Pokuđeno je puhati u piće

Musaid

 

  1. Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da se puše u piće, a (kada je čuo za tu zabranu) neki čovjek upita: “A šta je s trunjem koje ugledam u posudi?” “Prospi ga”, reče mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. “Ja se ne mogu napiti u jednom dahu”, reče čovjek. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to mu reče: “U tom slučaju odmakni posudu od svojih usta i onda predahni.” Tirmizi i kaže da je hasen-sahih.

Dokumentacija hadisa

 Hadis je vjerodostojan. Bilježe ga Malik, El-Muvetta, 2/945, istim putem kao i Tirmizi, 1887, i Ahmed, 3/32, od Ejjuba b. Habiba koji kazuje da je čuo Ebu Musennu el-Džuhenija da ovaj hadis prenosi od Ebu Seida el-Hudrija, radijallahu anhu.

Kažem: Ovaj je hadis vjerodostojan. Svi ljudi u lancu prenosilaca su pouzdani. Iako spomenutog Ebu Musennu el-Džuhenija nije definirao niti njegov status pobliže pojasnio Ibn Medini, to su učinili drugi učenjaci, poput Ibn Meina i drugih, i za njega rekli da je pouzdan.

Manje poznata značenja

prospi ga – prospi trunje iz posude tako što ćeš je nagnuti sve dok s malom količinom vode ne izađe i trunje.

ja se ne mogu napiti u jednom dahu – tj. mora napraviti mali predah, što iziskuje potrebu da (ot)puhne nad posudom.

Propisi, pouke i poruke

– Zabranjeno je puhati u posudu iz razloga što to može biti povod da se drugima ogadi to piće i da prema njemu osjete odbojnost.

– Ko u posudi iz koje pije vidi neki trun, treba odliti određenu količinu tekućine sve dok s njom ne izađe i trunje.

– Ukoliko se čovjek prilikom pijenja neke tečnosti usredotoči na izbjegavanje trunja koje se nalazi u njoj, pri tome neće osjetiti slast, pa će možda i izgubiti volju za pićem. To može biti razlog da se ozlovolji i uzruja, te da se zaboravi zahvaliti Allahu nakon što se napije.

  1. Od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da se novi dah uzima (udiše) iznad posude iz koje se pije i zabranio je puhanje u posudu. Tirmizi i kaže da je hasen-sahih.

Dokumentacija hadisa

Hadis je vjerodostojan. Ebu Davud, 3728, Tirmizi, 1888, i Ibn Madža, 3428 i 3429, sa dva različita lanca prenosilaca, bilježe ga od Ikrime, a on od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma.

Kažem: Lanac prenosilaca ovog hadisa je ispravan.

Propisi, pouke i poruke

– Prilikom pijenja tečnosti iz neke posude, obaveza je novi dah uzeti na distanci od same posude, dakle, ne iznad nje.

– Zabranjeno je puhati u posudu.

_____________

Iz knjige “Radost pogleda” komentar djela “Rijadus-salihin”

Autor: Selim b. ‘Id el-Hilali

Preveo: Amir Durmić

Redaktura: Abdulvaris Ribo

Šerijatska recenzija: dr. Safet Kuduzović

______________

 

Share This Article
Leave a comment