O naredbi da se hrana jede s kraja posude, a ne s njene sredine

Musaid

O ovome se prenose Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi: “…i jedi ispred sebe.” Muttefekun alejhi, kako smo to već naglasili.

Hadis je naveden i pojašnjen pod brojem 299, u trideset osmom poglavlju, “Obaveza naređivanja porodici, punoljetnoj djeci i ostalim podanicima da budu pokorni Uzvišenom Allahu”.

  1. Od Ibn Abbasa, radijallahu anhuma, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Bereket se spušta na sredinu hrane, pa stoga jedite počinjući s krajeva posude, a ne sa njene sredine.” Ebu Davud i Tirmizi, koji kaže da je hasen-sahih.

Dokumentacija hadisa

Bilježe ga Ebu Davud, 3772, Tirmizi, 1805, i Ibn Madža, 3277.

Kažem: Lanac prenosilaca ovog hadisa je ispravan.

Manje poznata značenja

s krajeva posude – s njenih rubova.

Propisi, pouke i poruke

– Uzvišeni Allah daje blagoslov u hrani onih koji Ga slave i spominju Njegovo ime, a oduzima blagoslov iz hrane onih koji pri jelu ne spomenu Njegovo ime.

– Nema bereketa u hrani sve dok se pri njenom konzumiranju ne spomene Allahovo ime.

– Mekruh je – pokuđeno, jesti sa sredine posude.

– U pristojnost prilikom jela spada i to da se hrana jede sa krajeva posude, a ne sa njene sredine.

  1. Abdullah b. Busr, radijallahu anhu, prenosi: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, imao je jednu poveliku posudu koju su zvali el-garra (blistava, sjajna, bijela), a nosila su je četverica ljudi. Kada bi se sunce podiglo na obzorju i kada bi ashabi klanjali duha-namaz, donijeli bi tu posudu u kojoj se nalazila već zgotovljena popara. Oni bi posjedali oko nje, a kada bi se njihov broj povećao, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, sjeo bi kleknuvši na svoja koljena. Jedan beduin upita ga: ‘Kakvo je to sjedenje?’, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Allah me je učinio plemenitim robom, a nije me učinio silnikom i prkosnikom.’ Zatim on reče: ‘Jedite sa krajeva posude, a zaobilazite njenu sredinu, pa ćete vam hrana biti blagoslovljena.’” Ebu Davud sa dobrim lancem prenosilaca.

Dokumentacija hadisa

Bilježe ga Ebu Davud, 3773, i Ibn Madža, 3263 i 3275, sa ispravnim lancem prenosilaca.

Manje poznata značenja

sjeo kleknuvši na svoja koljena – svoje bi noge savio u koljenima te sjeo, tako da bi djelimično sjedio na vanjskoj strani, tj. na tetivama svojih stopala.

el-garra – blistava, sjajna, bijela, a tako su je nazvali jer se blistala od masti i loja, ili iz razloga što je njena unutrašnjost bila bijela od mlijeka.

prkosnikom – inadžijom koji svjesno odbija istinu.

Propisi, pouke i poruke

– Dozvoljeno je neku posudu odrediti za posebnu vrstu hrane.

– Dozvoljeno je posudu nazvati nekim posebnim imenom, shodno svojstvima i specifikacijama koje je određuju.

– Hadis ukazuje na plemenitost i darežljivost Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, te na njegovu brižnost koju je pokazivao prema svojim ashabima.

– Dozvoljeno je i legitimno zajednički (u skupini) sjediti nakon sabaha i čekati da nastupi vrijeme duha-namaza, kako bi svako za sebe klanjao ovaj namaz.

– U hadisu je vidljiva i spremnost ashaba da budu na usluzi svome bratu, te da mu pomognu kada mu je pomoć potrebna, a u ovom slučaju da mu pomognu pri nošenju ove posude.

– Lijepo je i pohvalno da se predvodnici i uglednici iz jednog naroda i svi njima slični, pridruže običnim ljudima za vrijeme objeda i da se pri tome od njih ni po čemu ne razlikuju, niti da imaju neke posebne prohtjeve koji će ih izdvojiti od običnog svijeta.

– Velika je briga i pažnja koju su ashabi, radijallahu anhu, poklanjali Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, raspitujući se o onome što im je bilo nejasno i o onome u čemu trenutno nisu mogli uvidjeti mudrost niti pouku. Zato je spomenuti beduin Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, upitao o načinu njegovog sjedenja.

– Hadis ukazuje na Poslanikovu, sallallahu alejhi ve sellem, veliku skromnost i poniznost, koje su mu bile svojstvene.

– Hadis podučava ljude na koji način trebaju jesti.

– Isto tako, u hadisu je pojašnjeno da se bereket neke hrane nalazi u njenoj sredini i da se taj bereket odražava na cjelokupnu hranu.

______________

Iz knjige “Radost pogleda” komentar djela “Rijadus-salihin”

Autor: Selim b. ‘Id el-Hilali

Preveo: Amir Durmić

Redaktura: Abdulvaris Ribo

Šerijatska recenzija: dr. Safet Kuduzović

 

Share This Article
Leave a comment