Glavni cilj institucije naređivanja dobra i odvraćanja od zla jeste uputa čovjeka kao jedinke i društva kao zajednice

sanel
By sanel

Priredio: Sead ef. Jasavić

Na osnovu svega onog što smo govorili o instituciji naređivanja dobra i odvraćanja od zla, možemo reći da je glavni cilj svega toga uputa čovjeka kao jedinke i društva kao zajednice – koji se tek nakon takvog postupanja spremni uskladiti se sa Božijim principima, i islamskim pravilima na nivou razuma, srca i duše. Tek na taj način, svakodnevna aktivnost čovjeka biće u skladu sa Božijom voljom i određenjem – za šta će se biti nagrađeno. Naređivanjem dobra i odvraćanjem od zla – dolazi se do pravilne uspostave Allahovih farzova i Njegovog plemenitog Šeri’ata.

Hvatajući se u koštac sa pravim i realnim ostvarenjem dobra i odvraćanjem od zla – čovjek jača svoj iman i vjeru, kako na nivou intelekta tako i na nivou srca i duše, i na taj način ovisnost o Allahu dž.š., i veza sa njime biva još čvršćom i jačom. Iskreni borac za dobro  a protivu zla – stiče osobinu smirenosti i mudrosti, a njegova cjelokupna ličnost biva u toliko jača, spremnija i izdržljivija. Borbom za dobro, a protivu zla – čovjek se čuva od nevjerstva, zaslijepljenosti i lutanja.

Kad se čovjek konkretno prihvati sprovedbe određenog dobra ili borbe protivu određenog zla – tek tada postaje svjestan realnosti svijeta u kojem živi, realnost iluzija u kojima se nalazio – i tek tada, na pravi način, postaje Allahovim dž.š., robom! Tek tada se na pravi način upravlja Allahu dž.š., tražeći od njega medeta, pomoći i podrške.

Očuvanje ispravnog poredka života na zemlji je oličeno u ostvarivanju svake vrste koristi i u anuliranju svake vrste štete, i tek na taj način jedna sredina i jedno društvo postižu sreću na obadva svijeta. Griješeći se na ovom svijetu gubimo onaj svijet! Ispravnim životom i negriješenjem na ovome svijetu postižemo i ljepote budućeg svijeta! Jedno s drugim je u uskoj sprezi!

Ako jedna zajednica i jedno društvo, na pravi način, se prihvati borbe za afirmaciju svake vrste dobra i borbe za anulaciju svake vrste zla, onda to društvo, tek tada stječe pravo da uživa u potpunoj bezbjednosti, smirenosti i miru, i samo tada je u stanju nositi se sa svim vrstama neprijateljstva, potlačenosti i zloupotrebe. Borbom za dobro i protivu zla – ostvaruje se pravda, i čuva se čast i dignitet čovjeka – Allahovog roba. Na taj način se čuvaju životi ljudi, njihova imovina i njihova čast.

Borbom za dobro a protivu zla – jačamo islamski saff, jer muslimane samo ta vrijednost uvjek drži na okupu. Na taj način muslimani ostvaruju jedinstvo u svojoj vjeri, u svome moralu, u svojim interesima, i u jedinstvu sudbine svoga puta. Na taj način ljudi žive u pravom bratstvu, međusobnoj solidarnosti i pomaganju.

Borbom za dobro a protivu zla – spriječavaju se razne delikvencije i deformacije društva, na polju fesada i nemorala, kada se suzbija loše i destruktivno ponašanje kako kod mladih tako i kod starih, kako kod muškaraca tako i kod žena!

Istinoljubivost, držanje riječi, merhamet i međusobna samilost, iskreno i bratsko savjetovanje, ispunjavanje preuzetih emaneta i obaveza, blagost i dobročinstvo, želja za usrećivanjem čovjeka – sve su to osobine koje samo proizilaze iz iskrene i prave borbe za afirmaciju dobra, i iskrene i prave borbe protivu zla i onih koji ga čine!

Samo na ovaj način ljudi mogu imati osjećaj spram društva i zajednice, spram drugog i drugačijeg, i samo se na ovaj način sprovodi Allahov propis i zakon na zemlji. Samo na ovaj način Vlast i društvo mogu jedne druge razumjevati i shvaćati, i samo na taj način se briše jaz između njih, postajući jedno tijelo. Samo na ovaj način će dobri i pošteni ljudi moći da dolaze do raznih službi i mjesta upravljanja, i samo na taj način se suzbijaju loši i nepošteni ljudi, koji često znaju zaposjesti mjesta raznih službi i upravljanja.

Borbom za dobro a protivu zla – ostvaruje se ekonomska jednakost i pravda, jer tada dolazi do afirmacije socijalne pomoći i skrbi. Manje je malverzacija u poslovanju i ekonomiji, s time je manje krađa – a s time se dolazi do jačanja i ozdravljenja siromašnog dijela našeg društva. Bogati su ti koji siromašne moraju činiti bogatim, a ne da se na račun siromašnih još više bogate!!!

Borbom za dobro a protivu zla – borimo se protivu svake vrste varanje, prevara, zakidanja na vagi, krađe i reketiranja, a ostvarujemo svaku vrstu ekonomskog dobra poput izdvajanja zekata i sadake, humanitarnih aktivnosti, poreske djelatnosti, čime se u pravednoj djelatnosti tih sredstava osigurava mir i sreća u jednom društvu.

Borbom za dobro a protivu zla – jača osviješćenost jednog društva, svjetonazori i horizonti im se šire ka pozitivnim inovacijama koje ova svera očekuje i traži. Znanstvena otkrića i intelektualno naslijeđe – samo postaju sredstvima radi afirmacije dobra i borbe protivu zla, i samo tada znanje i intelekt neće biti zloupotrijebljeno!

Borbom za dobro a protivu zla – suzbijamo razne boleštine koje su plod devijantnog ponašanja i lošeg načina života, čemu smo svjedoci u svakom društvu ili sredini koje se ne pridržava islamskih propisa.

Borbom za dobro a protivu zla – stječemo Allahovu dž.š., milost i Njegov oprost, shodno kur’anskom ajetu: „Kada bi stanovnici sela i gradova, vjerovali i Boga se bojali – mi bi smo im berićet i blagoslov sa neba i iz zemlje davali…!“ (el-E’araf, 96.)

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha

Imam „Sultanija“ džamije, Plav, CG

Share This Article