Pokuđeno je jesti u položaju u kojem je čovjek naslonjen na nešto

Musaid

 

  1. Od Ebu Džuhajfa Vehba b. Abdullaha, radijallahu anhu, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ja ne jedem (u položaju u kojem sam) naslonjen (ustranu).” Buhari.

Rekao je Hattabi: “Riječ ‘naslonjen’ ovdje znači: sjedeći na prostirci, tj. prilikom jela on ne sjedi naslonjen na jastuke i prostirke, kako to već čine oni koji se žele prejesti, već sjedi kao da je u pripravnosti i spreman da svakog trenutka skoči na noge, a jede samo onoliko koliko mu je dovoljno.” Ovo je mišljenje Hattabija, a drugi smatraju da riječ “naslonjen” znači biti nagnut na jednu stranu, a Allah najbolje zna.

Dokumentacija hadisa

Bilježi ga Buhari, Fethul-Bari, 9/540.

Manje poznata značenja

na prostirci – ugaženom tepihu.

koliko mu je dovoljno – da utoli glad.

naslonjen – nagnut na jednu stranu, i ovo je ispravno tumačenje ovog hadisa. To potvrđuju i riječi jednog od ashaba, radijallahu anhu, koji je u vjerodostojnoj predaji rekao: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je naslonjen, a zatim je sjeo”, tj. bio je nagnut na jednu stranu, a onda se vratio u sjedeći položaj. Zato navedeno mišljenje Hattabija o značenju riječi “naslonjen”, nije ispravno, a Allah najbolje zna.

Propisi, pouke i poruke

– Treba jesti umjereno i ne jesti više nego što je potrebno, tj. ne treba se prejedati.

– Prilikom jela treba biti skroman i ponizan, te ne raditi ono što prilikom jela čine nemuslimani.

– Zabranjeno je – haram, jesti u položaju u kojem će čovjek biti naslonjen, tj. nagnut na jednu stranu.[1]

  1. Enes, radijallahu anhu, pripovijeda: “Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako jede sjedeći na zadnjici povijenih koljena.” Muslim.

Dokumentacija hadisa

Bilježi ga Muslim, 2044.

Propisi, pouke i poruke

 

– Dozvoljeno je jesti u ovakvom položaju.

________________

[1] Ibn Hadžer, Allah mu se smilovao, detaljno je govorio o ovom hadisu navodeći razna mišljenja o tome zbog čega je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem,  izbjegavao da jede nagnut ustranu. Ibn Esir smatra da je jesti u takvom položaju nezdravo, izvjesni Ibn Kass smatra da je to bila Poslanikova, sallallahu alejhi ve sellem, posebnost i da se taj propis ne odnosi na ostale muslimane, a Bejheki tvrdi da je konzumiranje hrane u takvom položaju običaj silnika i nemuslimanskih vladara. Nakon što je spomenuo još neka mišljenja vezana za ovu zabranu, Ibn Hadžer, Allah mu se smilovao, zaključio je: “Najjači argument koji pojašnjava mudrost zabrane jedenja u opisanom stanju jeste predaja koju bilježi Ibn Ebu Šejba, a prenosi je Ibrahim en-Nehai, koji kaže: ‘Mrzili su i prezirali jesti u položaju u kojem su naslonjeni i nagnuti u jednu stranu, jer su se bojali da će im radi toga porasti stomaci.’” Što se tiče samog propisa jela u ovakvom položaju, vidljivo je da autor ovog djela (Selim el-Hilali) smatra da je takvo nešto haram, međutim, Ibn Hadžer, Allah mu se smilovao, smatra da je najviše što se o tom pitanju može reći jeste da je takav način jela mekruh, tj. pokuđen, a nikako haram, a Allah najbolje zna. Vidjeti: Ibn Hadžer, Fethul-Bari, 9/542. Navedenu predaju zabilježio je i Ibn Ebu Šejba, El-Musannef, 5/565. (op. prev.)

______________

Iz knjige “Radost pogleda” komentar djela “Rijadus-salihin”

Autor: Selim b. ‘Id el-Hilali

Preveo: Amir Durmić

Redaktura: Abdulvaris Ribo

Šerijatska recenzija: dr. Safet Kuduzović

Share This Article
Leave a comment