodova, obilja i sl., on mnogo uskraćuje i škrtari.
22. ”osim klanjača” – tj. onih koji obavljaju namaz, jer oni nemaju te osobine lakoumnosti, očaja i uskraćivanja.
23. ”koji su u svojim namazima ustrajni” – tj. ne može ih ništa zaokupirati, jer obavljaju propisane namaze u njihovim vremenima.
24. ”i oni u čijim imecima bude određeni dio” – ovdje se misli na propisani zekat, a neki su rekli na održavanje rodbinskih veza.
25. ”za onoga koji prosi i za mahruma-onoga koji ne prosi” –  el-mahrum koji se spominje u ajetu, označava onu osobu kojoj se milostinja ne udjeljuje, jer zbog čestitosti i skromnosti ne traži od drugih.
26. ”i oni koji budu u Sudnji dan vjerovali” – to je Dan obračuna u koji neće sumnjati niti ga poricati.
27. ”i oni koji od kazne Allahove budu strahovali” – tj. koji se plaše i pribojavaju, iako kod sebe imaju djela pokornosti.
28. ”a od kazne Gospodara svoga niko nije siguran” – tj. niko ne treba da bude siguran od kazne i svako je dužan da je se pribojava.
32. ”i oni koji povjerene im emanete budu čuvali” – tj. oni ne iznevjeravaju povjerene stvari koje im se dadnu na čuvanje, niti prekidaju ugovore kojima se obavežu.
33. ”i oni koji svjedočenja svoja budu izvršavali” – tj. svjedoče onako kako je bilo, svejedno radilo se o bližnjem srodniku, ili nesrodniku, uglednom ili neuglednom. Oni svjedočenje ne sakrivaju niti ga mijenjaju.
34. ”i oni koji namaze svoje budu revnosno obavljali” – tj. ne zaokupiraju ih neke druge stvari u odnosu na namaz, niti čine ono što poništava nagradu za njih.
35. ”oni će u džennetskim baščama biti počašćeni” – tj. u njima će se nastaniti i biti počašćeni raznim vrstama počasti.
36. ”Šta je onima oko tebe koji ne vjeruju, pa žure” – tj. oko tebe žure da poreknu istinu i ismijavaju se s tobom. Neki su rekli da originalna riječi ”muhti’in” znači: protežu svoje vratove s dugim pogledima u tebe.
37. ”zdesna i slijeva u gomilama” – tj. zdesna i slijeva Vjerovjesnika, s.a.v.s., u različitim skupinama.
39. ”Nikada! Mi ih stvaramo, od čega – oni znaju” – tj. od prljave sperme koju znaju. Zato nije potrebno da se ohole. Ahmed, Ibn Madže, Ibn S’ad od Allahovog Poslanika, s.a.v.s., prenose da je proučio  ajete ”šta je s onima oko tebe pa žure” do ”Nikada, Mi ih stvaramo od čega – oni znaju”, pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., pljucnuo u svoju šaku i na nju stavio svoj prst rekavši: ”Allah kaže: ‘Čovječe, kako ćeš Mi umaći, a Ja sam te stvorio od nečega poput ovoga.”’
40. ”Ja se kunem” – tj. zaklinjem se; ”…Gospodarom istoka i zapada” – ovo znači mjestima izlaska i zalaska sunca svakog dana tokom godine. ”…da ih možemo…”
41. ”…boljim od njih zamijeniti” – tj. pokornijima Allahu od onih koji su Mu nepokorni, tako što ćemo prethodne uništiti. ”…i niko Nas u tome ne može spriječiti” – tj. niko Nas ne može savladati i obuzdati ukoliko to Mi želimo učiniti.
42. ”I zato ih ostavi neka se oni u besposlice udubljuju” – tj. u svoje neistine. ”…i zabavljaju” – na svome dunjaluku, a ti se okupiraj onim što ti je naređeno i neka ti teško ne pada ono što oni čine. Na tebi je samo da dostaviš istinu. ”…dok Dan koji im se obećava ne dočekaju” – to je Sudnji dan.
43. ”Dan u kome će izaći  iz grobova” – tj. iz svojih kabura.  ”…žurno” – tj. ubrzano; ”…kao da kumirima” – neki su rekli da ”nusub” u originalnom tekstu znači postavljeni znak ili zastava. ”…hrle” – tj. požuruju takmičeći se.
44. ”oborenih pogleda” – tj. s poniženjem, ne dižući poglede i u iščekivanju patnje. ”…i poniženjem ophrvani” – tj. prekrit će ih strašno poniženje.

Share This Article