Tefsir sure El-Muzzemmil

sanel
By sanel
Preveo: Mr. Emir Demir    
1. “O ti umotani! – ovo je obraćanje Vjerovjesniku, s.a.v.s., koji se umotavao svojom odjećom kada mu je Džibril počeo dolaziti s objavom, bojeći se njega. Kada bi čuo glas meleka i pogledao u njega, spopala bi ga drhtavica. Došao je svojoj porodici i rekao: ”Umotajte me, pokrijte me.” Poslije toga mu se Džibril obratio s poslanstvom i vjerovjesništvom, pa je na njega i navikao.
2. ”Probdij noć, osim malog dijela” – tj. ustani noću radi namaza i cijelu je provedi u namazu, osim njenog malog dijela.   
3. – 4.  ”polovinu njezinu ili malo manje od nje;  ili malo više od nje” – kao da je rekao: Klanjaj dvije trećine noći ili njenu polovinu, ili jednu trećinu. Bilježe Ahmed i Muslim od Sa’da b. Hišama da je rekao: Rekao sam Aiši: ”Obavijesti me o Poslanikovom, s.a.v.s., namazu”, pa mi je rekla: ”Zar nisi učio ovu suru: ‘O ti umotani?’ Rekao sam: ‘Svakako.’ Reče: ‘Allah je strogo propisao klanjanje noćnog namaza na početku ove sure, pa je Allahov Poslanik, s.a.v.s., sa ashabima tako klanjao cijelu godinu sve dok njihove noge nisu natekle. Uzvišeni Allah zadržao je kraj ove sure na nebu dvanaest mjeseci, a potom je objavio olakšanje na njenom kraju. Tako je noćni namaz postao dobrovoljni namaz, nakon što je bio obavezni. ”…i izgovaraj Kur’an pažljivo” – tj. uči ga polahko, sa razmišljanjem, slovo po slovo. Tertil označava jasno izgovaranje svakoga harfa, tako da se dadne pravo svakom od njih, bez pretjerivanja ili vještačenja u izgovoru.
5. ”Mi ćemo ti, doista, teške riječi slati” – tj. objavit ćemo ti Kur’an, a to je težak govor s obzirom na njegove obavezne propise, granice, halal i haram. Podnosi ga samo srce kojem je Allah dao uputu i duša koja je okićena ispovijedanjem Allahove jednoće.  
6. ”tä ustajanje noću” – za noćni namaz se također kaže i ”naši’e” (ustajanje) ukoliko biva poslije sna. ”…zaista, jače djeluje” – tj. teže je klanjaču da klanja noćni namaz nego dnevni namaz, jer je noć inače određena za san. ”…i izgovara se jasnije” – tj. preciznije se govori i potvrđenije uči zbog prisustva srca, te bolje je za ustrajnost i ispravnost, jer su glasovi u noći smireni, a dunjaluk spokojan.   
7. ”a ti danju imaš, doista, mnogo posla” – tj. ti danju ideš za svojim potrebama, dolaziš i odlaziš, pa zato klanjaj noću.  
8. ”I spominji ime Gospodara svoga i Njemu se potpuno posveti” – tj. posveti se Allahu potpuno se zaokupirajući ibadetom Njemu i traganjem za nagradom i dobrom koji su kod Njega.   
9. ”Njega uzmi za zaštitnika!” – tj. izvršavajući svoje dužnosti, ti se u potpunosti u svemu na Njega osloni.  
10. ”I otrpi ono što oni govore” – tj. budi strpljiv kada ti upućuju psovke, ismijavaju i utjeruju u laž, i nemoj očajavati zbog toga. ”…i izbjegavaj ih na prikladan način” – tj. njima se ne izlaži, niti se okupiraj uzvraćanjem na ono što oni govore. Neki su rekli da lijepo izbjegavanje u ovom ajetu označava neočajavanje. Ovo je bilo prije naredbe o borbi.   
11. ”a Mene ostavi i one koji te u laž ugone” – tj. ostavi Mene i njih i nemoj da vodiš brigu o njima. Ja ću ti biti dovoljan po njihovom pitanju i za tebe ću se njima osvetiti. ”…koji raskošno žive” – tj. bogataši i rasipnici koji žive u ovodunjalučkim nasladama. ”…i daj im malo vremena” – do isteka rokova njihovih ovodunjalučkih života.  Neki su rekli da to znači dok im se ne spusti ovodunjalučka kazna.
12. ”bit će u Nas, doista, okova” – ”enkal” u originalnom tekstu označava različite vrste teških kazni.  ”…i ognja” – tj. vatre potpaljene.
13. ”i jela koje u grlu zastaje” – tj. hrana koja nije predviđena za gutanje, već se zaglavljuje u grlu, pa niti prolazi niti izlazi iz grla.  
14. ”na dan kada se Zemlja i planine zatresu” – pomjerat će se i potresati, a i oni koji su na njima. ”Redžfe” u originalnom tekstu označava silni zemljotres. ”…i planine – mehke pješčane dine budu” – tj. brda će postati tečni pijesak zbog žestine potresa.   
15. ”Mi smo vam zaista poslali Poslanika da bi svjedočio protiv vas” – tj. svjedočit će protiv vas na Sudnjem danu iznoseći vaša djela, tj. vi ste mu činili nepokornost. ”…isto onako kao što smo i faraonu poslanika poslali” – tj. Musaa.   
16. ”ali faraon nije poslušao poslanika” – tj. utjerao ga je u laž  i nije vjerovao u objavu koju je donio. ”…pa smo ga teškom kaznom kaznili” – tj. teškom i okrutnom kaznom, a to znači: ”Faraona smo kaznili žestokom i okrutnom kaznom – utopljenjem.”   
17. ”Kako ćete se sačuvati” – tj. kako ćete zaštititi sebe; ”…ako ostanete nevjernici” – tj. ako i dalje budete u svome nevjerstvu.  ”…Dana” – tj. patnje na taj dan; ”…koji će djecu sijedom učiniti?!” – zbog ogromnog užasa i strahota,  tj. malodobna djeca će toga dana pobijeljeti, a ovim se u prenesenom značenju izražava žestina straha.  
18. ”Nebo će se toga dana rascijepiti” – rascijepit će se nakon svoje čvrstine i gracioznosti radi silaska meleka.  ”…i obećanje će se Njegovo ispuniti” – tj. neminovno će se dogoditi.
19. “Ovo je” – ovo se odnosi na prethodne ajete; ”…doista pouka” – tj. opomena za vjernike. ”…i ko hoće, put ka Gospodaru svome prihvatit će!” – tj. putem pokornosti Allahu, ispovijedanjem jednoće Njemu i drugim dobrim djelima uzima put koji ga vodi Allahovom zadovoljstvu u Džennetu.   
20. ”Gospodar tvoj sigurno zna da ti klanjajući provodiš manje od dvije trećine noći, polovinu njezinu ili trećinu njezinu” – ovo znači da Allah zna da Njegov Poslanik klanja nekada manje od dvije trećine noći, a nekada polovinu, a nekada jednu trećinu, kao što mu je to naredio na početku ove sure.  ”…a i skupina od onih koji su uz tebe” – tj. isto toliko klanja i skupina tvojih ashaba. ”Allah određuje dužinu noći i dana” – tj. zna dužinu dana i noći u njihovoj stvarnoj suštini i zna koliko vi klanjate noću.  ”…On zna da vi to nećete moći izdržati” – tj. da nećete precizno i tačno moći odrediti dužinu dana i noći. Rečeno je da ovo također znači: Allah zna da nećete podnijeti noćni namaz. ”…pa vam prašta” – tj. olakšao vam je tako što možete izostaviti noćni namaz ako niste u mogućnosti i tako vam teškoću vratio na olakšanje, tj. poteškoću ka lahkoći.  ”…a vi iz Kur’ana učite ono što je lahko” – tj. učite ono što vam je lahko, ne određujući posebno vrijeme za to. Ovaj ajet poništio je obavezu klanjanja noćnog namaza ovom ummetu. ”…On zna da će među vama biti bolesnih” – pa ne mogu podnijeti noćni namaz. ”…i onih koji će po svijetu putovati, i Allahove blagodati tražiti” – tj. putuju radi trgovine i zarade, tražeći opskrbu od Allaha koja im je potrebna za život, pa ne mogu podnijeti noćni namaz. ”…i onih koji će se na Allahovu putu boriti” – ovo se odnosi na mudžahide, borce koji ne mogu podnijeti noćni namaz. Ovaj ajet objavljen je prije obavezivanja džihadom u Medini. Uzvišeni je ovdje spomenuo tri povoda koja iziskuju olakšicu. Ovu olakšicu dao je na raspolaganje cijelom ummetu zbog ovih opravdanja koja neke ljude mogu zateći. ”…pa učite iz njega ono što je lahko, i namaz obavljajte” – tj. obavezni namaz. ”…i zekat dajite” – tj. obavezno izdvajanje zekata iz imovine. Rečeno je da se ovo odnosi na sva djela dobra.  ”…i Allahu lijep zajam dajte!” – tj. dijelite na putevima dobra iz svojih imetaka na lijep način tako što ćete trošiti na svoju porodicu, džihad i obavezni zekat. ”A dobro koje za sebe unaprijed date” – tj. dobro koje je spomenuto i koje nije spomenuto. ”…naći ćete kod Allaha još boljim i većim po nagradi” – od onoga koje odgađate dati do kraja života, tj. prilikom smrti ili ostavljate oporuku da se izdvoji iz vašeg imetka poslije vaše smrti.  

Share This Article