Postaču je naređeno da čuva svoj jezik i organe od različitih vrsta prijestupa, vrijeđanja i svega onoga što im nalikuje

Musaid

1240. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Kada neko od vas bude postio, neka ne govori bestidno i neka ne galami, a ako ga neko bude vrijeđao ili ga (verbalno) napadne, neka kaže: ‘Ja postim!’”

Ovaj hadis naveden je i pojašnjen pod brojem 1215, u dvije stotine sedamnaestom poglavlju, “Obaveznost posta mjeseca ramazana…”.

  1. Također, od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Onaj ko ne ostavi lažan govor i postupanje po njemu, Allahu nije potrebno ni da takav ostavlja jelo i piće.” Buhari.

Dokumentacija hadisa

Bilježi ga Buhari, Fethul-Bari, 4/116.

Manje poznata značenja

onaj ko ne ostavi – onaj ko ne prestane činiti dotično djelo.

Propisi, pouke i poruke

Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, u svom djelu El-Vabilus-sajjib, rekao je sljedeće:

“Istinski postač je onaj kome se udovi sustežu od griješenja, jezik od neistina, prostota i lažnog govora, stomak od jela i pića, spolni organ od općenja. Postač, ako i govori, ne priča ono što bi moglo okrnjiti njegov post ili smanjiti njegovu vrijednost, a ako i progovori nešto u tom smislu, nikada neće reći ono što bi mu u potpunosti moglo pokvariti post. Dakle, govor postača je lijep i koristan, kao i djela koja čini. Ona su poput lijepog mirisa koji osjeća onaj ko sjedi u društvu namirisanog čovjeka, pa će se na isti način onaj ko sjedi u društvu postača okoristiti njegovim prisustvom, bit će daleko od svake vrste neprimjerenog govora, laži, prostakluka i nepravde.

Ovo je istinski post koji je naredio šerijat, a ne smatra se postom puko sustezanje od jela i pića, u kontekstu čega je prenesen i vjerodostojan hadis u kojem se navodi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ‘Ima postača koji od svoga posta neće imati ništa osim gladi i žeđi.’

Dakle, istinski je post kada se udovi sustežu od činjenja grijeha, a stomak od jela i pića. Isto kao što namjerno jelo i piće prekidaju i kvare post u potpunosti, isto tako i grijesi prekidaju potpunu nagradu za post i kvare njegove plodove, pa onaj ko posti a čini sve ove prijestupe, postaje kao onaj ko uopće nije ni postio.”

Poglavlje dvije stotine dvadeset četvrto

NEKA PITANJA VEZANA ZA POST

  1. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada neko od vas u zaboravu (nešto) pojede ili popije, neka nastavi svoj post jer ga je to uistinu Allah nahranio i napojio.” Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 4/150, i Muslim, 1155.

Propisi, pouke i poruke

– Uzvišeni Allah ovaj je ummet oslobodio odgovornosti i grijeha za ono što učine u zaboravu.

– Onaj ko u toku posta iz zaborava nešto pojede ili popije, svoj će post nastaviti bez ikakvih posljedica, bez obzira radilo se o obaveznom ili dobrovoljnom postu, i na to ukazuje ovaj hadis. Onaj ko je u ovom pogledu napravio razliku između obaveznog i dobrovoljnog posta[1], nema nikakvog validnog dokaza za mišljenje koje zastupa.

– Isti propis važi i za osobu koja bi protiv svoje volje bila natjerana da okusi hranu ili piće, i koja se tome nikako ne bi mogla suprotstaviti.

  1. Lekit b. Sabira, radijallahu anhu, prenosi: “Rekao sam: ‘O Allahov Poslaniče, reci mi (nešto) o abdestu!’, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Upotpuni abdest, (vodom) trljaj između prstiju i dobro isperi nos osim u slučaju da postiš.’” Ebu Davud i Tirmizi, koji kaže da je hasen-sahih.

Dokumentacija hadisa

Ovaj je hadis vjerodostojan. Bilježe ga Ebu Davud, 142 i 2366, Tirmizi, 788, Ibn Madža, 497, i drugi.

Kažem: Lanac prenosilaca ovog hadisa je ispravan.

Manje poznata značenja

upotpuni abdest – operi sve dijelove tijela koji se peru pri abdestu, bilo da se radi o onim dijelovima koje je obavezno ili o onim koje je samo pohvalno oprati.

Propisi, pouke i poruke

– U ovom hadisu pojašnjeni su sunneti abdesta, tj. one radnje koje u abdestu nisu strogo naređene, već pohvalne, s to su: upotpunjavanje abdesta, trljanje između nožnih prstiju i intenzivno ispiranje nosa.

– Pri uzimanju abdesta pohvalno je snažno i intenzivno ispirati nos, osim u slučaju da čovjek posti. Tada to neće prakticirati jer postoji bojazan da će progutati određenu količinu vode.

– Postač treba isprati usta, a ne samo vodom pokvasiti usne, kako to već čine neznalice. Takav je postupak pogrešan i ne može zamijeniti ispiranje usta. Ta je praksa protivna šerijatu i ubraja se u novotarije u vjeri, i to nije činio niko ni od ashaba ni od tabiina, niti je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, takvo što naredio.

  1. Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, zatekla bi zora a on bi bio u stanju džunupluka nakon intimnog odnosa sa svojim suprugama, pa bi se okupao i postio.” Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 4/143 i 153, i Muslim, 1109 i 76.

Propisi, pouke i poruke

– Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u noćima mjeseca ramazana imao bi intimni odnos sa svojim suprugama, pa bi kupanje odgodio do poslije pojave zore, kako bi pokazao da je takvo nešto dozvoljeno.

  1. Od Aiše i Ummu Seleme, radijallahu anhuma, prenosi se da su rekle: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, osvanuo bi džunup, ali ne od sanjanja (poluciranja u snu), pa bi postio.”

Dokumentacija hadisa

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 4/143 i 153, i Muslim, 1109 i 75.

Propisi, pouke i poruke

– Majka vjernika namjerno je indirektno spomenula intimni odnos kao razlog Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, džunupluka, želeći na taj način demantirati mišljenje onih koji su stava da onome ko je u toku noći imao intimni odnos sa suprugom pa se nije okupao do zore, nije dozvoljeno postiti, tj. da je takav pokvario nanijećeni post. Dakle, ukoliko je post ovakvog ispravan, onda je svakako ispravan i post onoga ko se nakon intimnog odnosa zaboravi okupati prije zore ili prespava i probudi se nakon zore.

________________

Iz knjige “Radost pogleda” komentar djela “Rijadus-salihin”

Autor: Selim b. ‘Id el-Hilali

Preveo: Amir Durmić

Redaktura: Abdulvaris Ribo

Šerijatska recenzija: dr. Safet Kuduzović

 

[1] Tj. ko zastupa mišljenje da jelo ili piće iz zaborava kvari obavezni post, a da isti postupak ne kvari dobrovoljni post. (op. prev.)

Share This Article
Leave a comment