Pohvalno je iz skromnosti izbjegavati skupocjenu odjeću  

Musaid

U poglavlju “Vrijednost gladovanja i skromnog življenja”, naveli smo dosta hadisa koji se tiču ovog poglavlja.

  1. Od Muaza b. Enesa, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko iz skromnosti i poniznosti ne bude nosio (skupocjenu) odjeću, a u stanju je to sebi priuštiti, Allah će ga na Sudnjem danu odabrati i između svih stvorenja ga pozvati, pa će mu dopustiti da sebi odabere koji god imanski ogrtač[1] želi obući.” Tirmizi, koji ga je ocijenio dobrim.

Dokumentacija hadisa

Hadis je dobar. Bilježe ga Tirmizi, 2481, Ahmed, 3/438–439, i Hakim, 4/183, sa dobrim lancem prenosilaca.

Propisi, pouke i poruke

– Nagradu spomenutu u hadisu dobit će onaj ko nošenje skupocjene odjeće bude ostavljao iz skromnosti, a ne iz škrtosti ili lažnog asketizma.

– Motiv oblačenja skromne odjeće isključivo treba biti nezainteresiranost u pogledu dunjaluka i ravnodušnost prema njegovim ukrasima.

– Uzvišeni Allah obavezao se da će na ahiretu ukrasiti i lijepo obući onoga ko radi Njega ostavi prekomjerno ukrašavanje na dunjaluku.

Poglavlje stotinu dvadeset prvo

POHVALNO JE UMJERENO SE ODIJEVATI I NE ZALAZITI U KRAJNOST OGRANIČAVAJUĆI SE NA OBLAČENJE BIJEDNE ODJEĆE KOJA IZAZIVA PREZIR, BEZ IKAKVE POTREBE ILI ŠERIJATSKI OPRAVDANE SVRHE

  1. Amr b. Šuajb prenosi od svoga oca, a on od svoga djeda, radijallahu anhu, da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Uistinu Allah voli da se tragovi Njegove blagodati vide na Njegovom robu.” Tirmizi i kaže da je hasen – dobar.

Dokumentacija hadisa

Uzimajući u obzir dosta sličnih predaja i mnoštvo puteva kojim je prenesen, ovaj je hadis vjerodostojan. Bilježi ga Tirmizi, 2819, sa dobrim lancem prenosilaca. Postoji i druga slična predaja koju prenosi Ebu Ahves od svoga oca, a bilježe je Nesai, 8/196, i Ahmed, 3/473–474, sa prihvatljivim lancem prenosilaca. Sve u svemu, kada se u obzir uzmu sve predaje, ovaj je hadis vjerodostojan.

Propisi, pouke i poruke

– Pohvalno je da ljudi javno pokazuju Allahove blagodati kojima ih je obasuo i da o njima pričaju, jer je to jedna vrsta iskazivanja zahvale Uzvišenom Allahu, naravno, uz uvjet da to ne bude s ciljem hvalisanja i razmetanja.

– Lijepo je oblačiti odjeću srednjeg kvaliteta i vrijednosti, jer skupocjena odjeća upućuje na želju za isticanjem i reputacijom, a mizerna odjeća predstavlja vrstu poniženja, osim one odjeće koja se nosi iz poniznosti pred Uzvišenim Allahom i iz želje da se slijede ispravni prethodnici iz prvih generacija ummeta, a djela se cijene prema namjerama.

– Oblačenjem skromne i umjerene odjeće donekle se postiže jednakost između bogatih i siromašnih, kao i nezainteresiranost za ono što posjeduju bogati.

_____________

Iz knjige “Radost pogleda” komentar djela “Rijadus-salihin”

Autor: Selim b. ‘Id el-Hilali

Preveo: Amir Durmić

Redaktura: Abdulvaris Ribo

Šerijatska recenzija: dr. Safet Kuduzović

_______________

[1] Tj. koji god hoće od ogrtača sljedbenika imana, odnosno iskrenih vjernika. Vidjeti: Mubarekfuri, Tuhfetul-ahvezi, 7/228. (op. prev.)

Share This Article
Leave a comment