Pokuđeno je piti s grlića mješine ili bilo kakve slične posude

Musaid

 

  1. Ebu Seid el-Hudri, radijallahu anhu, pripovijeda da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da se (prilikom pijenja) presavijaju i naginju kožne posude za vodu, pa da se tako direktno iz njih pije voda. Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 10/89, i Muslim, 2023 i 111.

Manje poznata značenja

presavijaju – da se naizvan izvrne njen otvor ili da se nagnu.

kožne posude – mješine, a misli se na svaku posudu za vodu koja se napravi od kože, bez obzira bila ona velika ili mala.

 Propisi, pouke i poruke

– Zabranjeno je naginjati mješinu s namjerom da se s njenog otvora direktno pije voda. Ovakav način pijenja je pokuđen jer postoji mogućnost da će se neprijatni mirisi (iz usta) pomiješati sa sadržajem mješine, pa će to možda biti razlog da ljudi osjete odvratnost prema toj mješini ili njenom sadržaju, što će opet dovesti do bespotrebnog prolijevanja vode.

– Hadis podstiče na vođenje brige o zdravlju i sigurnosti muslimana, jer postoji mogućnost da u dotičnoj mješini ima raznih nametnika, pa bi se onaj ko bi iz nje pio direktno, bez sipanja vode u zasebnu posudu, mogao ozlijediti ili doživjeti neku neprijatnost. Ovo se može razumjeti i iz naredbe da se mješine podvezuju, tj. zatvaraju.

  1. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, pripovijeda da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio da se (voda) pije direktno iz otvora na mješini ili iz otvora na drugoj sličnoj posudi. Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa

Bilježi ga Buhari, Fethul-Bari, 10/90, od Ikrime koji je rekao: “Hoćete li da vas obavijestim o kratkim predajama koje nam je prenio Ebu Hurejra? Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio je piti (vodu ili slično) direktno iz otvora na mješini i zabranio je da čovjek svome komšiji brani da posadi drvo u njegovom dvorištu.”

Kažem: Ovaj hadis (pod brojem 763) ne bilježi imam Muslim u svom Sahihu kako to tvrdi autor, već bilježi samo drugi dio druge predaje: “…i zabranio je da čovjek svome komšiji brani da posadi drvo…”.

Propisi, pouke i poruke

– Zabranjeno je piti vodu ili drugu tekućinu direktno iz otvora (grlića) mješine ili neke druge slične posude, jer onaj ko pije na ovakav način može sebi u usta usuti veću količinu vode od one koja mu je potrebna, što može uzrokovati zagrcnuće ili gušenje.[1]

– Ova se zabrana isključivo odnosi na onoga ko svoja usta direktno nasloni na otvor mješine i na takav način pije iz nje, a nema nikakve smetnje da čovjek iz mješine naspe vodu u drugu posudu i onda pije iz te posude.

  1. Ummu Sabit Kebša bint Sabit, sestra Hasana b. Sabita, radijallahu anhu, pripovijeda: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao je kod mene pa se stojeći napio direktno iz otvora (grlića) mješine koja je bila okačena (na zid). Ustala sam, prišla toj mješini i odsjekla njen grlić (tj. otvor kroz koji se sipa voda iz mješine).” Tirmizi, koji kaže da je hasen-sahih.

Odsjekla je grlić mješine s namjerom da sačuva mjesto s kojeg su pila Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, usta, želeći time tražiti bereket – blagoslov, i iz razloga da taj dio mješine sačuva od pohabanosti i propadanja. Ovaj hadis upućuje na to da je pijenje direktno s otvora mješine dozvoljeno, a prethodna dva hadisa ukazuju na ono što je bolje i preče, a Allah najbolje zna.

Dokumentacija hadisa

Bilježe ga Tirmizi, 1892, i Ibn Madža, 2423, sa ispravnim lancem prenosilaca.

Manje poznata značenja

mješina – posuda za vodu napravljena od životinjske kože.

Propisi, pouke i poruke

– Ashabi su nastojali da se domognu i da sačuvaju nešto od onoga s čime je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, neposredno dolazio u kontakt, s ciljem da s time čine teberruk, tj. da pomoću toga traže blagoslov. Ovo je jedna od posebnosti Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tako da teberruk nije dozvoljeno činiti s onim što je ostalo iza ostalih ljudi.

– Svi hadisi koji upućuju na dozvolu pijenja vode direktno s otvora mješine, govore da je u tom slučaju mješina bila okačena, tj. da je visila sa zida ili nečeg sličnog. Ovo je, kako vidimo, jedna posebna situacija i ona se u osnovi razlikuje od pijenja vode direktno s otvora mješine u svim ostalim situacijama. Stoga, ovi hadisi iz kojih se može shvatiti dozvola takvog postupka, odnose se samo na tu, specifičnu situaciju (kada je mješina okačena o nešto), a zabrana ostaje na snazi u svim ostalim prilikama. Na ovakav način i hadisi koji zabranjuju i hadisi koji dozvoljavaju ovakav postupak, zadržavaju svoju punosnažnost i ostaje mogućnost da se radi i postupa po obje vrste hadisa.

– Neki islamski učenjaci smatraju da su hadisi u kojima se zabranjuje ovakav način pijenja derogirali hadise iz kojih se može zaključiti njegova dozvoljenost. Međutim, ovo mišljenje nema svoju utemeljenost jer, kako smo već vidjeli, moguće je uskladiti ove dvije vrste hadisa, pa nema potrebe razmatrati mogućnost derogacije.

Korist: Imam Nevevi, Allah mu se smilovao, smatra da zabrana u citiranim hadisima nije kategorička, tj. da pijenje vode na takav način nije haram, već da se tim hadisima želi pojasniti šta je bolje i preče. Hafiz Ibn Hadžer, Allah mu se smilovao, odbacio je stav Nevevija, pa o tom pitanju u Fethul-Bariju, 10/91, kaže sljedeće: “Nevevi je rekao: ‘Učenjaci se slažu u tome da je pijenje iz mješine na ovakav način mekruh – pokuđeno, a nikako haram – strogo zabranjeno, na što upućuju hadisi iz kojih se zaključuje dozvola istog.’ On kaže ovako, međutim, jednoglasan stav učenjaka o ovom pitanju koje spominje imam Nevevi vrlo je upitan, a pored toga, niti u jednom hadisu Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nisam uočio ništa što bi jasno upućivalo na dozvoljenost ovog postupka, osim što se ta dozvoljenost može zaključiti iz lične prakse i djela Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, dok se propis zabrane ovog postupka uzima iz njegovih riječi, tj. iz hadisa u kojima je takvo nešto jasno zabranio. Ukoliko gledamo razlog zabrane pijenja vode direktno iz otvora mješine, vidjet ćemo da su hadisi zabrane mjerodavniji i da oni važe za sve nas izuzev Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, jer je on sačuvan od svega onoga što su učenjaci naveli kao razlog zabrane pijenja na ovakav način. Bio je bezgrješan, nije imao ružan zadah iz usta i prilikom pijenja vode iz mješine nije bio nemaran i grub, već pažljiv i nježan, što nije slučaj s drugim osobama.

Prema onome što naučava fikh, ukoliko se u obzir uzmu sve predaje na ovu temu i kada se konstatira da neke od tih predaja ukazuju na zabranu, a neke na pokuđenost ovog postupka, nije daleko ni stav da je ovakav način pijenja haram – zabranjen, jer pravilo nalaže da se u ovakvim situacijama i preferira zabranjenost…”

______________

Iz knjige “Radost pogleda” komentar djela “Rijadus-salihin”

Autor: Selim b. ‘Id el-Hilali

Preveo: Amir Durmić

Redaktura: Abdulvaris Ribo

Šerijatska recenzija: dr. Safet Kuduzović

_____________

[1] O pijenju vode direktno s otvora mješine, imam Nevevi, Allah mu se smilovao, kaže: “Učenjaci se slažu  da je pijenje iz mješine na ovakav način mekruh – pokuđeno, a nikako haram – strogo zabranjeno.” Vidjeti: Nevevi, Šerhu Sahihi Muslim, 13/194. (op. prev.)

Share This Article
Leave a comment