Ustrajnost u izvršavanju obaveza i lijepo ophođenje prema drugima

sanel
By sanel

Priredio: Sead Kumro

Neki ljudi su ustrajni u izvršavanju dužnosti kojima ih Stvoritelj obavezao: ibadet izvršavaju na ispravan način i ustrajavaju u tome. Međutim, s druge strane, u ophođenju sa ljudima njihovo je ponašanje manjkavo i puno nedostataka, zbog kojih skoro da im propadaju sva djela, da nas Allah sačuva. Naređena ustrajnost podrazumijeva kako ustrajnost u ispravnom odnosu prema Stvoritelju, ispoljavanjem čistog monoteizma i izvršavanjem ibadeta onako kako nam je naređeno, tako i ustrajnost u lijepom i ispravnom ophođenju prema stvorenjima te prakticiranjem islama kroz lijep moral.

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oporučio je Muazu i Ebu Zerru sljedeće: ”Boj se Allaha gdje god bio. I nakon lošeg djela uradi dobro djelo – izbrisat će ga, i lijepo se ophodi prema ljudima.“ (Ahmed, Tirmizi)

Ovaj hadis sadrži naredbu o ustrajnosti u ispravnom odnosu prema Stvoritelju i ispravnom odnosu prema stvorenjima. Tako se riječi: ”Boj se Allaha gdje god bio. I nakon lošeg djela uradi dobro djelo – izbrisat će ga”, odnose na odnos između ljudi i Gospodara, a riječi: ”…i lijepo se prema ljudima ophodi“, odnose se na međuljudske odnose.

Kada je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio upitan o ženi koja je umrla, a koja je postila, klanjala noćni namaz, udjeljivala sadaku, ali je uznemiravala komšije, on je rekao: ”Nema u njoj dobra, ona je u Vatri.“ (Ahmed, Ibn Hibban) Subhanallah! Kako da se ovo dogodi? Pored svoje ustrajnosti u ispravnom odnosu prema Stvoritelju, ona je uznemiravala komšije i nije uspjela da ostvari ispravan i lijep odnos sa stvorenjima. Da nas Allah sačuva razočarenja!

Nasuprot ljudima koji se gorljivo zalažu za lijep odnos prema Stvoritelju, drugi ističu da je ”najbitniji lijep odnos prema ljudima”, istovremeno obavljajući naređene ibadete manjkavo. Naravno, najlošije ponašanje je ružan odnos prema Allahu Uzvišenom. Međutim, kako zamisliti osobu koja se lijepo ophodi prema ljudima, a istovremeno se ružno ophodi prema Gospodaru, Onom koji opskrbljuje, koji stvara, koji je istinsko božanstvo, pa ne zahvaljuje Allahu, ne obožava Ga, ne obavlja naređeno, ne ostavlja ono što je zabranjeno. Ovo se ne može ni zamisliti ni očekivati od vjernika koji se nada onome što je kod Allaha.

Ovakvo ponašanje, da Allah sačuva, nalikuje ponašanju predislamskih nevjernika koji su radili dobra djela i razvijali plemenite osobine, kao što su velikodušnost, plemenitost, hrabrost, pomaganje onih kojima je potrebno itd., ali izvršavanjem tih djela nisu željeli Allahovo zadovoljstvo, niti su govorili: ”Allahu, oprosti nam grijehe na Sudnjem danu”, već su željeli ono što je kod ljudi, kao što je pohvala i spomen, što im nije donijelo nikakvu korist. Allah ih je nagradio na ovom svijetu onim što su tražili, a njima na ahiretu ne pripada ništa drugo osim propasti.

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Svaki sin Ademov je grješnik, a najbolji grješnici su oni koji se kaju.“ (Ahmed, Tirmizi, vjerodostojan)

U ovome hadisu je dokaz da će čovjek, bez obzira što zna da je grješnik, nastaviti sa činjenjem dobrih djela, istovremeno tražeći oprosta za svoje grijehe, nadajući se da će mu Allah oprostiti i primiti njegova dobra djela.

Kaže Uzvišeni: ”Ustrajte i tražite oprosta.” (Prijevod značenja Fussilet, 6) Allah u ovom ajetu naređuje vjernicima da, pored ustrajnosti, traže od svoga Gospodara oprost za počinjene grijehe i propuste. Jer čovjek, koliko god bio ustrajan, nije sačuvan od grijeha prilikom izvršavanja obaveza ili ostavljanja zabranjenog.

Rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Ustrajte, pa i pored toga što nećete biti u stanju sve izdržati.“ (Ahmed, Hakim)

Također, rekao je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Svjedočim kod Allaha da neće umrijeti rob, koji iskreno iz srca posvjedoči da nema drugog boga osim Allaha i da sam ja Allahov poslanik i ustraje u tome, a da neće ući u Džennet.“ (Ahmed, Ibn Hibban)

Stoga, čovjeku je stavljeno u obavezu da se trudi i ustrajava u činjenju dobrih djela u skladu sa svojim mogućnostima, jer Allah je obećao da će pomoći i uputiti svakog onog ko se bude trudio u prakticiranju vjere. Ko bude iskren prema Allahu, i Allah će biti iskren prema njemu.

Iz knjige: ”Ustrajnost – odlike i zapreke’


Share This Article