Priča iz knjige Mali ekolog: “Naš Poslanik, s.a.v.s., podučio nas je kako se ophoditi prema životinjama”

Musaid
Two men and camel in Egyptian desert with pyramids. Vector cartoon illustration of landscape with arabic bedouins, yellow sand dunes, ancient pharaoh tombs and hot sun in sky

Piše: mr. Vedad Mustedanagić

Kada se Medina vraćala iz škole, ugledala je dječake, koji su bili stariji od nje, kako se grubo ophode prema malenom golubu. Postavili su ga za metu i takmičili se ko će ga pogoditi. Neko od njih bi ga pogodio, a neko i promašio, i tako su radili sve dok maleni golub nije uginuo, pa čak i nakon toga. Medina je to posmatrala i nije mogla vjerovati da postoji neko ko želi da naudi tako malenom nedužnom biću.

Niz njene obraze kanula je prva tiha suza, a ostale su se nizale jedna za drugom, brzo i glasno. Potrčala je kući kako bi što prije došla i kako bi se taj prizor što prije izbrisao iz njene glave. Kada je došla kući, mama ju je ugledala uplakanu i zabrinula se za njeno stanje.

– Medina, kćeri, šta ti se desilo? – upitala je mama.

Kada je Medina ispričala ono što je vidjela, majci je bilo puno lakše, jer prva njena pomisao bila je da se njenoj Medini nije nešto desilo. Međutim, i majka je zbog tog događaja bila tužna.

– One dječake treba kazniti. – rekla je Medina.

– Treba njih, kćeri, podučiti i odgojiti. Sličan događaj, o kojem nam kazuje Abdullah, sin Omerov i drug Allahovog Poslanika, desio se u vrijeme našeg poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo onoga ko uzme nešto živo za metu.

Od takvog postupka niko nema koristi, a životinja se muči i pati. Bilo koju životinju zabranjeno je mučiti na bilo koji način. Ako mrava vidiš ispod svojih nogu, nemoj ga zgaziti, zaobiđi ga, on ima svoj život koji mu je Uzvišeni Allah podario. – odgovorila je mama.

– Ispričat ću ti još hadisa koji govore kako treba da se odnosimo prema životinjama. Danas ćemo naučiti mnogo toga o lijepom odnosu prema tim živim bićima.

Jedan od drugova poslanika Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, kazuje: “Jednom prilikom Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prošao je pored deve čija su se leđa (od mršavosti) gotovo spojila s trbuhom, pa je kazao: ‘Bojte se Allaha u pogledu ovih životinja, koje ne mogu govoriti. Jašite ih kada su u dobrom stanju (ugojene) i zdrave, i jedite ih kada su pogodne za jelo (ugojene).’”

– Da li životinje osjećaju bol? – upitala je Medina.

– Naravno da osjećaju. – odgovorila je mama.

– A na koji način one osjećaju bol?

– Kada ih se udari, kada se na njih natovari više nego što mogu ponijeti, nekada kada im se uskrati sloboda, odnosno kada ih se zatvara i ne da im se dovoljno hrane i vode. Boli ih kao što ljude boli, samo što one to ne mogu reći, ali se mogu oglasiti.

Jednom prilikom Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao je u vrt nekog čovjeka i vidio devu. Pošto je ugledala Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, deva je zacvilila i iz očiju su joj potekle suze. Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, prišao joj je, pomilovao je po ušnoj kosti i ona je prestala plakati. Tada je upitao: “Ko je vlasnik ove deve? Čija je ovo deva?” Utom dođe neki mladić i reče: “Moja, Allahov Poslaniče.” On mu reče: “Zar se ne bojiš Allaha u pogledu ove životinje, koju ti je Allah podario? Požalila mi se da je izgladnjuješ i da je pretovaraš.”

– A šta će nam Allah, dž. š., dati ako budemo dobri prema životinjama? – upitala je Medina.

– Dobit ćemo Allahovu milost, a sa Allahovom milošću ulazimo u Džennet. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Milostivi će Svoju milost ukazati onima koji budu imali milosti prema drugima. Budite milostivi prema onima koji su na Zemlji pa će prema vama biti milostiv Onaj Koji je na nebesima.” Moramo se lijepo odnositi i prema ljudima i prema životinjama.

– Da li mi možemo sebi nabaviti nekog ljubimca da nam bude u kući? – upitala je Medina.

– Naravno, ali morate da pazite na tog ljubimca. Neke životinje ne smijemo da uvodimo u kuću, poput psa, jer je poslanik Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da se pas drži osim za svrhe čuvanje kuće, imetka, usjeva i za lov. Možda bi bilo najbolje da sebi nabavimo mačku, papigu ili ribu. Uz to Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Ko bespotrebno bude držao psa, svakog dana bit će mu umanjena dobra djela za jedan kirat (veličinu brda), izuzimajući psa za čuvanje usjeva i stoke.”

– Želim macu – dodao je Muhammed.

– I ja želim macu – rekla je Medina.

– Može. Ako Bog da, nabavit ćemo jednu macu. Mace su veoma čiste i morat ćete se dobro pobrinuti za njih. Jednom prilikom jedan od drugova našeg Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, uzimao je abdest pa je došla mačka i počela da pije vodu. Ovaj čovjek je primakao posudu da se mačka napije, zatim je prisutnima citirao hadis Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Ona nije nečista, ona vas često obilazi i kreće se među vama.”

Napomena:

Knjiga Mali ekolog: Knjiga podstiče na ekološko djelovanje po islamskim standardima, ukazuje na bitnost spoznaje o tome da je Uzvišeni Allah stvorio prirodu prema kojoj se moramo odnosi sa poštovanjem, što podrazumijva konkretne ekološke radnje poput: lijepog odnosa prema životinjama, uklanjanje prepreke sa puta, recikliranja, konzumiranja zdrave ishrane i sl. Knjiga je protkana ajetima i hadisima koji govore o ekološkoj djelatnosti.  Pored toga što je prilagođena djeci, pogodna je i za roditelje i odgajatelje kojima može biti od izuzetne važnosti kada je riječ o islamskom-ekološkom odgoju.  Knjiga se sastoji od 106 stranica sa ilustracijama u boji.

Narudžbe: 060 357 99 25

Ilustracija je slika iz navedene priče (koja u knjizi dolazi uz tekst).

 

Share This Article
Leave a comment