Tefsir sure El-Džinn

sanel
By sanel
Priredio: Mr. Emir Demir
1. ”Reci: Meni je objavljeno” – ovo znači: Reci, Muhammede, svome ummetu: Allah mi je objavio jezikom Džibrila: ”…da je nekoliko džinna prisluškivalo” – tj. jedan određen broj džinna slušao je učenje Kur’ana. Rečeno je da je sura koju je Vjerovjesnik, s.a.v.s., učio bila sura Ikre’: ”Čitaj u ime Gospodara svoga koji stvara.” Allah im nije poslao poslanike iz njihovog roda, već su svi poslanici iz reda ljudi, sinova Ademovih. ”…i reklo: Mi smo doista Kur’an koji izaziva divljenje slušali” – tj. rekli su drugim džinnima kada su im se vratili: ”Čuli smo govor koji se citira i zadivljujući je po svojoj retoričnosti i stilistici. Rečeno je da je bio zadivljujući po svojim poukama ili svojim blagoslovima.
 
3. ”…a On, neka uzvišeno bude dostojanstvo Gospodara našeg” – tj. neka je uzvišena Allahova veličina, a neki su rekli da se to odnosi na Njegovu moć.
 
4. ”…jedan naš bezumnik je o Allahu laži govorio” – ovdje džinni negiraju govor svojih idolopoklonika i luđaka koji iznose laž na Allaha tvrdeći da On ima drugu, dijete i drugo. ”Eš-šetat” u originalnom tekstu označava pretjerivanje u nevjerstvu i udaljavanje od cilja, te prelazak granica.
 
5. ”I mi smo mislili da ni ljudi ni džinni o Allahu laži ne govore” – tj. mislili smo da ljudi i džinni ne lažu na Allaha kada kažu da On ima sudruga, drugu ili dijete, pa smo potvrđivali njihov govor.
 
6. ”I bilo je ljudi koji su pomoć od džinna tražili” – neki su rekli da kada bi se neko od Arapa našao u nekoj dolini, govorio bi: ”Tražim utočište kod poglavara ove doline od zla njegovih neuračunljivih sunarodnika.” Tako bi prenoćio u blizini njihovog predvodnika džinna sve dok ne bi osvanuo. ”…pa su im tako obijest povećali” – tj. traženje utočišta kod džinna povećavalo je insanskom rodu neprijateljstvo i tiraniju, odnosno sami džinni su se okomili na ljude koji su tražili od njih zaštitu, ili su im povećali iskušenje, slabost i strah.
 
8. ”i mi smo nastojali da nebo dotaknemo” – tj. tražili smo obavijesti sa neba kako je to već naš običaj i: ”…utvrdili smo da je čuvara” – tj. meleka koji čuvaju da se ne ukradu nebeske obavijesti. ”…moćnih” – tj. jakih. ”…i zvijezda padalica mnogo” – a to su usijani meteori. Čuvanje neba počelo je sa poslanstvom Vjerovjesnika, s.a.v.s., Allah ga čuva zapaljivim zvijezdama (meteorima).
 
9. ”i sjedili smo oko njega po busijama da bismo što čuli” – tj. da bi čuli od meleka nebeske obavijesti i prenosili ih vračarima. ”…ko sada prisluškuje, na zvijezdu padalicu koja vreba, će naići” – tj. onome ko prisluškuje u zasjedi postavljena mu je zvijezda kojom biva gađan kako bi bio spriječen da sluša.
 
10. ”i mi ne znamo da li se onima na Zemlji želi zlo” – tj. povodom ovog čuvanja nebesa. ”…ili im Gospodar njihov želi dobro” – Ibn Zejd kaže: ”Iblis je rekao: ‘Ne znamo da li Allah ovim sprečavanjem želi stanovnicima Zemlje poslati kaznu ili im želi poslati poslanika.”’
 
11. ”a među nama ima i dobrih” – tj. džinni su jedni drugima, nakon što su se međusobno pozivali u vjerovanje u Muhammeda, rekli, poslije slušanja Kur’ana: Ima onih koji imaju osobine ispravnosti. ”…i onih koji to nisu” – tj. nevjernika. ”…ima nas vrsta različitih” – tj. različitih skupina, kategorija, sa različitim stremljenjima. Seid kaže: ”Bili su muslimani, židovi kršćani i vatropoklonici.”
 
12. ”i mi znamo da ne možemo Allahu na Zemlji umaći” – tj. mi znamo da Mu ne možemo umaći ako nam želi šta učiniti.” ”…i od Njega ne možemo pobjeći.”
 
13. ”…a ko u Gospodara svoga vjeruje, ni štete ni nepravde ne treba se bojati” – ”bahs” u originalnom tekstu znači umanjivanje, a ”rehek” znači neprijateljstvo i tiraniju.
 
14. ”i ima nas zalutalih” – tj. nepravednih nasilnika koji su skrenuli sa puta istine. ”…oni koji islam prihvate, Pravi put su izabrali” – tj. krenuli su putem istine i zalagali se u traganju za njim sve dok na njega nisu upućeni.
 
15. ”a nevjernici će u Džehennemu gorivo biti” – tj. džehennemsko gorivo kojim će se potpaljivati, kao što će se i ljudskim nevjernicima potpaljivati vatra.
 
16. ”A da se Pravog puta drže” – ovo znači: Meni je objavljeno da bi ustrajnošću na pravom putu džinni ili ljudi, ili svi oni, postigli: ”Mi bismo ih vodom obilnom pojili” – tj. Allah bi ih napojio mnogom vodom.
 
17. ”da bismo ih time na kušnju stavili” – tj. da ih ispitamo i da znamo kako će zahvaljivati na tim blagodatima. ”…a onoga ko neće da se Gospodaru svome klanja, On će u patnju tešku uvesti” – tj. ko se udalji od Kur’ana ili opomene, uvest će ga u tešku i nesnošljivu patnju.
 
18. ”Džamije su Allaha radi” – tj. objavljeno mi je da su džamije određene samo za klanjanje Allahu, a ne kipovima. ”…i ne molite se pored Allaha nikome” – tj. ne tražite pomoć od nekoga drugoga stvorenja u onome što može samo Allah, bez obzira o kome se radilo, jer je dova ibadet.
 
19. ”A kada je Allahov rob ustao” – a to je Vjerovjesnik, s.a.v.s. ”…da Mu se pomoli” – tj. da Ga doziva i obožava Ga, i to unutar jedne palme, kao što je prethodno rečeno. ”…oni su se u gomilama oko njega tiskati stali” – tj. džinni su se gotovo slijepili jedni uz druge oko Allahovog Poslanika, s.a.v.s.., i stisnuli u gužvi, slušajući Kur’an od njega.
 
21. ”Reci: Ja nisam u stanju da od vas kakvu štetu otklonim, niti da nekom od vas neku korist pribavim” – tj. ja od vas ne mogu odagnati zlo, niti vam donijeti dobro na dunjaluku ili u vjeri.
 
22. ”…samo u Njega ja mogu utočište naći” – tj. zaštitu i sklonište.
 
23. ”samo mogu da oglasim ono što je od Allaha i Poslanika Njegova”– tj. ja dostavljam od Allaha i postupam prema Njegovim poslanicama. Ja činim ono što i drugima naređujem. Ako to učinim, spašen sam, a u suprotnom ću propasti.
 
24. ”…saznat će ko je slabiji” – tj. vojskom s kojom pobjeđujem; ”…i brojem manji” – tj. oni ili vjernici.
25. ”…ili je Gospodar moj odredio da će to poslije dugo vremena biti” – tj.  kada će nastupiti Sudnji dan zna samo Allah Uzvišeni.
 
27. ”osim onome koga On za poslanika odabere” – ovdje je izdvojio one poslanike kojima je zadovoljan i povjerio im putem objave neke tajne nevidljivog svijeta koje je htio. To im je dao kao nadnaravnost i jasni dokaz njihovog vjerovjesništva. A ne poznaju nevidljivo oni koji proriču na osnovu zvijezda i oni koji u tome oponašaju bacajući strelice i kamenčiće, gledajući u crte šake, tjeranje ptica itd. Jer ko to učini, on ne vjeruje u Allaha i na Njega iznosi potvore i laž. ”…On i ispred njega i iza njega postavlja one koji će ga čuvati” – Uzvišeni ispred i iza Poslanika postavlja zaštitu meleka koji ga čuvaju od šejtana zato što mu je On otkrio dio nevidljivog svijeta. Oni ga okružuju kako šejtani ne bi potkradali te obavijesti i prenosili ih vračarima.
 
28. ”da bi pokazao da su poslanice Gospodara svoga dostavili” – tj. da bi Allah znao da su Njegovi poslanici dostavili Njegove poslanice, odnosno da bi to znao očevidno, kao što zna tajne o nevidljivom svijetu. ”…On u tančine zna ono što je u njih” – tj. šta meleki čuvaju i paze, ili ono što se nalazi kod poslanika koji dostavljaju Njegove poslanice, te kroz kakva stanja prolaze.

Share This Article