Hranu ne treba kuditi, a lijepo ju je pohvaliti

Musaid

 

  1. Ebu Hurejra, radijallahu anhu, pripovijeda: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nikada nije kudio hranu. Ukoliko bi mu se svidjela, jeo bi je, a ako mu se ne bi svidjela, ostavio bi je.” Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 6/566, i Muslim, 2064.

Propisi, pouke i poruke

– Nijednu vrstu hrane, koja je šerijatski dozvoljena, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije kudio niti joj je tražio mahanu, a što se tiče hrane koja je zabranjena, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kudio ju je, tražio joj mahanu i zabranjivao njeno konzumiranje.

– Hadis ukazuje na uzvišenost Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, morala, pristojnosti i lijepog ponašanja, jer je pazio na osjećaje kuhara i onih koji su učestvovali u pripremi hrane, te ih nije želio uvrijediti nikakvim zamjerkama ni prigovorima.

– U ovom hadisu pojašnjen je kodeks lijepog ponašanja prilikom jela, te ukazano na činjenicu da neko voli određenu vrstu hrane, a da je neko drugi ne voli.

– Sve ono što je sa šerijatske tačke gledišta legitimno i dozvoljeno, u tome nema nikakve sramote, niti se na tome ikome treba zamjeriti.

– Hadis podučava ljude na koji će način postupiti ukoliko im se ponudi hrana koju ne vole, odnosno da je jednostavno trebaju ostaviti.

  1. Džabir, radijallahu anhu, prenosi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jednom prilikom od svojih ukućana zatražio da mu donesu začin za jelo, pa su mu rekli da nemaju ništa osim sirćeta. Zatražio je da mu ga donesu, a zatim je počeo jesti govoreći: “Divan li je začin sirće, divan li je začin sirće!” Muslim.

Dokumentacija hadisa

Bilježi ga Muslim, 2052.

Manje poznata značenja

začin – dodatak jelu, bez obzira bio u tekućem ili čvrstom stanju.

Propisi, pouke i poruke

– Pohvalno je u jelu biti skroman i umjeren, jer je skromnost pola životne opskrbe.

– Kontroliranje duše u smislu da joj se uvijek ne priušti sve ono što poželi, jer čovjek neće uvijek biti u stanju da sebi kupi i priušti hranu za kojom žudi.

– U hadisu je pohvaljeno sirće, bez obzira da li ga je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pohvalio zbog njega samoga, tj. što ge je istinski volio, ili ga je pohvalio kako bi njegovi ukućani to shvatili kao kompliment upućen na njihov račun, jer su ga oni njime ponudili.

______________

Iz knjige “Radost pogleda” komentar djela “Rijadus-salihin”

Autor: Selim b. ‘Id el-Hilali

Preveo: Amir Durmić

Redaktura: Abdulvaris Ribo

Šerijatska recenzija: dr. Safet Kuduzović

_______________

 

Share This Article
Leave a comment