O vrijednostima i odlikama misvaka i o fitri – urođenim svojstvima

Musaid
 1. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Kada ne bih otežao svom ummetu (ili je rekao: “narodu”), ja bih im tada naredio upotrebu misvaka prije svakog namaza.” Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa 

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 2/374, i Muslim, 252.

Propisi, pouke i poruke

– Korištenje misvaka nije vadžib, tj. ne spada u stroge obaveze, jer da je kojim slučajem bilo tako, onda bi im Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to izričito naredio, bez obzira da li im to predstavljalo poteškoću ili ne.

– Iz hadisa saznajemo da je Allahov Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, bio izrazito milostiv i brižan prema svome ummetu.

– Pred samo klanjanje namaza pohvalno je i vrlo poželjno koristiti misvak jer je to vrijeme u kojem se rob približava Allahu Uzvišenom, pa stoga i treba voditi računa o tome da bude na visokom nivou čistoće i urednosti, kako bi ukazao počast i izrazio poštovanje prema toj vrsti ibadeta.

– Ovaj hadis ukazuje na jedno opće pravilo iz usuli-fikha[1] a koje glasi: “Imperativ koji se nađe u nekom šerijatskom tekstu podrazumijeva, tj. za sobom povlači obavezno izvršavanje dotične naredbe”, i to sa dva aspekta:

prvi, jer hadis negira obaveznost korištenja misvaka, a da je kojim slučajem naredba sama po sebi podrazumijevala da je dotično djelo samo mustehab – pohvalno, onda uopće ne bi bilo potrebno negirati obaveznost istog, jer bi se tada njegova neobaveznost sama po sebi podrazumijevala;

drugi, iz riječi Poslanika sallallahu alejhi ve sellem: “Kada ne bih otežao svom ummetu, ja bih im naredio…”, razumije se da bi im naređivanje istog djela (upotreba misvaka) predstavljalo poteškoću i to samo onda ako je činjenje istog strogo naređeno, jer u suprotnom, da ta naredba nije strogo izražena (tj. kada bi ona značila da je činjenje istog pohvalno), onda u njoj i ne bi bilo velike teškoće jer bi je bilo dozvoljeno izostaviti.

 1. Od Huzejfe, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Kada bi Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ustao u noći (iz sna), svoja bi usta čistio misvakom.” Muttefekun alejhi.

Riječi: “…svoja bi usta čistio…”, znače da bi ih trljao misvakom.

Dokumentacija hadisa 

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 1/356, i Muslim, 255.

Propisi, pouke i poruke

– Misvak je pohvalno koristiti nakon buđenja iz sna jer za vrijeme spavanja dolazi do raznih promjena u usnoj šupljini koje su uzrokovane neprijatnim mirisima koji iz želuca dolaze u usta, a misvak je sredstvo za čišćenje usta pa ga je u tim trenucima i pohvalno upotrebljavati.

 1. Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Mi bismo Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, (pred spavanje) pripremili misvak i čistu vodu (za abdest). Allah bi ga probudio iz sna u dijelu noći u kojem je On želio, pa bi on tada usta čistio misvakom, uzeo bi abdest i klanjao.” Muslim.

Dokumentacija hadisa 

Bilježi ga Muslim, 746.

Propisi, pouke i poruke

– Dozvoljeno je da čovjeku drugi izađu u susret i pomognu mu da se očisti.

– Pohvalno je i vrlo poželjno da ukućani rado i draga srca budu na usluzi domaćinu kuće i da mu pomognu u onome što se smatra pokornošću Uzvišenom Allahu. Budu li tako postupali, za to će biti nagrađeni.

– Misvak je pohvalno koristiti prije uzimanja abdesta, prije namaza, kao i odmah nakon buđenja iz sna.

 1. Od Enesa, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Mnogo sam vam potencirao upotrebu misvaka.” Buhari.

Dokumentacija hadisa 

Bilježi ga Buhari, Fethul-Bari, 2/374.

Propisi, pouke i poruke

– Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, svojim je ashabima izrazito mnogo govorio o misvaku, afirmirao ga i podsticao ih da ga upotrebljavaju, a sve iz razloga što se u njegovom korištenju nalaze velike vrijednosti i odlike.

 1. Od Šurejha b. Hanija prenosi se da je rekao: “Upitao sam Aišu, radijallahu anha: ‘Šta bi bilo prvo što bi Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, učinio kada bi ušao u kuću?’, a ona je rekla: ‘Upotrijebio bi misvak.’” Muslim.

Dokumentacija hadisa 

Bilježi ga Muslim, 253.

Propisi, pouke i poruke

– U određenim granicama dozvoljeno je govoriti o onome što bogobojazni i dobri ljudi čine u svojim kućama, kako bi se drugi za njima u tome poveli.

– Pohvalno je i vrlo poželjno koristiti misvak pri ulasku u kuću.

 1. Od Ebu Muse el-Eš‘arija, radijallahu anhu, prenosi se da je rekao: “Ušao sam kod Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, (i vidio da je) vrh njegovog misvaka bio na njegovom jeziku.” Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa 

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 1/355, i Muslim, 254.

Propisi, pouke i poruke

– Jezik je pohvalno čistiti misvakom uzduž, a što se tiče zuba, njih je bolje čistiti poprijeko.

– Ovaj hadis potvrđuje pohvalnost korištenja misvaka i pojašnjava da on ne služi samo za čišćenje zuba. Isto tako, iz hadisa se može razumjeti da misvak u suštini služi za čišćenje i uljepšavanje, a ne za otklanjanje nečistoća i neprijatnosti.

– Misvak je dozvoljeno koristiti pred ljudima, i to se ne smatra nepristojnošću, niti nečim ružnim.

 1. Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Misvak predstavlja čistoću za usta i zadovoljstvo za Gospodara.” Nesai i Ibn Huzejma u svom Sahihu sa vjerodostojnim lancima prenosilaca.

Dokumentacija hadisa

Hadis je vjerodostojan. Bilježe ga Nesai, 1/10, Ibn Huzejma, 135, i drugi.

Kažem: Lanac prenosilaca ovog hadisa je vjerodostojan. Zabilježio ga je i imam Buhari, Fethul-Bari, 4/158, ali kao muallek predaju.

Propisi, pouke i poruke

– Iz hadisa saznajemo da je Uzvišeni Allah zadovoljan korištenjem misvaka.

– Misvak je sredstvo za čišćenje usta.

– Uzvišeni Allah voli čistoću i voli one koji se mnogo čiste, pa je zbog toga Svojim robovima i naredio ono što će im pomoći da steknu Njegovo zadovoljstvo.

 1. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Pet je urođenih svojstava (ili je rekao: “petero spada u fitru – urođena svojstva”): sunećenje (obrezivanje), uklanjanje dlaka sa stidnih mjesta, podrezivanje nokata, čupanje dlaka ispod pazuha i kraćenje brkova.” Muttefekun alejhi.

Uklanjanje dlaka sa stidnih mjesta podrazumijeva brijanje dlaka koje rastu oko spolnog organa.

Dokumentacija hadisa 

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 10/334, i Muslim, 257.

Napomena: Verzija ovog hadisa u kojoj se navodi: “Petero spada u urođena svojstva…”, očitija je i jasnija od verzije u kojoj se kaže: “Pet je urođenih svojstava…”, jer je u drugim hadisima vjerodostojno potvrđeno još nekoliko urođenih svojstava mimo ovih pet ovdje spomenutih, što jasno ukazuje na to da se u ovom hadisu ovaj broj ne želi limitirati, niti ograničiti samo na pet.

Manje poznata značenja

fitra – onaj ko se bude pridržavao prakse navedene u hadisu, za takvog se može ustvrditi da je odlikovan neiskrivljenom i neizmijenjenom prirodom, tj. urođenim svojstvima sa kojima je Uzvišeni Allah stvorio Svoje robove. On ih na tu urođenost podstiče, preporučuje im je i afirmativno im o njoj govori kako bi pri sebi imali najpotpunija svojstva i kako bi najplemenitije i najčasnije izgledali.

sunećenje (obrezivanje) – kada je riječ o muškarcima, sunećenje je otklanjanje prepucija, tj. kožice koja prekriva glavić muškog spolnog organa, hirurškim putem. Što se tiče žena, obrezivanje se odnosi na otklanjanje kožice koja se nalazi na spoljnom naboru oko klitorisa, a iznad vaginalnog otvora.

čupanje dlaka ispod pazuha – njihovo otklanjanje.

podrezivanje nokata – odnosno skraćivanje.

Propisi, pouke i poruke

– Vođenje računa o ovdje spomenutim svojstvima donosi dunjalučke i vjerske koristi u koje, između ostalog, spada i uljepšavanje fizičkog izgleda, općenito i parcijalno čišćenje tijela, vođenje računa o čistoći, lijepo postupanje prema onome s kim se čovjek druži i s kim često boravi na način da ga se poštedi neprijatnosti u vidu neprijatnih mirisa itd.

– Sunećenje muškaraca je vadžib, tj. stroga vjerska obaveza, a na to upućuje hadis koji je, ukoliko se u obzir uzmu sve njegove verzije, hasen, tj. dobar i prihvatljiv, a u kojem se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u vidu imperativa jednom čovjeku rekao: “Otkloni sa sebe dlake (kosu)[2] nevjerstva i osuneti se…”.

– Iako je u hadisu upotrijebljen izraz “čupanje dlaka ispod pazuha”, te dlake legitimno je otklanjati i brijanjem, pogotovo onome kome čupanje istih predstavlja veliku poteškoću i neprijatnost. Od imama Šafije, Allah mu se smilovao, vjerodostojno je potvrđeno da je on brijao dlake ispod pazuha, pojašnjavajući da se Poslanikove, sallallahu alejhi ve sellem, riječi “čupanje dlaka” odnose na njihovo otklanjanje na bilo koji način.

– Nokte treba kratiti na način da se odsiječe sve ono što prelazi vrh jagodice prsta.

– Brkove je pohvalno dobro skratiti, tj. svesti ih na najmanju moguću razinu do koje se može doći kraćenjem, a naročito treba voditi računa o tome da se odsiječe ono što pada preko gornje usne. Međutim, i pored ekstremnog kraćenja, brkove nije dozvoljeno brijati. O brijanju brkova imam Malik, Allah mu se smilovao, rekao je: “To je novotarija. Onaj ko to bude činio, smatram da ga od te prakse treba odvratiti udarcima.”

– Otklanjanje dlaka sa stidnih mjesta postiže se njihovim brijanjem.

 1. Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Desetero spada u fitru – urođena svojstva: kraćenje brkova, puštanje brade, upotreba misvaka, ispiranje nosa vodom, podrezivanje nokata, pranje kože između prstiju, čupanje dlaka ispod pazuha, brijanje dlaka sa stidnog mjesta i pranje vodom poslije nužde.” Prenosilac hadisa kaže: “Zaboravio sam desetu stvar, a mislim da se radi o ispiranju usta.” Muslim.

Riječi: “kože između prstiju”, podrazumijevaju predio koji se nalazi između dva prsta, a pod riječima “puštanje brade”, misli sa na to da se brada nikako ne dira, tj. da se uopće ne krati.

Dokumentacija hadisa

 Bilježi ga Muslim, 261.

Propisi, pouke i poruke

– U prirodna urođena svojstva (fitra) ne spada samo pet stvari, jer je vidljivo da se u ovom hadisu spominje još pet, a to su: puštanje brade, ispiranje nosa, pranje kože između prstiju kao i pranje zglobova prstiju, ispiranje usta i pranje poslije nužde.

– Islam je vjera čistoće, pa stoga ona i podstiče muslimana da vodi brigu o svom tijelu i da sa njega otklanja nečistoće koje se na njemu nađu.

– Brijanje brade, njeno kraćenje ili potkresivanje, u suprotnosti je sa sunnetom Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.

– Puštanje brade je vadžib, a onaj ko je brije grješan je zbog toga. Brijanje brade sa sobom nosi mnogobrojne nepravilnosti i donosi različite oblike štete koje je teško pobrojati. Neke od tih štetnosti spomenuo je naš šejh Albani, Allah ga sačuvao, u svom djelu Adabuz-zefaf:

 1. Mijenjanje i izobličavanje Allahovog stvaranja. Govoreći o šejtanu, Uzvišeni Allah rekao je: “Prokleo ga Allah!’, a on je rekao: ‘Ja ću se sigurno potruditi da preotmem za sebe određeni broj Tvojih robova, i navodit ću ih, sigurno, na stranputice, i primamljivat ću ih, sigurno, lažnim nadama, i sigurno ću im zapovjediti pa će stoci uši rezati, i sigurno ću im narediti pa će stvorenja Allahova mijenjati!’ A onaj ko za zaštitnika šejtana prihvati, a ne Allaha, doista će propasti!” (En-Nisa, 118–119)
 2. Postupanje suprotno Poslanikovoj, sallallahu alejhi ve sellem, naredbi kada je jasno rekao: “Kratite brkove, a puštajte brade…”, a poznato je pravilo da svaka naredba koja dođe u nekom šerijatskom tekstu u osnovi za sobom povlači obavezno izvršavanje istog, osim u slučaju da postoji neka indicija koja bi dotičnu obavezu “spustila” sa stepena obaveznosti na stepen pohvaljenosti. Međutim, u ovom slučaju upravo indicija ukazuje na strogu obavezu, a ona se ogleda u sljedećem:
 3. Brijanje brade vrsta je identificiranja sa nevjernicima, odnosno nalikovanja na njih, a Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Potkresujte brkove, a puštajte brade; razlikujte se od medžusija (vatropoklonika)”.

Isto tako, na obaveznost puštanja brade ukazuje i sljedeće:

 1. Brijanje brade predstavlja nalikovanje ženama, a Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, prokleo je muškarce koji nastoje nalikovati ženama i prokleo je žene koje nastoje nalikovati na muškarce.

Uopće ne treba diskutirati oko toga da je brijanje brade, kojom je Uzvišeni Allah muškarce odlikovao nad ženama, najveći vid nalikovanja i identificiranja sa ženama. Nadamo se da će ovi dokazi koje smo ovdje iznijeli biti sasvim dovoljni da one koji čine ovaj prijestup uvjere da ga se klone i prestanu s brijanjem brada. Molimo Uzvišenog Allaha da i nas i njih zaštiti i sačuva od svega onoga što On ne voli i od onoga čime On nije zadovoljan!

Poštovani brate, nemoj da te zbuni mnoštvo onih koji čine ovaj vid prijestupa, bez obzira što među njima ima čak i onih koji se ubrajaju u islamske učenjake, jer je uistinu i neznanje bolje od onog znanja koje ne daje svoje plodove i od znanja koje nije povod da čovjek praktično primjenjuje ono što je kao svjetlost i uputa došlo od Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Stvar je još gora onda kada se znanje i nauka koriste kako bi se jasni i nedvosmisleni šerijatski tekstovi tumačili nakaradno i svjesno izokretalo njihovo istinsko značenje, ili kako bi se isti odbacili, a samo iz slijepog pokoravanja vlastitim strastima i prohtjevima, ili kako bi se išlo “u skladu s vremenom i prilikama”. Tako neki, recimo, u pogledu naredbe o puštanju brade govore: “Puštanje brade ne spada u domenu vjerskog, tj. nema veze s vjerom, već je puštanje brade stvar koja se veže za pitanja ovog svijeta, tako da musliman samostalno ima pravo da odabere da li da je nosi ili ne. Oni ovako govore a vrlo dobro znaju da se puštanje brade ubraja u urođena prirodna svojstva čovjeka, tj. u njegovu fitru, kako je to već Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao u hadisu koji bilježi imam Muslim i drugi. Gledano sa šerijatskog aspekta, ova urođena prirodnost ne trpi nikakvo mijenjanje niti izokretanje, baš onako kako je o njoj Uzvišeni Allah rekao: “Ti upravi lice svoje vjeri, kao pravi vjernik, prema fitri prema kojoj je Allah ljude načinio – a u Allahovom stvaranju ne treba da bude promjene, ali većina ljudi to ne zna.” (Er-Rum, 30) Gospodaru naš, učvrsti nas Svojim postojanim govorom na ovom i na budućem svijetu![3]

 1. Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Potkresujte brkove i puštajte brade.” Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa 

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 10/349, i Muslim, 258.

Manje poznata značenja

potkresujte – odrežite ono što prelazi crtu gornje usne.

Propisi, pouke i poruke

– Brijanje brade je haram – strogo zabranjeno, a njeno puštanje je obavezno, za razliku od brkova koji se obavezno trebaju kratiti.

__________________

[1] Usuli-fikh je nauka koja se bavi proučavanjem temeljnih islamskih izvora i načina donošenja zakona i propisa zasnovanih na tim izvorima. (op. prev.)

[2] Nije obaveza da svako onaj ko primi islam odmah obrije svoju glavu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ove je riječi kazao u kontekstu čovjeka koji je imao posebnu frizuru. Naime, nevjernici iz različitih naroda imali su običaj na specifičan i samo njihovoj grupaciji svojstven način šišati se i njegovati kosu. Vidjevši kod jednog čovjeka tu specifičnu fizuru, Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao mu je ove riječi. Vidjeti: Šereful-Hakk, Avnul-ma‘bud, 2/15. (op. prev.)

[3] Ovdje završava govor šejha Albanija, Allah mu se smilovao. (op. prev.)

 

_____________

Iz knjige “Radost pogleda” komentar djela “Rijadus-salihin”

Autor: Selim b. ‘Id el-Hilali

Preveo: Amir Durmić

Redaktura: Abdulvaris Ribo

Šerijatska recenzija: dr. Safet Kuduzović

Share This Article
Leave a comment