Treba jesti ispred sebe, a onoga ko se pri jelu nepristojno ponaša, neophodno je posavjetovati i podučiti

Musaid

 

  1. Od Omera b. Ebu Seleme, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Bio sam dječačić pod skrbništvom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Prilikom jela, svoje bih ruke pružao po svim dijelovima posude s hranom, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to mi je rekao: ‘Dječače, spomeni ime Uzvišenog Allaha (izgovori bismillu), jedi svojom desnom rukom i jedi ispred sebe.’” Muttefekun alejhi.

Hadis je naveden i pojašnjen pod brojem 299, u trideset osmom poglavlju, “Obaveza naređivanja porodici, punoljetnoj djeci i ostalim podanicima da budu pokorni Uzvišenom Allahu”.

  1. Selema b. El-Evkea, radijallahu anhu, prenosi da je neki čovjek pred Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, jeo svojom lijevom rukom, pa mu je on rekao: “Jedi desnom rukom!”, a on reče: “Ne mogu!” Tada mu Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “I ne mogao!”, a samo ga je oholost spriječila da to učini. Nakon toga, svoju ruku nije mogao podići do usta. Muslim.

Ova je hadis naveden i pojašnjen pod brojem 159, u šesnaestom poglavlju, “Naredba o ustrajnosti u prakticiranju sunneta  i njegovih adaba”.

Poglavlje stotinu peto

O ZABRANI DA ČOVJEK PRILIKOM JELA U DRUŠTVU ODJEDNOM UZME I POJEDE DVIJE DATULE ILI SLIČNU HRANU, OSIM UKOLIKO MU PRISUTNI TO DOZVOLE          

  1. Džebel b. Suhajm prenosi: “U vrijeme Ibn Zubejrovog[1] namjesništva pogodila nas je sušna godina. Odnekud smo dobili nešto datula, i dok smo ih jeli, pored nas je prošao Abdullah b. Omer, radijallahu anhuma, pa nam reče: ‘Nemojte odjednom uzimati i jesti dvije datule jer je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to zabranio.’ Nakon toga, on reče: ‘Osim ako čovjek zatraži dozvolu od svoga brata da tako postupi.’” Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 5/106, i Muslim, 2045.

Propisi, pouke i poruke

– Sunnet je da se ljudi okupe prilikom jela i da zajedno objeduju. Tako se postiže blagoslov u hrani, koji izostaje ukoliko ljudi jedu pojedinačno.

– Učenjaci imaju pravo da nadziru i kontroliraju one koji su na manjem stepenu znanja od njih, te da ih podučavaju sunnetu.

– Zabranjeno je drugima nanositi nepravdu prilikom jela i pića, ali i u svemu ostalom.

– Zabranjeno je odjednom uzeti i pojesti dvije datule bez prethodnog traženja dozvole od prisutnih da se tako postupi, jer se na takav način varaju i obmanjuju prisutni.

Poglavlje stotinu šesto

ŠTA ĆE REĆI I UČINITI ONAJ KO JEDE, ALI SE NE NAJEDE

  1. Vahši b. Harb, radijallahu anhu, prenosi da su ashabi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, rekli: “Allahov Poslaniče, mi jedemo, ali se ne zasitimo!”, a on im na to reče: “Možda jedete pojedinačno?” “Da”, odgovoriše oni. Tada im Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: “Okupite se i jedite zajedno, spomenite Allahovo ime, pa će u vašoj hrani biti berićeta – blagoslova.” Ebu Davud.

Dokumentacija hadisa

Hadis je dobar, hasen li gajrihi. Bilježe ga Ebu Davud, 3764, Ibn Madža, 3286, Ahmed, 3/501, i drugi, od Velida b. Muslima koji je rekao: “Pripovijedao mi je Vahši b. Harb od svoga oca, a on od svoga djeda, da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao…”, pa je citirao navedeni hadis.

Kažem: Ovaj lanac prenosilaca je slab jer su i Vahši b. Harb i njegov otac nepouzdani prenosioci. Međutim, hadis pojačavaju druge slične predaje. Vidjeti: Medžmeuz-zevaid, 5/20–21, i Et-Tergibu vet-terhib, 3/133–134. Kada se sve uzme u obzir, hadis je dobar.

Propisi, pouke i poruke

– Pojedinačno objedovanje poništava blagoslov u hrani, dok zajedničko objedovanje donosi blagoslov i sitost.

– Obaveza je prije jela izgovoriti bismillu, jer ona u hranu unosi blagoslov i dostatnost, koji se inače u hrani želi postići putem povećavanja njene količine.

– Ukoliko čovjek bude jeo sam, i pored toga što posjeduje veću količinu hrane, on će ostati gladan i neće osjetiti sitost nakon što ustane iza sofre, za razliku od onoga koji bude jeo u društvu – on će se zasititi pa makar hrane i ne bilo mnogo.

– Islamski ummet mora biti složan i jedinstven u svemu, bez obzira radilo se o jelu ili piću, ili o borbi protiv njihovih zajedničkih neprijatelja. To jedinstvo treba da proističe iz njihove zajedničke vjere i jedinstvenog šerijata.

– Šejtan će pojedinca lahko zavesti svojim varkama i spletkama, jer on napada ovcu koja se izdvoji iz svoga matičnog stada. Što se, pak, tiče džemata, tj. skupine ljudi, on im teško može nauditi jer je Allahova ruka sa džematom.

–  Razjedinjenost i podjele donose samo zlo, a svako dobro nalazi se u zajedništvu i slozi.

– Ukoliko su muslimani složni prilikom jela, tj. ukoliko zajednički jedu, to upućuje na njihovu slogu i jedinstvo i u drugim stvarima, a isto tako, ukoliko su razjedinjeni prilikom jela, to je jasan znak da među njima inače ne vladaju jedinstvo i sloga.

 

[1] Misli se na Abdullaha b. Zubejra, radijallahu anhuma. (op. prev.)

_____________

Iz knjige “Radost pogleda” komentar djela “Rijadus-salihin”

Autor: Selim b. ‘Id el-Hilali

Preveo: Amir Durmić

Redaktura: Abdulvaris Ribo

Šerijatska recenzija: dr. Safet Kuduzović

Share This Article
Leave a comment