O dužini odjeće

Musaid

799. Od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Izar (donji dio odjeće) vjernika treba da bude do pola potkoljenice, a nema grijeha ni kada svoju odjeću spusti između pola potkoljenice i članaka. Sve ostalo što pređe članke, bit će u Vatri, a onaj ko svoj izar iz uobraženosti i oholosti bude spustio ispod članaka, Allah ga neće pogledati.” Ebu Davud sa vjerodostojnim lancem prenosilaca.

Dokumentacija hadisa

Hadis je vjerodostojan. Bilježe ga Ebu Davud, 4093, Ibn Madža, 3573, i drugi, sa ispravnim lancem prenosilaca.

Propisi, pouke i poruke

Značenje ovog hadisa pojašnjeno je u komentaru sličnih predaja koje su prethodile pod brojevima 616, 792 i 793.

  1. Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: “Prošao sam pored Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, a moj donji dio odjeće bio je donekle spušten. On mi reče: ‘O Abdullahu, podigni svoju odjeću!’, pa sam je i podigao. Onda mi reče: ‘Još je podigni!’, pa sam je još podigao, i još uvijek se držim te granice.” Neki ga upitaše: “A dokle si podigao (svoju odjeću)?”, a on im odgovori: “Do polovine potkoljenica.” Muslim.

Dokumentacija hadisa

Bilježi ga Muslim, 2086.

Propisi, pouke i poruke

– Ovaj hadis jasno pobija i obesnažuje sve sumnje i nedoumice koje su prisutne kod velikog broja muslimana koji uopće ne pridaju nikakvu pažnju propisu podizanja odjeće iznad članaka, te svjesno dopuštaju da im prelazi članke, govoreći kako to ne čine iz oholosti, potkrepljujući svoj stav riječima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, upućenim Ebu Bekru, radijallahu anhu, koje su prethodile u hadisu pod brojem 791, a koje glase: “Ti nisi od onih koji to čine iz oholosti.” Ovakvi svjesno zanemaruju činjenicu da je enormna razlika između njih i Ebu Bekra, radijallahu anhu, koji svoju odjeću nije namjerno spuštao ispod članaka, dok to oni čine svjesno i namjerno.

Iz ovog hadisa vidi se da Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije šutnjom odobrio dužinu odjeće Abdullaha b. Omera, radijallahu anhuma, inače poznatog pobožnjaka i askete među ashabima, već naprotiv, naredio mu je da je podigne. Ovo ukazuje na to da se zabrana spuštanja odjeće ispod članaka ne odnosi samo na one koji to čine iz oholosti, već da je propis općenit, te da bilo kakvo spuštanje odjeće ispod članaka ukazuje na oholost. Zašto oni koji se ne pridržavaju ovog propisa malo ne razmisle o situaciji i okolnostima koje su opisane u hadisu, te ne požure skratiti svoju odjeću s ciljem slijeđenja sunneta Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i prvih odabranih generacija ovoga ummeta?

  1. Također, od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je rekao: “Ko iz oholosti pusti da mu se odjeća vuče (za njim), Allah ga na Sudnjem danu neće pogledati.” Ummu Selema, radijallahu anha, upita: “A kako da žene postupe s krajevima svoje odjeće?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Neka ih puste za dužinu jednog pedlja.” “U tom slučaju otkrit će im se stopala”, primijeti Ummu Selema, radijallahu anha. “Neka ih onda puste za dužinu jedne podlaktice i neka ne prelaze tu granicu”, odgovori Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Ebu Davud i Tirmizi, koji kaže da je hadis hasen-sahih.

Dokumentacija hadisa

Hadis je vjerodostojan. Bilježe ga Ebu Davud, 4119, Tirmizi, 1731, i Nesai, 8/209. Njegov lanac prenosilaca je ispravan.

Propisi, pouke i poruke

– Propis oblačenja duge odjeće, koja se vuče po zemlji, različit je za muškarce i žene. Muškarcima je to zabranjeno, a ženama preporučeno i poželjno.

– Žena treba da oblači onu vrstu odjeće koja će pokriti njena stidna mjesta i ljepotu, i koja ništa od toga neće isticati niti otkrivati.

– Ženina se stopala ubrajaju u avret, tj. dio tijela koji ne smije otkrivati pred strancima, tako da joj nije dozvoljeno da ih pokazuje i otkriva ni u namazu ni u drugim situacijama.

– Muškarcima je zabranjeno da se poistovjećuju sa ženama, kao što je i ženama zabranjeno da se poistovjećuju sa muškarcima.

– Iz hadisa se može zaključiti i koliko stidne i čedne trebaju biti žene vjernika. Vidimo koliko je Ummu Selema, radijallahu anha, pazila da joj se ne otkrije nijedan djelić tijela, pa je sama zatražila da pokrivanje bude potpunije i bolje rekavši: “U tom slučaju otkrit će im se stopala.” Uporedimo malo stanje tadašnjih i današnjih žena muslimanki, koje se izazovno oblače, te traže da im se odjeća skrati za čitavu podlakticu ili više od toga! Uistinu su one pokrivene a otkrivene, one hodaju zanosno i hvalisavo uvijajući svoja ramena, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio je da se takve žene proklinju.[1] Allahu se utječemo od poniženja i lošeg morala!

_____________

Iz knjige “Radost pogleda” komentar djela “Rijadus-salihin”

Autor: Selim b. ‘Id el-Hilali

Preveo: Amir Durmić

Redaktura: Abdulvaris Ribo

Šerijatska recenzija: dr. Safet Kuduzović

______________

[1] Hadis u kojem je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, naredio da se proklinju ovakve žene bilježe Ibn Hibban, Sahih, 13/64, br. 5753, Ahmed, Musned, 2/223, br. 7083, i drugi. (op. prev.)

Share This Article
Leave a comment