Apel za učešće u akciji prikupljanja novčane pomoći za 47 socijalno ugroženih arapskih porodica

sanel
By sanel

ISLAMSKA ZAJEDNICA U BOSNI I HERCEGOVINI
DŽEMAT DŽAMIJE KRALJ FAHD
FOND ZA POMOĆ SOCIJALNO UGROŽENIM
ARAPSKIM PORODICAMA – “FOND SUAP”

SVIMA KOJI MOGU I ŽELE POMOĆI

Predmet: Apel za učešće u akciji prikupljanja novčane pomoći za 47 socijalno ugroženih arapskih porodica

Od maja 2009. godine Fond za pomoć socijalno ugroženim arapskim porodicama – skraćeno Fond SUAP, sa sjedištem u Sarajevu pruža redovnu finansijsku pomoć.
Pomenuta pomoć je većem broju porodica jedini izvor za životnu egzistenciju.
Kao što ste iz izvještaja za posljednjih šest mjeseci mogli vidjeti, sredstva u Fondu su u opadanju, tako da je stanje na računu Fonda zaključno sa današnjim danom 6,45 (šest koma četrdeset i pet) KM.
Mjesečni izdaci Fonda po pravilniku o dodjeli sredstava su 15.830,00 (petnaest hiljada i osam stotina i trideset) KM.
Imajući u vidu visinu redovne pomoći od braće iz Švedske, Beča, džamije Kralj Fahd, Bosanske Krupe, Sarajeva, Finske, Kaknja, Holandije i druge braće koji redovno pomažu kao pojedinci, ova sredstva će za naredni mjesec biti nedovoljna za podjelu pomoći porodicama po uspostavljenim kriterijima Fonda.

S toga vas molim da se aktivnije uključite u ovaj hairli projekat i da na to animirate sve one koji mogu pomoći!
Obzirom da Fond nije sudski registriran i samim time nema svojstvo pravnog lica niti žiro-račun, učešće u akciji možete ostvariti na jedan od četiri načina:
1.    izravnom uplatom pomoći na žiro-račun neke od familija, uz obavještenje Fondu kako bi se pomenuti iznos umanjio od pripadajućeg;
2.    izravnim uručnjem pomoći nekoj od familija, uz upoznavanje Fonda o tome, od strane donatora ili porodice;
3.    davanjem pomoći u kutiju džamije K. Fahd, Sarajevo, u periodu u kojem se ukuplja redovna mjesečna pomo (3. ili 4. Sedmica svakog mjeseca) ili
4.    slanjem novca iz inostranstva, nekome od familije ili koordinatoru Fonda (Western union, Money gram ili preporučena pošiljka), a da isti pomoć dostave u Fond.

Mnogo je načina za pomoć, samo treba imati mogućnost i želju…
Upišite se i Vi na listu redovnih dobročinitelja!!!

U dijelovima naših imetaka ima hakk (pravo) i za ove porodice!!!
PRUŽANJEM POMOĆI NJIMA, MI PRVENSTVENO POMAŽEMO SAMI SEBI,
A KOD ALLAHA, SUBHANEHU WE TE’ALA, SU VELIKE RIZNICE NEBESA I ZEMLJE!?
MI MOŽEMO, HOĆEMO I TREBAMO POMOĆI OVIM I SVIM
DRUGIM SOCIJALNO UGROŽENIM!!!
ALLAH, SUBHANEHU VE TE’ALA, NAGRADIO NAJBOLJOM NAGRADOM  
SVE ONE KOJI UČESTVUJU U OVOM HAIRLI PROJEKTU!!!

Kontakt osoba: Nezim Halilović Muderris, ul. Bosanski ljiljan 18, Sarajevo,
tel.: 00-387/61-893-036
e-mail: nezimhalilovic@gmail.com

Sarajevo, 02. džumade-l-ula 1434.H. / 15. mart 2013. godine                     
Es-selamu ‘alejkum we rahmetullahi we berekatuhu!

Share This Article