Odabrani hadisi o postu iz Sahiha imama Buharije (4.dio)

Musaid
  1. Dva bajramska mjeseca neće u jednoj godini uzastopno biti nepotpuna

Ebu Abdullah el-Buhari rekao je: “Ishak b. Rahavejh kazao je: ‘Ukoliko se i desi da neki od ta dva mjeseca bude nepotpun, nagrada u njemu neće biti umanjena.’”

Muhammed[1] je rekao: “Ne može se desiti da u jednoj godini oba ova mjeseca budu nepotpuna.”

1912./ Abdurrahman b. Ebu Bekra prenosi od svoga oca Ebu Bekre, radijallahu anhu, da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Dva bajramska mjeseca (uzastopno u istoj godini) neće biti nepotpuna: ramazan i zul-hidže.”[2]

  1. O Vjerovjesnikovim, sallallahu alejhi ve sellem, riječima: “Mi ne pišemo i ne računamo”

1913./ Abdullah b. Omer, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Mi smo neuk narod, ne pišemo i ne računamo. Mjesec je ovoliko i ovoliko dana”, odnosno nekad ima dvadeset i devet, a nekad trideset dana.[3]

  1. Dan ili dva uoči ramazana nije dozvoljeno postiti

1914./ Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Neka niko od vas ne preduhitri ramazan tako što će uoči njega postiti dan ili dva, osim ako se radi o čovjeku koji posti svoj uobičajeni dobrovoljni post, pa takav neka posti i taj dan[4].”

  1. O riječima Uzvišenog Allaha: “Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama; one su odjeća vaša, a vi ste njihova odjeća. Allah zna da ste sami sebe varali, pa je prihvatio pokajanje vaše i oprostio vam. Zato se sada sastajte sa njima u želji da dobijete ono što vam je Allah već odredio…”[5]

1915./ Ebu Ishak prenosi da je Bera b. Azib, radijallahu anhu, rekao: “U početku, odmah nakon što je post propisan, ukoliko bi neko od drugova Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, postio pa nastupilo vrijeme iftara, a on zaspao prije nego što bi prekinuo post i jeo, cijelu noć i sutrašnji dan do večeri ništa ne bi jeo. Jednog dana Kajs b. Sirma el-Ensari postio je i kada se približilo vrijeme iftara, upitao je svoju suprugu: ‘Imaš li šta hrane?’ ‘Nemam’, odgovori ona, ‘ali ću otići da ti potražim.’ Pošto je cijeli dan radio, umor ga savlada i on zaspa. Kada se žena vratila i zatekla ga da spava, reče mu: ‘Teško tebi!’ Kada je sutradan bilo oko pola dana, on se onesvijestio. To su rekli Vjerovjesniku, sallallahu alejhi ve sellem, i tim povodom objavljen je ajet: ‘Dozvoljava vam se da se u noćima dok traje post sastajete sa svojim ženama…’ (El-Bekara, 187), čemu se ashabi mnogo obradovaše, a objavljen je i ostatak ajeta u kojem se, između ostalog, kaže: ‘Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti zore’ (El-Bekara, 187).”[6]

  1. O riječima Uzvišenog Allaha: “Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti…”[7]

Bera b. Azib, radijallahu anhu, od Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, prenio je hadis na ovu temu.

1916./ Adi b. Hatim, radijallahu anhu, rekao je: “Kada je objavljeno: ‘..dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti’, uzeo sam crni i bijeli konop i stavio ih pod svoj jastuk. Noću sam ih posmatrao i nisam mogao razlikovati bijeli od crnog. Sutradan ujutro otišao sam kod Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, i to mu ispričao, a on reče: ‘Time se misli na tamu noći i svjetlost dana.’”[8]

1917./ Sehl b. Sa’d, radijallahu anhu, rekao je: “Kada je objavljeno: ‘Jedite i pijte sve dok ne budete mogli razlikovati bijelu nit od crne niti…’, a nije bilo još objavljeno ‘od zore’, pa kada bi neko htio postiti, svezao bi za svoju nogu bijeli i crni konac i jeo bi sve dok ta dva konca ne bi jasno mogao vidjeti i raspoznati ih. Tada je Allah još objavio: ‘od zore’ (El-Bekara, 187), i oni su shvatili da se time mislilo na noć i dan.”[9]

  1. O Vjerovjesnikovim, sallallahu alejhi ve sellem, riječima: “Ne prekidajte sehur zbog Bilalovog ezana…”[10]

1918, 1919./ Ubejd b. Ismail prenosi od Ebu Usame, on od Ubejdullaha, a on od Nafija, on od Ibn Omera, radijallahu anhu, i Kasima b. Muhammeda, a njih dvojica od Aiše, radijallahu anha, da je Bilal učio ezan noću i da je u vezi s tim Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Jedite i pijte sve dok ezan ne zauči Ibn Ummu Mektum, jer on ne uči ezan dok se zora ne pojavi.” Kasim je rekao: “A između ta dva ezana bilo je samo toliko vremena da se jedan popne na mjesto odakle je učio ezan, a drugi da siđe.”[11]

  1. Odgađanje sehura do pred zoru

1920./Sehl b. Sa’d, radijallahu anhu, rekao je: “Sehurio bih sa svojom porodicom, a zatim bih morao požuriti kako bih stigao klanjati namaz s Vjerovjesnikom, sallallahu alejhi ve sellem.”[12]

Nastaviće se…

[1] Neki učenjaci smatraju da se radi o Muhammedu b. Sirinu, a drugi da se radi o imamu Buhariji jer je njegovo ime Muhammed.

[2] Ramazanski bajram nije u mjesecu ramazanu, već prvog dana mjeseca ševvala, ali je u ovom kontekstu u hadisu nazvan bajramskim mjesecom zbog toga što Ramazanski bajram nastupa završetkom ramazana. Prema jednom mišljenju, značenje ovog hadisa jeste da oba ova mjeseca, ramazan i zul-hidže, u istoj godini ne mogu imati po dvadeset i devet dana. Ako ramazan ima dvadeset i devet dana, onda će zul-hidže imati trideset dana i obratno. Drugi učenjaci smatraju da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, htio kazati da će nagrada za dobra djela u ovim mjesecima, a to su post i obredi hadža, biti potpuna bez obzira na to što će ponekad neki od ova dva mjeseca imati dvadeset i devet, a ne trideset dana.

[3] Hadis je citiran i pod brojem 1908, 5302.

[4] Ako čovjek redovno posti dobrovoljni post, poput posta ponedjeljkom i četvrtkom, pa se taj post podudari sa danom ili dva uoči samog ramazana tj. posljednja dva dana mjeseca ša’bana, njemu je dozvoljeno da posti i u tim danima.

[5] El-Bekara, 187.

[6] Hadis je citiran i pod brojem 4508.

[7] El-Bekara, 187.

[8] Hadis je citiran i pod brojem 4509, 4510.

[9] Hadis je citiran i pod brojem 4511.

[10] Verziju hadisa koju je imam Buhari naveo u naslovu bilježi Tirmizi, broj 706: Semura b. Džundub, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ne prekidajte sehur zbog Bilalovog ezana niti zbog vertikalne svjetlosti (lažne zore), nego ga prekinite kad primijetite horizontalnu svjetlost na obzorju.”

[11] Ezan koji je učio Bilal bila je vrsta obavještenja da se vrijeme za sabah-namaz približilo kako bi ljudi ustali, uzeli abdest i klanjali vitr-namaz, ako ga nisu klanjali ranije, a potom se zaputili prema džamiji na sabah-namaz. Ezan koji je učio Ibn Ummu Mektum označavao je nastupanje zore, tj. vremena kada se klanja sabah-namaz. Učenjaci kažu da bi se Bilal popeo na mjesto sa kojeg je učio ezan, a kada bi završio s ezanom, ne bi odmah sišao, već bi neko vrijeme ostao na tom mjestu učeći dove i zikr, a kada bi se približilo vrijeme nastupanja zore, sišao bi i o tome obavijestio Ibn Ummu Mektuma, koji bi se potom popeo na mjesto sa kojeg je Bilal sišao i proučio ezan koji je označavao nastupanje zore i vrijeme za prekidanje sehura. Dakle, riječima: “A između ta dva ezana bilo je samo toliko vremena da se jedan popne na mjesto odakle je učio ezan, a drugi da siđe”, prenosilac je htio kazati da se radilo o relativno kratkom vremenskom periodu, ali ne doslovno o vremenu koje je potrebno da se dvojica mujezina smijene. Hadis je citiran i pod brojem 617, 620, 623, 2656, 7248; 622.

[12] Hadis je citiran i pod brojem 577.

Share This Article
Leave a comment