Zijareti pred doček ramazana

sanel
By sanel
Preveo i prilagodio: Smail L. Handžić
O muslimanu i muslimanko, kako razmišljaš o Ahiretu i koliko si se zauzeo u čežnji za njim? Da li iskorištavaš prilike, odnosno, da li se veseliš prigodama koje će te dovesti do Allahove milosti i zadovoljstva, i putem kojih ćeš otvoriti džennetska vrata, a zaključati džehennemska? Možda će odgovor biti potvrdan, međutim, smjer djela će donijeti precizan odgovor, i presuditi, da li je sagovornik bio istinoljubiv, ili lažac! Zaustavi svoju dušu stankom iskrenosti, I razmisli o dunjaluku I njegovoj kratkoći, o Ahiretu, uz sve njegove blagodati, ili uz dugotrajnu vatru, pa će se tada povećati ljubav ili tuga zbog njega! Ostavi ovu varljivu prolaznost, I razmisli o jednom isječku iz života Ibrahima Et-Temimija, Allah mu se smilovao!

Prenosi Sufijan ibn Ujejne, Allah mu se smilovao, da je Ibrahim Et-Temimi rekao: “Zamislio sam se u Džennetu kako jedem njegove plodove, pijem njegove rijeke, grlim džennetske djevice… Zatim sam se zamislio u vatri, da jedem džehennemski zekkum, da pijem njegov gnoj I skrvicu I da se pokušavam riješiti njegovih lanaca I okova. Zatim sam upitao svoju dušu: Šta želiš od ovoga? Odgovorila je: Želim da se vratim na dunjaluk kako bih činila dobra djela! Reče: Rekao sam joj: Pa, tvoja želja je stvarnost, zato ih čini!” (Sifetus safveh: 3/91-92)

O Allahov robe, u vrijeme kada se približava mjesec posta, I kada se natječu dobri vjernici u pokornosti I približavanju Allahu, pozivam te, kako bi pobudili tvoje interesovanje za dobrim djelima, u tri zijareta, pa, ako ne mogneš da izvršiš ove zijarete svojim tijelom, barem to onda učini u svojoj mašti I osjećanjima!

Što se tiče prvog mjesta, to su mezarja, dakle, mjesta gdje se kaburovi nalaze, umrli, gdje se osjeća strah I skrušenost! Kada ih poselamiš I proučiš dovu za njih, upitaj ih riječima: “Evo nas, nalazimo se na kraju mjeseca ša’bana, očekujemo nastupanje mjeseca ramazana, šta biste vi željeli, u ovim danima, kada biste se vratili na dunjaluk?” Ne očekuj od njih odgovor, jer, umrli ti neće odgovoriti, niti ćeš ti čuti onoga ko je u kaburu! Međutim, kada bi neko od njih mogao da ti odgovori, zasigurno bi ti kazao: “Što se nas tiče, naše nade za povratkom na dunjaluk su se davno prekinule! Mi smo sada taoci naših, već davno učinjenih, djela: onoga što ostavišmo za sobom od naše dobre djece, ili znanja kojim se drugi koriste, ili naše trajne ostavljene sadake… Ali, o vi koji ste među živima, Allaha vam, kolika je samo Allahova blagodat prema vama što vam je omogućio doček mjeseca posta I namaza, pa ste u mogućnosti da postite, da klanjate, da udjeljujete sadaku, da spominjete Uzvišenog, da Ga molite, da tražite oprost, da Ga slavite…I, sve ostalo sa čim Mu se možete umiliti u mjesecu posta kada se dobra djela umnogostručuju. Ono što nam je naš Gospodar obećavao, uvjerili smo se, bila je istina, I voljeli bismo da smo još više činili dobra djela, pa da nam se naše deredže povećaju! Kako li su samo neki od vas, o skupino živih, obmanjeni I kako ne iskorištavaju prigodne trenutke u pokornosti Allahu! Kada bi samo oni znali u kakvom smo mi trenutno položaju, zasigurno bi se promjenila veličina njihovog truda I ojačala bi im volja…”

Zatim, o posjetioče, zastani trenutak I razmisli o kaburskoj tamii! Koje sve ona tajne skriva? Kako su kaburski stanovnici u različitim boravištima, iako su u istim kaburovima? Zamisli da ćeš se sutra susresti sa njima, pa, kakvo će tvoje stanje među njima izgledati?

Nakon svega navedenog, nemoj ih napustiti, prije toga da ne zatražiš oprost za njih! Napusti ih uz dovu muslimana prema muslimanu čija je posebno velika vrijednost u mjesecu posta, namaza I dova. Prije nego što izađeš iz mezarja, obaveži se da ćeš svojoj duši sagraditi najljepše boravište u njemu, te da te neće ništa u tome pokolebati, a, za takvo boravište nisu potrebni ni dinari, niti dirhemi… Naprotiv, potrebna su samo dobra djela! Neka ti ramazan bude najbolja prilika za početak izgradnje i proširivanja tvoga budućeg doma. Završi ovaj svoj prvi zijaret uz iskrenu dovu: “Allahu moj, podari mi da dočekam ramazan, I budi mi na pomoći pri mom postu I namazu!”

O muslimanu I muslimanko, drugo mjesto gdje te pozivam da odeš u zijaret su opće bolnice, tamo gdje na bijelim krevetima leži skupina bolesnika čije su pritužbe na njihove muke različite! Možda neki imaju iste bolove, a neki u različite. Međutim, ni jedan bolesnik među njima neće moći dugo izaći iz bolnice, najmanji period koliko će njihovo liječenje trajati je mjesec ramazan. Upitaj ih kako se osjećaju prije nastupanja mjeseca posta, ali, nemoj se začuditi ako ti njihove oči sa suzama odgovore, prije nego li to govorom učine njihovi jezici! Oni žale što nisu u mogućnosti da poste, I da, zajedno sa ostalim muslimanima, učestvuju u namazima! Kada im budeš učio dovu za brzo ozdravljenje, I kada budeš molio da im Allah poveća njihove nagrade za njihov sabur pri bolesti I iskušenju, nemoj da zaboraviš da ih podsjetiš na riječi Poslanika sallallahu ‘alejhi we sellem: “ Kada se razboli rob, ili ode na putovanje, pišu mu se djela koja je bio radio u vrijeme kad je bio zdrav I kada je boravio kod kuće!” (Prenosi ga Ahmed, i Buharija u Sahihu 1/281)

Prije nego što završiš zijaret tih bolesnika, sjeti se Allahove blagodati prema tebi kada ti je podario zdravlje. Znaj da su ljudi doista prema tome ili obmanuti, ili su, možda, zbog toga radosni! Obmanuti, u smislu gubljenja I traćkanja svoga vremena u onome u čemu nema nikakve koristi, a radosni, ako svoje zdravlje koriste u prikupljanju djela koja spadaju u pokornosti Allahu!

Kada bi bilo onih koji bi živjeli sa živima i sa zdravima, a kada bi se pripremali za smrt! Međutim, mi imamo većinu ljudi, u ramazanu, koji borave među zdravima, koji se trebaju pripremati za smrt, a mrtvi su, iako u životu, ili su bolesni, iako su u potpunom zdravlju! To su oni kojima nastupi ovaj mjesec, i ode, a njihovo interesovanje za činjenjem dobra se, uopće, ne poboljša, niti imalo podstiču svoje duše na činjenje raznolikih vidova pokornosti. Takve šejtan sprečava da, zajedno sa ostalim muslimanima, učestvuju u namazima i dovama! Možda je, čak, neke obmanuo pa i ne klanjaju propisane namaze, i ne poste obavezni post, iako su u jeku snage i zdravlja!!!

Istinu je rekao Allahov poslanik sallallahu ‘alejhi we sellem kada je kazao: « Dvije blagodati su ne iskorištene kod većine ljudi: zdravlje i slobodno vrijeme.»

Zašto onda, o Allahov robe ne iskorištavaš tu priliku!? Iskoristi svoje zdravlje prije bolesti, i svoju mladost prije staračke oronulosti, i svoje slobodno vrijeme prije nego što zauzet budeš, i svoj život prije nego preseliš! Mjesec ramazan posebno zaslužuje da se u njemu iskoristi zdravlje i sloboda. Ko zna, možda će te slijedeći ramazan zateći bačenog u postelju, pa da se kaješ što nisi iskoristio svoje zdravlje! Eto, ti si sada zdrav, pa šta ćeš činiti?!

O muslimani, naš treći zijaret su mjesta gdje su muslimani trenutno zauzeti džihadom, mjesta gdje su naša braća trenutno opkoljeni, i gdje pokušavaju da odbrane svoje kućne pragove. Granate i metci im lete nad glavama, a pored vatre koja bukti između neba i zemlje, oni su u stanju žestoke gladi, jer nemaju hrane, i preživljavaju hladnoću, jer su njihove zime vrlo snjegovite. Pored svega navedenog, oni su u strahu, u zabrinutosti, jer, u svakom danu neko izgubi nekoga svoga bližnjeg, ili sina, ili oca, ili posmatraju dojenče kako ga glad polahko mori, ili ženu koja je obeščašćena. Ovo su samo djelimično prikazane slike njihove patnje i bolova! Da li su oni u mogućnosti da poste kao ti, da klanjaju ili da se posvete učenju Kur’ana? Da li mogu pomirisati miomiris mjeseca posta?! A, sa iskreno upućenom molbom Allah otklanja sve teškoće!!!

Sada se vrati samom sebi, ti si spokojan, u miru, u zdravlju i u svojoj domovini. Reci svojoj duši: O dušo, primakao se mjesec posta, pa budi ona koja će žuriti u činjenju dobrih djela i koja će se natjecati da bude najbolja u pokornosti Allahu! Moli Allaha da ti podari lijep završetak! Kada budeš na sedždi Allahu, u mrkloj noći, zamoli Ga za svoju braću muslimane da ih izbavi iz iskušenja i da im podari skoru pobjedu nad njihovim i našim neprijateljima!

Ramazan je mjesec dove, mjesec udjeljivanja sadake i suosjećanja sa drugima…E’uzu billahi mineš šejtanir radžim: «U mjesecu ramazanu počelo je objavljivanje Kur’ana, koji putokaz ljudima i jasan dokaz pravog puta i razlikovanje dobra od zla. Ko od vas u tom mjesecu bude kod kuće, neka ga u postu provede, a ko se razboli ili se na putu zadesi, neka isti broj dana naposti, – Allah želi da vam olakša, a ne da poteškoće imate – da određeni broj dana ispunite, i da Allaha veličate zato što vam je ukazao na pravi put, i da zahvalni budete.» (El-Beqareh, 185)

Drugi dio hutbe:

Zahvala pripada Allahu koji je stvorio smrt i život kako bi vas iskušao koji će od vas bolje postupati! Svjedočim da nema istinskog božanstva mimo Allaha Jedinog, koji nema sudruga! On upućuje na pokornost onoga koga želi, a svoje dobre robove je uputio da iskorištavaju posebne prigode za činjenje dobrih djela! Svjedočim da je Muhammed Njegov rob i Poslanik, koji je naredio da se požuri pri činjenju dobrih djela prije nego što nastupe iskušenja, bolesti, i ostalo što spada među stvari koje upošljavaju insana  i dovode do zauzetosti… Allahu moj, neka je Tvoj salavat na njega i na ostale vjerovjesnike i poslanike!

Allahovi robovi, sa čime ćemo dočekati mjesec ramazan? Vjerujem da će se sada podjeliti mišljenja, i da će se razlikovat vaši odgovori, iako su želje ljudi iste! Hajde da se međusobno posavjetujemo u strpljenju i istini, jer, to je osobina pravih vjernika, i da se podsjetimo na nekoliko stvari sa kojima ćemo dočekati ovog plemenitog gosta!

1. Prva stvar sa kojom ćemo ga dočekati je veselje i radost, jer je on oličenje Allahove blagodati i milosti prema nama. Kaže Uzvišeni: « Reci; “Neka se zato Allahovoj blagodati i milosti raduju, to je bolje od onoga što gomilaju.”» (Junus, 58)

2. Druga stvar sa kojom ćemo ga dočekati je jaka želja za činjenjem djela koja spadaju u pokornost Allahu, a tu želju treba da prati požurivanje ka svim dobrim djelima. Ramazan je sezona upute, dobra i berićeta. On je prostrani mejdan za natjecanje u dobrim djelima!

3. Dalje, dočekat ćemo ga sa iskreno učinjenim pokajanjem od svih grijeha i prijestupa. U njemu ćemo otvoriti nove stranice života koje će najviše bliještati zbog bogougodnih djela. Znaj, o muslimanu i muslimanko, da ti u ovom mjesecu imaš posebne pomagače za pokajanje! Post podstiče na bogobojaznost, a udaljava od razvratnih djela! On razbija strast stomaka i polnog organa, i smanjuje djelovanje šejtana! U njemu se otvaraju džennetska vrata a džehennemska se zatvaraju! Sve navedeno predstavlja pozivače ka pokajanju i pomagače njegove! Žalostan li je onaj kome je protekao mjesec ramazan a da mu nisu oprošteni grijesi!

4. Dočekat ćemo ga, ustvari, naš post i namaze ćemo činiti sa potpunom iskrenošću prema Allahu, nadajući se Njegovoj nagradi. Iman i očekivanje nagrade su dva uslova za postačev i klanjačev oprost. U vjerodostojnom hadisu se navodi: « Ko isposti ramazan, imanom i očekivanjem nagrade, bit će mu oprošteni protekli grijesi.», « Ko klanjao u ramazanu, imanom i očekivanjem nagrade, bit će mu oprošteni protekli grijesi.»

5. Dočekat ćemo ga uz posebnu darežljivost i sa povećanjem svih vidova dobročinstva. Allahov poslanik sallallahu ‘alejhi we sellem nam je u ovome najbolji primjer! On je najdarežljiviji bio u ramazanu! Njegova darežljivost je i opisana! Naime, tada bi se sa njim sastajao Džibril, a on je bio darežljiviji od poslatog vjetra (koji donosi kišu). (Pogledaj prijevod Rijadus salihin, hadis broj 1222., strana 205)

6. O skupino imama (efendija), dočekujte ramazan podstičući svoje džematlije na dobra djela i na učenje Allahove knjige prilikom klanjanja namaza, podstičite ih na teravije i noćne namaze! Posebno pripazite na ljudske mogućnosti i stanja! Obratite pažnju na razlikovanje obaveza (ar. vadžiba) od sunneta! Pokušajte da odaberete odgovarajuću knjigu za čitanje, ili neke korisne teme koje će biti prigodne i za muškarca i za ženu, i za mlade i za stare! Omilite ljudima uputu na ovaj način, a bilo bi lijepo da ove pripreme za doček budu prije ramazana!

7. O dobri ljudi iz svakoga kvarta, bilo bi i od vas lijepo kada bi se uključili zajedno sa vašim imamima, i kada bi doprinjeli činjenju dobra u mnogim mesdžidima. Nema sumnje da u ovom mjesecu mnogi ljudi dolaze da obave namaze, zato im iskažite dobrodošlicu i uzajamno se pomažite, posebno pomažite one koji su u potrebi za bilo kakvom pomoći!

8. O prisutne džematlije, i vi ste sposobni da odaberete prigodne riječi u povodu nastupanja ramazana. I vi ste u stanju da se potrudite i pripremite da se obratite ljudima. Pokušajte da osjetite ljudske potrebe i da im budete na usluzi ako se bilo kakvo zapitkivanje o nejasnoćama desi. Nije samo važno da se iskoristi svaka prilika da sa ljudima pričate, naprotiv, od vas se traži i da odaberete o čemu ćete pričati!

9. O bogati ljudi, potrudite se da izračunate zekat na vaše imetke, pa da ih izdvojite zadovoljnih duša. Razmislite koji su ljudi u potrebi za vašim zekatom, i nastojte da u njemu imaju udjela i mudžahidi, izbjeglice i unesrećene osobe koji se nalaze širom islamskog svijeta!

10. O muslimanko, ako su neke žene pogriješile i dočekuju ramazan sa mnogobrojnim vrstama jela i pića, ili izlascima i pretjeranim promišljanjem i razgledanjem po pijacama, ili sa pretjeranim spavanjem, ili govorom koji spada u gibet i nemimet (Gibet je ogovaranje, ili spominjanje neke osobe u njenom odsustvu po onome što ona ne bi volila da se o njoj tako govori, bez obzira da li je to istina ili ne. Nemimet je prenošenje tuđih riječi sa ciljem unošenja razdora među muslimanima ili muslimankama. Obadvoje je veliki grijeh!), ili slušanjem onoga što je zabranjeno, ili slično tome što se muslimanu zabranjuje i što okrnjava njegov post, onda nemoj da ti budeš takva! Upozoravaj svoje sestre muslimanke na ovo zlo! Žene su sestre muškarcima, a ramazan je odlična prilika za žurbu ka činjenju dobrih djela, kako za muškarce, tako i za žene. Pa neka se za to svi nadmeću!

O muslimani, nemojte iz predostrožnosti da postite dan prije nastupanja ramazana, jer to nije dozvoljeno. Kada se jasno utvrdi nastupanje mjeseca onda ste dužni da donesete nijet da ćete postiti obavezni post. To se čini u srcu, a izgovaranjem jezikom spada u novotariju u vjeri. Ne uslovljava se nijet kao obaveza za post nafilu, jer ako nafila za namaz upotpunjava njegov farz, onda je poput nje i nafila za post. Sa tim se povećavaju vaše deredže i brišu se grijesi. Među nafilama za post spada i post u mjesecu ša’banu.

U hadisu od Aiše radijallahu anha, o čijoj se vjerodostojnosti slažu Buharija i Muslim, se navodi da je rekla: « Vjerovjesnik sallallahu ‘alejhi we sellem nije nijedan mjesec više postio od ša’bana, jer on je, zaista, postio cijeli ša’ban.» U drugoj predaji se navodi: « …postio je cijeli ša’ban, osim malo.»

Ko ne bude znao za nastupanje mjeseca ramazana, osim nakon što nastupi sabah, on treba da posti ostatak tog dana, ali će taj dan morati da naposti po mišljenju većine islamskih učenjaka. Ko bude u borbi sa neprijateljem, ili čija zemlja bude opkoljena, pa mu bude post štetio, takvome je dozvoljeno da se iftari, makar i ne bio na putovanju. Ovakav je propis i za onoga koji je u potrebi za iftarom prije nastupanja borbe!

Allahu moj, podari nam berićet u redžepu i ša’banu, i učini nas da doživimo ramazan! Pomozi nas u njemu prilikom našega posta i namaza! Učini nas da budemo od onih koji će ga ispostiti i u njemu klanjati, imanom i očekujući za to nagradu, o Gospodaru svih svjetova!
 
Prevod značenja hutbe koju je održao
Šejh dr. Sulejman ibn Hamed El-Auda

Preveo i prilagodio:
Ismail Latif Handžić
Islamski Univerzitet, Medina

Share This Article