Vrste naređene ustrajnosti

sanel
By sanel

Priredio: Sead Kumro
Svakom muslimanu stavljeno je u obavezu da ulaže maksimalne napore na polju ustrajnosti, kako svojom vanjštinom tako i nutrinom. Otuda nije dovoljno i nije ispravno posvetiti se samo vanjštini, odnosno izvršavanju samo vidljivih djela. Allah je naredio obavljanje namaza u džematu, post, hadždž, zekat i druga vidljiva djela, naredio je da se pridržavamo onoga što je On naredio i da se klonimo onoga što je On zabranio, u govoru, postupcima i svim vidljivim djelima.

Također, Allah je naredio da ustrajnost manifestiramo i svojom nutrinom, odnosno  da nam ne bude preokupacija da budemo ustrajni našom vanjštinom pred ljudima, već da popravimo svoju nutrinu – naše srce, koje Allah Uzvišeni gleda. Kaže Allah: “Na dan kada imetak i sinovi neće od koristi biti, osim onoga koji će Allaha čista srca sresti.“ (Prijevod značenja Eš-Šuara, 88-89)
Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Doista Allah ne gleda u vaše likove i imetak, već gleda u vaša srca i djela.“ (Muslim)
Ibn Kajjim navodi da postoji neraskidiva veza između vanjštine i nutrine, te da manjkavost jedne od njih direktno utječe na manjkavost druge. Tako je manjkavost vanjskih djela posljedica manjkavosti imana u srcu.

Rekao je Gazali: ”Čudim se onome koji posvećuje pažnju svom licu koje ljudi gledaju, pa ga čisti, uljepšava koliko može, sve kako stvorenja ne bi mogla da mu nađu mahanu, a ne posvećuje pažnju svome srce koje gleda njegov Gospodar.“
Rekao je Et-Tufi: ”Ustrajnost je činjenje naređenog i ostavljanje zabranjenog nadajući se Allahovoj nagradi. U ovo spadaju djela srca i tijela, koja se manifestiraju kako imanom, tako i islamom i ihsanom.“

U komentaru ”Četrdeset Nevevijevih hadisa”, u hadisu broj 21, Ibn Redžeb kaže: ”Osnova ustrajnosti je ustrajnost srca u tevhidu. Kada srce ustraje u spoznaji Allaha i strahu od Njega, i veličanju, i ljubavi, i želji, i nadi, i dovi, i oslanjanju na Njega, i izbjegavanju svega mimo Njega, ustrajat će i vanjština u pokornosti Njemu, jer je srce vlasnik organa, a oni su njegova vojska. Nakon srca, organ koji najviše treba usmjeravati na ustrajnost jeste jezik, jer je on tumač srca. Zato je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nakon što mu je naredio da ustraje, oporučio da čuva jezik. Zabilježio je imam Ahmed od Enesa, radijallahu anhu, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Čovjekov iman neće biti ispravan sve dok njegovo srce ne bude ispravno. A njegovo srce neće biti ispravno sve dok njegov jezik ne bude ispravan.”

Dakle, iz navedenog proizlazi da se od Allaha naređena ustrajnost manifestira i vanjštinom i nutrinom.

Iz knjige: ”Ustrajnost – odlike i zapreke“, autora šejha Musneda el-Kahtanija

Share This Article