Post u mjesecu Ša’abanu…

sanel
By sanel

Priredio: Sead ef. Jasavić
Ebu Umame r.a., kaže: Došao sam Allahovom Poslaniku s.a.w.s., rekavši: Naredi mi da činim neko djelo! Poslanik s.a.w.s., mi reče: „Drži se posta – jer njemu nema ništa slično!“ (Sahih. Sunen, el-Nesa’i, br.2220.) Svaki sljedbenik sunneta Muhammeda s.a.w.s., mora imati na umu i ovaj hadis, i ove plemenite riječi Allahovog Poslanika s.a.w.s., koji je između ostalog bio i najbolji poznavaoc Šeri’ata! Vrijednost posta mjeseca Ša’abana: Ajša r.a., kaže: „Poslanik s.a.w.s., je toliko postio da bi smo pomislili da nikada neće jesti, i toliko bi jeo da bi smo pomislili da nikako neće postiti. Nisam vidjela da je Allahov Poslanik s.a.w.s., u postu proveo čitav mjesec dana izuzev mjeseca Ramazana, ali ga isto tako nisam vidjela da je drugim mjesecima više postio nego li je postio u mjesecu Ša’abanu!“ (Sahihul-Buhari, br.1969.)

Opis posta mjeseca Ša’abana

Ebu Selema r.a., kaže: Pitao sam Ajšu r.a., o poslanikovom s.a.w.s., postu, pa je rekla: „Postio bi toliko da smo pomislili da neće prekidati, i znao bi da mrsi isto toliko da bi smo pomislili da neće prekidati. Nisam vidjela da je bilo koji drugi mjesec više provodio u postu kao što je to činio u mjesecu Ša’abanu. Čitav mjesec Ša’abana bi proveo u postu. Posti bi mjesec Ša’abana osim malo!“ (Muslim, br.2778.)

Ummu Seleme r.a., kaže: „Poslanik s.a.w.s., ni jedan mjesec u godini ne bi čitava proveo u postu izuzev mjeseca Ša’abana kojeg bi prispojio sa Ramazanom!“ (Sahih. Sunen, Ebu Davud, br.2338.)

Ummu Seleme r.a., prenosi: „Nisam vidjela da je Poslanik s.a.w.s., dva mjeseca za redom proveo u postu kao što je to činio sa mjesecom Ša’abanom i Ramazanom!“ (Sahih. Sunen, Tirmizi, br.736.)

Abdullah sin imama Ahmeda rhm., kaže: Pitao sam svoga oca: A ako čovjek provede u postu čitav mjesec Ša’abana? Reče: Nema smetnje da čovjek posti pa čak i „sumnjivi dan“ pred nastup mjeseca Ramazana – ako ga nije zanijetio kad dan od mjeseca Ramazana, zbog toga što je Poslanik s.a.w.s., spajao post mjeseca Ša’abana sa postom od mjeseca Ramazana. I post „sumnjivog dana“, pred nastup mjeseca Ramazana, spada u ovaj, poslanikov s.a.w.s., post.“ (Beda’i’ul-Feva’id, 3/607.)

Shodno navedenom, da se zaključiti to da je Poslanik s.a.w.s., nekada u postu provodio čitav mjesec Ša’abana, a nekada bi većinu ovog mjeseca proveo u postu – stoga svaki onaj koji sebe smatra da je na sunnetu Poslanika s.a.w.s. – neka i ovaj sunnet oživi u svojoj praksi!

Ajša r.a., kaže: „Allahovom Poslaniku s.a.w.s., je, od svih mjeseci, najdraži bio post u mjesecu Ša’abanu, kojeg bi spajao sa mjesecom Ramazanom.“ (Sahih. Sunen, Ebu Davud, br.2433.)

Mudrost i svrha posta mjeseca Ša’abana

Ajša r.a., kaže: „Allahov Poslanik s.a.w.s., bi čitav mjesec Ša’abana provodio u postu. Jedne prilike sam mu rekla: O Allahov Poslaniče, zašto najviše voliš da mjesec Ša’abana provedeš u postu? Reče: „Allah dž.š., tada određuje smrt svakoj duši – pa volim da mi se odredi edžel dok sam u postu!“ (Da’if. Musned, Ebu Ja’ala, br.4911.)

Usama b. Zejd r.a., kaže: „Rekoh: Allahov Poslaniče, nisam te vidio da i jedan drugi mjesec provodiš u postu kako to činiš u mjesecu Ša’abanu – pa reče: To je mjesec kojeg ljudi zaboravljaju, između Režeba i Ramazana je; to je mjesec kada se djela uzdižu Gospodaru svih svjetova, pa volim da mi se djelo uzdigne onda kada sam u postu!“ (Hasen. Sunen, el-Nesa’i, br.2357.)

Ljudska djela se uzdižu ka Allahu dž.š., svakog dana, svake nedjelje i svake godine. Poslije ikindije namaza se Allahu dž.š., uzdiže djelo dana. Poslije sabah namaza se Allahu dž.š., uzdiže djelo noći. Ponedjeljkom i četvrtkom se uzdižu djela shodno hadisu: „Djela se uzdižu ponedjeljkom i četvrtkom, pa volim da mi se djelo uzdigne u trenucima dok sam u postu!“

Usama r.a., kaže: „Allahov Poslanik s.a.w.s., je postio ponedjeljkom i četvrtkom, govoreći: Tim danima se djela uzdižu Allahu dž.š..“ (Sahih, Ibnu Huzejme, br.2119.)

Ebu Hurejre r.a., kaže: „Svake sedmice, ponedjeljkom i četvrtkom, se djela uzdižu ka Allahu dž.š., kada će biti oprošteno svakom vjerniku izuzev dvojici ljudi koji su međusobno posvađani, kada će se reći: Odgodite ovu dvojicu sve dok se ne pomire!“ (Sahih, Ibnu Huzejme, br.2120.)

Post mjeseca Ša’abana je klasična priprema za post mjeseca Ramazana, pogotovu u ljetnjim danima kada je post mjeseca Ramazana malo teži i zahtijevniji, pa se valja i pripremati za njega, kako bi ga u zdravlju i rahatluku proveli. Molimo Allaha dž.š., da nas opskrbi berićetom mjeseca Ša’abana i da nam dozvoli da postignemo sve nagrade mjeseca Ramazana. Amin, ja rabbel-‘Alemin!

Priredio: Sead ef. Jasavić, prof.fikha
Imam „Sultanija“ džamije, Plav, CG

Share This Article