Pohvalno je nositi bijelu odjeću, ali je dozvoljeno nositi i odjeću drugih boja

Musaid

Rekao je Uzvišeni Allah: “O sinovi Ademovi, dali smo vam odjeću koja će pokrivati stidna mjesta vaša, i raskošna odijela, ali odjeća čestitosti, to je ono najbolje.” (El-A‘raf, 26)

Ovaj plemeniti ajet kategorički negira i osuđuje praksu arapskih idolopoklonika koji su imali običaj da razodjeveni i obnaženi tavafe oko Kabe. Muškarci su to činili danju, a žene noću. Žene su u stihu imale običaj reći:

Danas će se vidjeti nešto ili sve

Ali ono što se vidi, halalno nije.[1]

Zato im je Uzvišeni Allah naredio da pokriju svoja stidna mjesta i ostale ukrase, te im u obavezu stavio da se pri obavljanju namaza lijepo obuku. Shodno ovom ajetu i predajama iz sunneta koje imaju slično značenje i poruku, pohvalno je lijepo se urediti i ukrasiti prije obavljanja namaza, a pogotovo pred džumu i bajram-namaze. Isto tako, lijepo je namirisati se i usta očistiti misvakom, jer se njihovim korištenjem upotpunjava čistoća i uređenost pred namaz.

Najbolja i najljepša odjeća jeste odjeća bijele boje, kako je to potvrđeno vjerodostojnim hadisima, a koje ćemo uskoro i navesti.

Također, Uzvišeni Allah kaže: “…i učinio vam je odjeću koja vas čuva od vrućine i oklope koji vas u borbi štite.” (En-Nahl, 81)

Ovdje se misli na odjeću koja se izrađuje od pamuka, lana i vune, a koja ljeti ljudsko tijelo štiti od vrućine, a zimi od hladnoće, ali i na razne vrste oklopa koji se oblažu gvožđem ili se vezu od čeličnih niti, a koji se nose u ratovima i borbama. Sve su to Allahove blagodati koje je podario Svojim robovima, zbog kojih bi oni svome Gospodaru trebali biti pokorniji i u ibadetu istrajniji.

  1. Od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Od odjeće koju posjedujete, oblačite onu bijele boje, jer je ona uistinu jedna od najljepših vrsta odjeće, i u nju umotavajte svoje umrle.” Tirmizi, koji kaže da je hasen-sahih.

Dokumentacija hadisa

Hadis je vjerodostojan. Ebu Davud, 3878, Tirmizi, 994, Ibn Madža, 1472 i 3566, i drugi, bilježe ga od Ibn Husejma, on od Seida b. Džubejra.

Kažem: Ovaj je hadis vjerodostojan.

Propisi, pouke i poruke

– Pored bijele, dozvoljeno je nositi odjeću i drugih vrsta boja, izuzev odjeće onih boja koje su zabranjene jasnim šerijatskim tekstovima, poput žute.

– Najljepša i najbolja odjeća jeste odjeća bijele boje, jer je najčistija i najugodnija.

– Bijela odjeća upućuje na čistotu i besprijekornost islamskog ummeta, kao i na ispravnost njihovog vjerovanja, tj. čistoća njihove odjeće sukladna je čistoći i ispravnosti njihove vjere.

– Umrloj osobi u određenoj mjeri treba posvetiti pažnju kao i živoj. Umrli ima svoju svetost i nepovredivost, i shodno tome treba lijepo i izgledati, onako kako to već zahtijeva situacija i okolnosti, a kako je to regulirano šerijatom.

  1. Od Semure, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Oblačite bijelu odjeću jer je ona najčistija i najbolja, a u nju umotavajte i svoje umrle.” Nesai i Hakim koji kaže da je hasen-sahih.[2]

Dokumentacija hadisa

Hadis je vjerodostojan. Bilježe ga Tirmizi, 2810, Nesai, 8/205, i Hakim, 4/185.

Kažem: Lanac prenosilaca ovog hadisa je ispravan, kako to tvrde Tirmizi, Hakim, Zehebi i Ibn Hadžer, Allah im se smilovao.

Propisi, pouke i poruke

Svi propisi, pouke i poruke već su navedeni u prethodnom hadisu.

_____________

Iz knjige “Radost pogleda” komentar djela “Rijadus-salihin”

Autor: Selim b. ‘Id el-Hilali

Preveo: Amir Durmić

Redaktura: Abdulvaris Ribo

Šerijatska recenzija: dr. Safet Kuduzović

______________

 

[1] Željele su reći da, bez obzira što će danas za vrijeme tavafa biti djelimično ili potpuno gole, da nikoga ne pozivaju, niti ikome dozvoljavaju da ih diraju ili sa njima učine nešto ružno i nemoralno. (op. prev.)

[2] Ocjenom hasen-sahih hadise je imao običaj ocijeniti imam Tirmizi, a ne Hakim i Nesai. Za pretpostaviti je da je ovo previd imama Nevevija, a Allah najbolje zna. (op. šer. rec.)

Share This Article
Leave a comment