Vrijednost i odlike ibadeta u noći lejletul-kadr i pojašnjenje u kojoj se noći ramazana ona najvjerovatnije nalazi

Musaid

Rekao je Uzvišeni Allah: “Mi smo ga (Kur’an) počeli objavljivati u Noći kadr…” (El-Kadr, 1); “Mi smo je (Knjigu) počeli objavljivati u Blagoslovljenoj noći.” (Ed-Duhan, 3)

Uzvišeni Allah obavještava nas da je Kur’an objavio u Blagoslovljenoj noći, a to je noć Lejletul-kadr koja se nalazi u mjesecu ramazanu. Nakon toga, On još više potencira na njenoj veličanstvenosti: “A šta ti misliš šta je Noć kadr?” Zatim je pojasnio njenu vrijednost i ukazao na to da je ibadet koji se iskreno i samo radi Allaha obavi u toj noći, uz očekivanje nagrade od Njega, bolji od ibadeta koji se obavi u hiljadu drugih mjeseci mimo nje: “Noć kadr bolja je od hiljadu mjeseci.” Potom je ukazao na neke njene odlike i posebnosti: “Meleki i Džibril, s dozvolom Gospodara svoga, spuštaju se u njoj zbog odluke svake”, objasnivši da se u toj noći, zbog njenog velikog blagoslova, povećava broj meleka koji se spuštaju na Zemlju, što opet ukazuje na to da je ta noć sigurna i sačuvana od svih vrsta zala, jer šejtan u njoj ne može učiniti zlo, niti nanijeti neprijatnost sve dok se ujutro, nakon te noći, ne pojavi sunce izgledajući poput okrugle posude i ne rasprostirući svoje zrake: “Sigurnost je u njoj sve dok zora ne svane.” (El-Kadr, 1–5)

  1. Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Vjerovjesnik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Ko noć Lejletul-kadr provede na kijamu (klanjajući i čineći ibadet), vjerujući i nadajući se (Allahovoj) nagradi, bit će mu oprošteni prošli grijesi.” Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 4/115 i 255, i Muslim, 760.

Propisi, pouke i poruke

– Hadis ukazuje na vrijednost i odlike Noći kadra. Ova vrijednost opisana u ovom hadisu posebna je i specifična samo za ovu noć i ne odnosi se na one opće vrijednosti koje inače mjesec ramazan podrazumijeva.

  1. Od Ibn Omera, radijallahu anhuma, prenosi se da su neki ljudi, drugovi Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, sanjali da se noć Lejletul-kadr nalazi u jednoj od sedam zadnjih noći mjeseca ramazana, pa je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, na to rekao: “Vidim da svi vaši snovi jednoglasno ukazuju na to da je Noć kadr u zadnjih sedam (noći mjeseca ramazana), pa ko je bude tražio, neka je traži u zadnjih sedam noći.” Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa 

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 4/256, i Muslim, 1165.

Propisi, pouke i poruke

– Snoviđenja iskrenih vjernika su istinita. Ti snovi ponekad se podudare, tj. više ljudi sanja iste snove i svi oni zajednički ukazuju na neku dobru i lijepu stvar.

– Snovi sami po sebi ne mogu biti nešto iz čega se može izvesti šerijatski propis, sve dok te snove ne potvrdi šerijat. Pored ovoga što se spominje u hadisu, sličan je primjer i sa snom Abdullaha b. Zejda vezanim za ezan.[1]

  1. Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zadnjih deset dana ramazana boravio bi u itikafu i govorio bi: ‘Tražite Lejletul-kadr u zadnjih deset (noći) mjeseca ramazana.’” Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa 

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 4/259, i Muslim, 1169.

Propisi, pouke i poruke

– Pohvalno je deset zadnjih dana i noći mjeseca ramazana provesti u itikafu. Taj itikaf treba biti u jednoj od tri svete džamije: Časna džamija u Mekki, Poslanikova džamija u Medini i Mesdžidul-Aksa u Bejtul-Makdisu u Palestini.[2]

–  Lejletul-kadr se nalazi u jednoj od deset zadnjih noći mjeseca ramazana.

– Pohvalno je i vrlo poželjno da se vjernik musliman trudi i ulaže napor kako bi potrefio posebno vrijedne i odabrane vremenske periode, te ih ispunio raznim vrstama ibadeta, kao što su namaz, zikr, učenje Kur’ana časnog itd.

  1. Također, od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Tražite Lejletul-kadr u neparnim noćima zadnjih deset dana ramazana.” Buhari.

Dokumentacija hadisa 

Bilježi ga Buhari, Fethul-Bari, 4/259.

Propisi, pouke i poruke

– Ovaj je hadis pobliže definirao sve ostale hadise koji govore o nastojanju da se pronađe i potrefi noć Lejletul-kadr. On pojašnjava da se ova noć nalazi u jednoj od neparnih noći zadnjih deset dana mjeseca ramazana, pa se uz pomoć ovog hadisa pravi spoj između svih ostalih hadisa na ovu temu, tj. on ih na neki način usaglašava.

  1. Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Kada bi nastupila zadnja trećina mjeseca ramazana, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oživio bi noći (noći bi provodio u ibadetu), budio bi svoje ukućane (na namaz), predano bi se posvetio (činjenju ibadeta) i dobro bi pritegao svoj izar – donji dio odjeće.” Muttefekun alejhi.

Dokumentacija hadisa 

Bilježe ga Buhari, Fethul-Bari, 4/269, i Muslim, 1174.

Manje poznata značenja

dobro bi pritegao svoj izar – nije prilazio svojim suprugama, tj. izbjegavao je intimni odnos s njima, i posvetio bi se ibadetu.

Propisi, pouke i poruke

– Hadis nam govori o velikoj količini i intenzitetu ibadeta koji je činio Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, i o strpljivosti s kojom ga je obavljao.

– San je brat blizanac smrti. Stoga je Aiša, radijallahu anha, u ovom hadisu rekla: “oživio bi noći…”.

– Izbjegavanje i distanciranje od supruge (u kontekstu intime) u ovom periodu pridonosi boljem i kvalitetnijem ibadetu, te ustrajnosti u njegovom obavljanju.

– Pohvalno je i vrlo poželjno ustrajavati u činjenju ibadeta i iskazivanju pokornosti Uzvišenom Alllahu, a pogotovo u ovim odabranim vremenima.

– Porodicu i članove obitelji treba podsticati i bodriti na činjenje ibadeta, odgajati ih da budu Allahu pokorni i naređivati im da obavljaju namaz.

  1. Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u ramazanu bi se više trudio (u činjenju ibadeta) nego u ostalim vremenima, a u zadnjih deset dana ramazana trudio bi se više nego u drugim danima.” Muslim.

Dokumentacija hadisa 

Bilježi ga Muslim, 1175.

Propisi, pouke i poruke

– Pohvalno je i vrlo poželjno iskoristiti posebno vrijedna i odabrana vremena te ih provesti u ibadetu i pokornosti Uzvišenom Allahu.

– Hadis ukazuje na posebnu odliku i vrijednost zadnjih deset dana i noći mjeseca ramazana.

– Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je vrlo brižan kada je u pitanju iskazivanje pokornosti svome Gospodaru, a sve to u cilju stjecanja Njegovog zadovoljstva.

  1. Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je rekla: “Upitala sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Allahov Poslaniče, šta misliš, kada bih znala u kojoj noći je Lejletul-kadr, koju bih dovu upućivala Allahu?’ On reče: ‘Reci:

 Allāhumme inneke ‘Afuvvun tuhibbul-‘afve fa‘fu ‘annī!

Allahu moj, zaista, Ti si Onaj koji mnogo prašta, Ti voliš da praštaš, pa i meni oprosti!’”  Tirmizi, koji je rekao da je hasen-sahih.

Dokumentacija hadisa

Bilježi ga Tirmizi, 3513, sa vjerodostojnim lancem prenosilaca.

Manje poznata značenja

šta misliš – ovim je riječima Aiša, radijallahu anha, od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, tražila da joj objasni i kaže koju će dovu učiti u toj noći.

Propisi, pouke i poruke

– Lejletul-kadr ima svoje znakove i nagovještaje koji se ponekad otkrivaju nekim Allahovim robovima, a drugima ostaju skriveni.

– Pohvalno je i poželjno islamskog učenjaka pitati za propis o nečemu što se još nije desilo, ali će se uskoro desiti.

– El-Afuvv – Onaj koji mnogo prašta, jedno je od Allahovih lijepih imena.

– U hadisu se potvrđuje Allahovo svojstvo el-mehabbet, tj. ljubav, i ukazuje na to da Allah voli opraštanje i oprost.

– Traženje ahiretskog, tj. onosvjetskog dobra, uvijek treba da prethodi traženju dunjalučkog, tj. ovosvjetskog dobra, jer je ispravni parametar i pokazatelj istinskog uspjeha i sreće nekog čovjeka, to kako će on proći na budućem svijetu.

– Ukoliko vjernik zna vrijeme u kojem se prima dova, ili pak trenutno osjeća Allahovu blizinu i bliskost, on u tim trenucima treba iskazati svoju potrebu i ovisnost o svom Istinskom i Jedinom Zaštitniku.

 

_____________

Iz knjige “Radost pogleda” komentar djela “Rijadus-salihin”

Autor: Selim b. ‘Id el-Hilali

Preveo: Amir Durmić

Redaktura: Abdulvaris Ribo

Šerijatska recenzija: dr. Safet Kuduzović

 

[1] Plemeniti ashab Abdullah b. Zejd, radijallahu anhuma, usnio je san u kojem je čuo riječi ezana. Isto je usnio i Omer b. Hattab, radijallahu anhu. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, to je odobrio i naredio da Bilal prouči ezan koji je usnio Abdullah. Hadis o ezanu bilježe Ebu Davud, Tirmizi i drugi. (op. prev.)

[2] Izrazita većina islamskih učenjaka smatra da je itikaf legitiman u svim džamijama i nije ograničen na samo tri spomenute. Hadis koji se prenosi u tom smislu nije autentičan. (op. šer. rec.)

Share This Article
Leave a comment