Tefsir sure el-Muddessir (Pokriveni)

sanel
By sanel

Preveo: Mr. Emir Demir
Mufessiri kažu: ”Kada je Allahovom Poslaniku, s.a.v.s., otpočela objava, došao mu je Džibril. Allahov Poslanik, s.a.v.s., vidio ga je na stolici između nebesa i Zemlje i bio je poput presijevajućeg svjetla. Poslanik se uplašio i onesvijestio. Kada je došao sebi otišao je kod supruge Hatidže pa joj je rekao: ”Pokrijte me! Pokrijte me!” Pokrili su ga pokrivačem.
1. ”O ti pokriveni!” – o ti koji si se pokrio svojom odjećom, tj. njome prekrio.  
2. ”Ustani i opominji” – tj. ustani i zastrašuj stanovnike Mekke i upozoravaj ih na patnju ako ne pređu na islam.   
3. ”i Gospodara svoga veličaj!” – tj. posebno svoga Gospodara, Vladara i Onoga Koji održava sve, izdvoji za veličanje, jer Uzvišeni Allah ima osobinu veličanstvenosti i veličine. On je daleko veći od toga da bi imao sudruga.
4. ”I haljine svoje očisti!” – Uzvišeni Allah mu je naredio da očisti svoju odjeću i čuva je od prljavština. Katade je rekao: ”Očisti svoju dušu od grijeha.”
5. ”I kumira se kloni!” – Ostavi kumire i idole i nemoj ih obožavati, jer su oni razlog patnje.    
6. ”I ne prigovaraj da je mnogo!” – također ovo znači: Nemoj prigovarati svome Gospodaru za nedaće koje podnosiš na putu vjerovjesništva. To je poput onoga koji zbog drugih čini mnogo štošta što ne može podnijeti. Neki su rekli da ovo znači: Kada nekome nešto daješ, dadni to radi Allaha i Njegovog zadovoljstva, i kada dadneš ljudima, nemoj prigovarati.
7. ”I radi Gospodara svoga trpi!” – tj. tebi je stavljena na pleća velika stvar. Protiv tebe će se boriti Arapi i nearapi. Strpi se zbog toga radi Allaha.   
8. ”A kada se u rog puhne” – ovdje se misli na puhanje u sur, kao da je rečeno: Strpi se na njihovom uznemiravanju, jer je pred njima zastrašujući dan u kojem će ih zateći posljedice onoga što su činili.   
11. “Ostavi Mene i onoga koga sam Ja samog stvorio” – Ostavi Mene i onoga koga sam stvorio dok je bio sam u utrobi svoje majke. Nije imao ni imetka ni djece. Ili ovo znači: Ostavi Me nasamo sa njim, Ja sam ti dovoljan u pogledu osvete njemu. Mufessiri kažu da se ovo odnosi na El-Velida b. Mugiru.
12. ”i imetak mu ogroman dao” –  tj. mnogo imetka.  
13. ”i sinove koji su s njim” – tj. dao sam mu sinove koji žive u Mekki sa njim, ne putuju i nemaju potrebu da se raziđu radi potrage za opskrbom, zato što njihov otac ima mnogo imetka.   
14. ”i život mu ugodnim učinio” – tj. dao sam mu obilje u životu, dug život i vođstvo u Kurejšu.   
16. ”Nikako!” – tj. neću mu povećati. ”…On, doista, prkosi ajetima Našim” – tj. bio je inadžija prema našim ajetima i nevjernik u dokaze koje smo objavili našem Poslaniku.   
17. ”a Ja ću opteretiti njega usponom i patnjom” – tj. opteretit ću ga poteškoćom u vidu patnje. ”Irhak” u originalnom tekstu označava da se čovjek natovari teretom koji ne može podnijeti.
18. ”jer je smišljao i računao” – razmišljao je o Vjerovjesniku, s.a.v.s., i u sebi smišljao govor koji će iznijeti, pa ga je Allah zbog toga pokudio.  
19. ”i, proklet bio” – tj. proklet i patnji izložen.
21. ”Zatim je sagledao” – tj. smišljao je kako će odbaciti i omalovažiti Kur’an.  
22. ”pa se onda smrknuo” – tj. namrgodio se zato što nije našao propust kojim bi omalovažio Kur’an.  ”…i namrštio” – tj. njegovo se lice izopačilo.   
24. ”i rekao: Ovo nije ništa drugo do vradžbina koja se nasljeđuje” – tj. rekao je: ”Ovaj Kur’an nije ništa drugo do magija koju Muhammed prenosi od drugih.”
25. ”ovo su samo čovjekove riječi” – tj. rekao je da je to ljudski govor, a ne Allahov.
26. ”U Sekar ću Ja njega baciti” – tj. uvest ću ga u vatru Džehennema.
29. ”…kože će crnim učiniti” – tj. plamtjet će pokazujući se pred ljudima, tako da će ga vidjeti svojim očima, a neki su rekli da to znači da će mijenjati njihova lica sve dok ih ne učini crnima.
30. ”nad njima su devetnaesterica” – tj. nad vatrom Džehennema bit će devetnaest meleka čuvara. Rečeno je da je to devetnaest vrsta meleka. Kada je Allah objavio riječi ”nad njima su devetnaesterica”, Ebu Džehl je rekao: ”Zar Muhammed ima samo devetnaest pomagača? Zar je stotinu ljudi nemoćno da jednog od njih uhvate, a zatim izađe iz Džehennema.” Tada je objavljen ovaj ajet:
31. ”Mi smo čuvarima Vatre samo meleke postavili” –pa ko je taj ko će meleke savladati,  a oni najbolje izvršavaju ono što Allah naredi, najviše se radi Njega srde, najjači su i najsilniji.  ”…i odredili njihov broj kao iskušenje onima koji ne vjeruju”– tj. mi smo njihov spomenuti broj učinili povodom zablude i iskušenja za nevjernike, pa su rekli ono što su rekli kako bi se povećala njihova kazna i umnogostručila se Allahova srdžba protiv njih. ”…da se oni kojima je Knjiga data uvjere” – kršćani i židovi, jer je broj meleka čuvara koji se navodi u Kur’anu u saglasnosti sa brojem čuvara Pakla, čiji je broj devetnaest također u njihovim knjigama. ”…i da se onima koji vjeruju vjerovanje poveća” – tj. kada vide da su sljedbenici Knjige u saglasnosti sa njima. ِ ”…i da oni čija su srca bolesna” – a to su dvoličnjaci. ”…i oni koji su nevjernici kažu” –stanovnici Mekke i drugi. ”…Šta je Allah htio ovim primjerom?” – tj. šta je Allah htio navođenjem kao primjera ovog čudnog broja. ”A vojske Gospodara tvoga samo On zna” – čuvari Vatre, iako ih je samo devetnaest, imaju pomagače – vojsku meleka, koju samo zna Allah Uzvišeni. ”I ona – Vatra, ljudima je samo opomena” – tj. Sekar i broj njegovih čuvara su pouka i opomena za ljude kako bi znali savršenu Allahovu moć, te da Njemu nisu potrebni pomagači.  
32. ”I tako Mi Mjeseca” – na to se zakleo Mjesecom i onim što dolazi poslije.  
33. ”i noći kada mine” – tj. kada nestane.
34.  ”i zore kada svane” – tj. kada osvijetli i postane sasvim jasna.
35. ”ona je, zaista, jedna od najvećih nevolja” – tj. Sekar je jedno od velikih iskušenja i nedaća. Rečeno je također da je njihovo utjerivanje u laž Muhammeda, s.a.v.s., jedna od najvećih nedaća.
37. ”koji želi Istini pristupiti” – s vjerovanjem; ”…ili izostati” – s nevjerom.  
38. ”Svaka duša zalog je onoga što je stekla” – tj. odgovarat će za svoja djela i time je založena, ili će doživjeti spas ili će vječno ostati u Vatri.
39. ”osim onih na desnoj strani” – to su vjernici koji neće biti založeni svojim grijesima, već će biti slobodni zbog svojih dobrih djela koja su činili.  
42. ”Šta vas je u Sekar dovelo?” – govorit će im: ”Šta vas je uvelo u Džehennem?”  
45. ”…i u besposlice smo se sa besposlenjacima upuštali” – tj. miješali smo se sa pokvarenjacima kada su svoju neistinu iznosili. Kada god bi neko zalutao i mi bismo sa njim bili.  
47. ”…sve dok nam smrt nije došla” – ”jekin”’ u originalnom tekstu označava smrt, a ne ubjeđenje.  
49. ”Pa zašto se oni okreću od opomene?” – tj. šta im se desilo pa se okreću od Kur’ana koji sadrži veliku opomenu i najveće pouke.
50. ”kao da su divlji magarci preplašeni” – tj. poput magaraca koji su se bezglavo dali u bijeg.
51. ”pobjegli od lavova!” – tj. pobjegli su od strijelaca koji ih gađaju. Neki su rekli da ”kasvereh” u jeziku Arapa označava lava – oni su poput divljih magaraca koji se dadnu u bijeg kada im priđe lav da nekog od njih ulovi.
52. ”Da! Svaki bi čovjek od njih htio da mu se daju listovi rašireni” – mufessiri kažu: ”Kurejševićki nevjernici rekli su Muhammedu, s.a.v.s.: ‘Neka kod glave svakog od nas osvane rašireno pismo ili list od Allaha da si ti Njegov poslanik.”’  
56. ”…i na umu će ga imati samo ako Allah bude htio” – osim ako im Allah bude htio uputu. ”…On je jedini dostojan da Ga se boje” – tj. On jedino zaslužuje da Ga se pribojavaju bogobojazni ostavljanjem nepokornosti i činjenjem pokornosti. ”…i On jedini prašta” – tj. On jedino zaslužuje da oprosti vjernicima počinjene grijehe

Share This Article