Tefsir sure Nuh

sanel
By sanel
Priredio: Emir Demir
1. ”Mi smo Nuha poslali narodu njegovu” –  Nuh je prvi poslanik kojeg je Allah poslao sa poslanicom, pa je u svome narodu ostao 950 godina. ”…Opominji narod svoj” – tj. rekli smo mu da ih upozorava. ”…prije nego što im stigne patnja nesnosna” – tj. bolna patnja, a to je patnja u Vatri, ili se odnosi na veliku poplavu koja ih je zadesila.
4. ”On će vam vaše grijehe oprostiti” – tj. dio vaših grijeha, tj. prethodne grijehe, prije nego što se pokore poslaniku i odazovu njegovom pozivu. ”…i u životu vas do određenog časa ostaviti” – tj. odgodit će vašu smrt do krajnjeg vremenskog perioda koji mu Allah odredi. Ovim se želi reći da će odužiti život svoga naroda i njihov ostanak na Zemlji sve dok izvršavaju obaveznu pokornost. ”…a kada Allahov određeni čas dođe, zaista se neće odgoditi” – tj. čas koji vam je određen, pa vam dođe, a vi budete još u svome nevjerstvu. On se neće odgoditi, nego će se neminovno zbiti, pa zato požurite ka vjerovanju i pokornosti. ”…neka znate” – tj. da znate da se Allahov određeni čas, kada dođe, neće odgoditi.
6. ”Ali ga je moje pozivanje još više udaljilo” – tj. od onoga u što sam ih pozivao, pa su se oni udaljili.
7.  ”i kada god sam ih pozivao da im oprostiš” – tj. kada god sam ih pozivao da učine ono čime će dobiti Tvoj oprost, a to je vjerovanje u Tebe i pokornost Tebi. ”…prste su svoje u uši stavljali” – kako ne bi čuli moj glas. ”…i haljinama se svojim pokrivali” – tj. pokrivali su svoja lica kako me ne bi vidjeli i kako ne bi slušali moj govor. ”…i bili su uporni” – tj. ustrajali su u nevjerstvu. ”…i pretjerano oholi” – ne želeći prihvatiti istinu.
8. ”Zatim, ja sam ih otvoreno pozivao” – tj. javno sam ih pozivao upućujući poziv glasno.
9. ”i u povjerenju im šaputao” – tj. mnogo puta sam ih pozivao i tajno. Pozivao bi jednog po jednog čovjeka i u tajnosti sa njim razgovarao. Pozivao ih je na različite načine i različitim metodama. Rečeno je da riječi ”i u povjerenju im šaputao” znače: išao sam njihovim kućama i u njima ih pozivao.
11. ”On će vam kišu obilnu dati” – tj. neprestanu i obilnu. U ovom ajetu je dokaz da je traženje oprosta jedan od najvećih povoda spuštanja kiše i zadobijanja različitih vrsta opskrbe.
13.  ”Šta vam je, zašto se Allahove sile ne bojite?” – tj. zašto se ne bojite Allahove veličine.
14. ”a On vas postepeno stvara” – od sjemena, zatim od embrija, zatim od zakvačka, do potpunog oblikovanja, kao što je pojašnjeno u suri El-Mu’minun. Zatim bivate djeca, mladići, a potom starci. Kako ste nakon svega nemarni prema izražavanju poštovanja prema Onome Koji vas je stvorio u ovim fascinantnim etapama.
16. ”I na njima Mjesec” – tj. na nebesima, odnosno na ovodunjalučkom nebu. ”…svijetlim dao” – tj. koji osvjetljava površinu Zemlje, ali je ne zagrijava. ”…a Sunce svjetiljkom učinio” – tj. poput svjetiljke koju koriste stanovnici Zemlje.
17. ”Allah vas od zemlje poput bilja stvara” – tj. Adema, kojeg je stvorio od ilovače, a zatim je dao da njegovi potomci rastu konzumirajući hranu iz dijelova te zemlje, nakon što se ona pretvori u biljke i životinje.
18. ”zatim vas u nju vraća” – tj. umirete na zemlji i u njoj se vaša tijela raspadaju, pa postanu ponovno prašina koja se izmiješa sa zemljom. ”…i iz nje će vas sigurno izvesti” – tj. proživljenjem će vas izvesti iz zemlje na Sudnjem danu i to najedanput, a ne da rastete postepeno kao prvi put.
20. ”da biste po njoj hodili putevima prostranim” – tj. širokim putevima, a pod ”fidžadžen” u originalnom tekstu misli se na puteve između brda i planina.  
21. ”i povode se za onima čija bogatstva i djeca samo njihovu propast uvećavaju” – tj. poniženi slijede svoje glavešine i bogataše, ali im mnoštvo imetka i djece nije povećalo osim zabludu na dunjaluku i kaznu na ahiretu.
22. ”i spletke velike snuju” – tj. veliku zavjeru, a ona predstavlja njihovo spletkarenje da najgori od njih ubiju Nuha.
23. ”i govore…” – tj. glavešine su govorile svojim sljedbenicima obmanjujući ih nepokornošću Nuhu: ”…Nikako božanstva svoja ne ostavljajte” – tj. nemojte ostavljati i napuštati obožavanje svojih božanstava, a to su kipovi i slike koje su imali, koje su Arapi poslije njih obožavali. ”…i nikako ni Vedda, ni Suvaa, a ni Jegusa, ni Jeuka, ni Nesra ne napuštajte” – tj. ne ostavljajte ibadet ovim kipovima. Ovo su imena dobrih ljudi koji su živjeli između Adema i Nuha. U svojim hramovima postavili su njihove slike, a zatim su došle generacije poslije njih. Iblis im je rekao: ”Oni koji su bili prije vas obožavali su ove slike, pa ih i vi obožavajte.” Počeli su ih obožavati, a obožavanje kipova datira od tog vremena. Potom su te statue i kipovi preneseni na Arabijski poluotok i neka plemena su ih počela, također, obožavati.
24. ”i već su mnoge u zabludu odveli” – tj. njihovi poglavari i glavešine zaveli su mnoge ljude. Neki su rekli da se pod ovim misli na kipove koji su zaveli mnoge ljude. ”…pa ti njima inadžijama samo propast povećaj” – neki su rekli da se to odnosi na njihovu zabludu u kovanju spletki.
25. ”i oni su zbog svojih grijehova potopljeni” – tj. zbog njih i njihovim povodom su potopljeni u Velikom potopu.  ”…i u Vatru će biti uvedeni” – poslije toga, tj. na budućem svijetu. Rečeno je također da se to odnosi na patnju u kaburu.
26. ”I Nuh reče: Gospodaru moj, ne ostavi na Zemlji nijednog nevjernika” – kada je Nuh izgubio nadu u njihovo vjerovanje, molio je Allaha protiv njih nakon što mu je objavljeno: ”Iz tvoga naroda neće vjerovati osim oni koji već vjeruju.” Allah je uslišao njegovu molbu i potopio ih. ”Dejjar” u originalnom tekstu označava one koji stanuju u kućama.
27. ”jer ako ih ostaviš, oni će Tvoje robove u zabludu zavoditi” – tj. sa puta istine. ”…i samo će grješnika rađati” – tj. grješnika koji ostavlja pokornost. ”…i nevjernika” – tj. onoga koji niječe Tvoje blagodati i nezahvalnika.
28. ”a nevjernicima samo propast povećaj” – tj. propast i gubitak, a njegova dova podrazumijeva svakog nepravednog do Sudnjeg dana.

Share This Article