O pohvalosti nošenja košulje

Musaid

 

  1. Od Ummu Seleme, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, najdraža odjeća bila je košulja.” Ebu Davud i Tirmizi, koji kaže da je hasen-sahih.

Dokumentacija hadisa

Hadis je vjerodostojan. Bilježe ga Ebu Davud, 4025, Tirmizi, 1762, Ibn Madža, 3575, i drugi.

Kažem: Ovaj je hadis vjerodostojan.

Propisi, pouke i poruke

– Pohvalno je nositi košulju jer ju je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nosio i to mu je bila najdraža odjeća.

– Dozvoljeno je preferirati oblačenje jedne vrste odjeće nad oblačenjem drugih vrsta odjeće.

Poglavlje stotinu devetnaesto

O DUŽINI KOŠULJE, NJENIH RUKAVA, OGRTAČA I KRAJEVA TURBANA, I O ZABRANI DA SE ODJEĆA IZ OHOLOSTI VUČE PO ZEMLJI. KO IZ OHOLOSTI BUDE PUŠTAO ODJEĆU ISPOD NOŽNIH ČLANAKA, U TOM SLUČAJU TAJ ČIN JE HARAM – STROGO ZABRANJEN, A KO TO BUDE ČINIO IZ NEKOG DRUGOG RAZLOGA, TADA JE TAJ ČIN MEKRUH – POKUĐEN

  1. Od Esme bint Jezid el-Ensarijje, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Rukav Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, košulje dopirao je da njegovog ručnog zgloba.” Ebu Davud i Tirmizi, koji kaže da je hasen.

Ovaj je hadis naveden i pojašnjen pod brojem 519, u pedeset šestom poglavlju, “Vrijednosti gladovanja i skromnog življenja”.

  1. Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko pusti da mu se odjeća iz oholosti vuče po zemlji, Allah ga na Sudnjem danu neće pogledati.” Tada Ebu Bekr, radijallahu anhu, reče: ‘Allahov Poslaniče, moja se odjeća olabavi (pa se vuče po zemlji) osim ako na nju pazim i stalno o njoj vodim računa?’ Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, tada mu reče: ‘Ti nisi od onih koji to čine iz oholosti.’”

Buhari, a jedan dio i Muslim.

Dokumentacija hadisa

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 7/19, i Muslim, 2085.

Propisi, pouke i poruke  

– Spuštanje odjeće ispod nožnih članaka (ar. isbal) ubraja se u velike grijehe.

– Ukoliko se odjeća spusti ispod članaka bez volje onoga ko je nosi, tj. nenamjerno, tada se to ne ubraja u grijeh, jer on na nju pazi, pa je vrati nazad kada se spusti. Zato je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao Ebu Bekru, radijallahu anhu: “Ti nisi od onih koji to čine iz oholosti”, tj. ukoliko se tvoja odjeća spusti ispod članaka, a ti o tome budeš vodio računa i podizao je nazad, tada se na tebe ne odnosi ovaj propis i u tome nema grijeha.

– Samo spuštanje odjeće ispod članaka ubraja se u oholost, pa stoga čovjek to sebi ne treba dozvoliti pod izgovorom da to ne čini iz oholosti. Tekst citiranog hadisa obuhvata ovakvu osobu, pa se propis automatski na njega i odnosi. Njegovo spuštanje odjeće ispod članaka upućuje na vid oholosti koju ima pri sebi, pa makar njegova namjera i ne bila gordost i oholost.

– Spuštanje odjeće ispod nožnih članaka donosi sljedeće štete:

  1. rasipništvo, jer višak odjeće za kojom čovjek nema nikakve potrebe upućuje na vid neumjerenosti i bespotrebnog rasipanja imetka;
  2. poistovjećivanje sa ženama, jer je ženi preporučeno da krajevi njene odjeće koji se vuku po zemlji budu dugi makar pedalj, a maksimalno do dužine podlaktice;

– kazna za osobu koja svoju odjeću spusti ispod članaka (iz oholosti) jer je Allah na Sudnjem danu neće pogledati, kako je to jasno rečeno u hadisu.

  1. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Na Sudnjem danu Allah neće pogledati onoga ko je iz obijesti i uobraženosti dopustio da mu se donji dio odjeće vuče po zemlji.” Muttefekun alejhi.

Hadis je naveden i pojašnjen pod brojem 616, u sedamdeset drugom poglavlju, “Oholost i uobraženost”.

  1. Također, od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Sve što od ogrtača bude prelazilo nožne članke, ide u Vatru.” Buhari.

Dokumentacija hadisa

Bilježi ga Buhari, Fethul-Bari, 10/256.

Propisi, pouke i poruke

– Donji dio stopala osobe koja je svoju odjeću spuštala preko članaka, bit će izvrgnut kazni. Stoga, neka se niko ne poigrava s ovim propisom i neka ga ne shvata olahko, jer će najmanju kaznu svih stanovnika Džehennema imati čovjek kojem će pod njegova stopala biti stavljena žeravica od čije će mu vreline kuhati mozak.

  1. Od Ebu Zerra, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Na Sudnjem danu, Allah s trojicom neće govoriti, niti će ih (milosrdno) pogledati, niti će ih (od grijeha) očistiti, i njih čega bolna patnja.” Ove riječi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ponovio je tri puta, a Ebu Zerr, radijallahu anhu, reče: “Propali su i izgubili! Ko su oni, Allahov Poslaniče?” Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odgovori: “Onaj ko svoju odjeću spusti ispod nožnih članaka, onaj ko drugima bude spominjao i isticao svoje dobročinstvo učinjeno prema ljudima, i onaj ko svoju robu bude prodavao lažno se zaklinjući.” Muslim.

U drugoj verziji ovog hadisa navodi se: “…onaj ko svoj izar (ogrtač, donji dio odjeće) spusti ispod članaka…”

Dokumentacija hadisa

Bilježi ga Muslim, 106.

Propisi, pouke i poruke  

– U riječima Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: “Na Sudnjem danu, Allah s trojicom neće govoriti…”, potvrđuje se Allahovo svojstvo govora (ar. el-kelam) kao jedno od Njegovih ličnih atributa. Pod pojmom “govor” ne misli se na nekakav unutrašnji, nečujni govor[1].

– Dozvoljeno je neki bitan i važan govor ponoviti više puta, pogotovo ukoliko postoji bojazan da neke njegove dijelove prisutni neće dobro čuti ili, pak, ukoliko neće razumjeti njegovu srž i osnovnu poruku.

– Dozvoljeno je doviti (moliti) protiv onih koji se suprotstavljaju naredbama Allaha i Njegovog Poslanika, što se razumije iz riječi Ebu Zerra, radijallahu anhu, koji je u vidu dove rekao: “Propali su i izgubili!”

– Dozvoljeno je da slušalac zatraži dodatno pojašnjenje onoga što nije dobro razumio.

– Dozvoljeno je prvo izreći neke riječi koje se na prvi pogled odmah ne razumiju, a pojasniti ih malo kasnije, sve s ciljem da se na takav način naglasi važnost onoga što se želi reći.[2]

– I u ovom hadisu očituje se zabrana spuštanja odjeće ispod članaka.

– Zabranjeno je da se čovjek zaklinje kako bi prodao svoju robu.

– Prigovaranje i isticanje svoje zasluge nakon udijeljene sadake poništava nagradu koja se zasluži njenim dijeljenjem.

_____________

Iz knjige “Radost pogleda” komentar djela “Rijadus-salihin”

Autor: Selim b. ‘Id el-Hilali

Preveo: Amir Durmić

Redaktura: Abdulvaris Ribo

Šerijatska recenzija: dr. Safet Kuduzović

_______________

[1] Kako to tvrde neke zalutale frakcije. (op. prev.)

[2] Jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prvo rekao: “Na Sudnjem danu, Allah s trojicom neće govoriti, niti će ih (milosrdno) pogledati, niti će ih (od grijeha) očistiti, i njih čega bolna patnja…”, a kasnije je pojasnio o kome se radi. (op. prev.)

Share This Article
Leave a comment