Šejtanove spletke

sanel
By sanel
Preveo: Fahret Kadrić
„Šejtan je, uistinu, vaš neprijatelj, pa ga takvim i smatrajte!“ (Fatir, 6)
Ovaj plemeniti ajet potvrda je jedne duboke i stvarne istine koja se ogleda u činjenici očitog neprijateljstva između Adema i njegovih potomaka s jedne strane te Iblisa i njegovih potomaka s druge strane. Ovo neprijateljstvo je žestoko i veoma staro a Iblis i njegova svita uložili su dosta truda da nas zavedu na svaki mogući način. A zaista je mnogo tih načina.
Ono što potvđuje neprijateljstvo svakako su načini na koji šejtan zavodi, obmanjuje, zavarava te neistinu pokušava prikazati u liku istine. (Igasetu-l-Lehfan 1/176)
Šejtanovi prilazi nisu jedinstveni nego su raznovrsni i mnogostruki a zajedničko im je devijantno narušavanje pravog puta.
Muhaled b. Husejn kaže: „Na koju kod je stvar Allah uputio robove Iblis se usprotivio s jednom od dvije stvari ne osvrčući se koja je: bilo da ih pokuša nagovoriti da pretjeruju ili pak da ih pokuša navesti da popuste u činjenju tog djela.“ (Hiljetu-l-Evlija 8/266)

Šejtani prilaze čovjeku na mnogo načina. Oni unose zle misli i vesvese svima na način koji je prikladan dotičnom čovjeku i njegovom stanju.
Ponekad navraća na grijeh i razvrat kao što kaže Uzvišeni: „On vas navraća na grijeh i razvrat i na to da o Allahu govorite ono što ne znate.“ (El-Bekare, 169)
Ponekad plaši neimaštinom i neprijateljstvom, Uzvišeni veli: „Šejtan vas plaši neimaštinom.“ (El-Bekare, 268), „To vas je samo šejtan plašio pristalicama svojim, i ne bojte ih se, a bojte se Mene, ako ste vjernici.“ (Ali Imran, 175)
Ponekad šejtan obmanjuje duše lažnim nadama i obećanjima: „On im obećava i primamljuje ih lažnim nadama, a ono što im šejtan obeća samo je obmana.“ (En-Nisa, 120)
Stoga, čovjek mora biti pribran kako bi uočio i osujetio šejtanove prilaze.
Ebu Derda r.a. je rekao: „Razuman je onaj rob koji poznaje odakle i kada mu dolaze šejtanske strelice.“ (Er-Ri’aje od Muhasibija str. 160)
Hasan el-Basri je rekao: „Dok god rob zna onoga koji mu uništava djela, bit će na dobru.“ (Ez-Zuhd od Ibn Mubareka str. 528)

U nastavku ćemo spomenuti najopasniji i najprošireniji način pomoću kojeg šejtan prilazi ljudima a to je neznanje. Pomoću neznanja šejtan je savladao mnoge ljude pa su oharamili ono što je Allah dozvolio ili su pak ohalali ono što je Allah učinio zabranjenim, a neke je obmanuo pa Allaha obožavaju novotarijama i onako kako to On nije propisao.

 
Ebu el-Feredž b. El-Dževzi je kazao: „Znaj da je neznanje najveći ulaz s kojeg šejtan prilazi ljudima. Šejtan neznalicama prilazi sa sigurnošću dok učenim ljudima prilazi kriomice. Iblis je obmanuo mnoge pobožnjake jer imaju malo znanja zato što su zauzeti ibadetom i ne zanimaju se puno za znanje.“ (Telbisu Iblis str. 149)
Korisno znanje je najbolji štit od šejtanskih spletki a svaki put kad čovjek poveća svoje korisno znanje biva sigurniji od šejtanskih strelica jer mu znanje pribavlja neophodno strahopoštovanje i bogobojaznost.
Uočavamo, na primjer, da šejtan ljude vrlo često zabavi s nevažnim poslovima kako bi zapostavili poslove koji su bitni.
 
Lijek za ovo jeste spoznaja prioritetnih poslova i djela kojima se obožava Allaha kao i spoznaja onih važnijih u odnosu na nevažne, onih glavnih u odnosu na one sporedne. (Medaridžu-Salikin 1/225)
Šejtan, da nas Allah zaštiti od njega, pored ovih jasnih, ima i skrivene spletke, precizne strelice, opake obmane kojima neistinu prikazuje u liku istine.
Ibn Kajjim, Allah mu se smilovao, kaže: „Jedna od šejtanski spletki jeste i svakodnevno opsihravanje razuma. Niko, osim onih koje Allah odabere, nisu sigurni od ove spletke. Šejtan čovjeku uljepšava neko djelo koje mu šteti sve dok mu ga ne prikaže kao najkorisnije djelo. Također, udaljava ga od djela koje mu je korisno tako što mu ga prikaže kao nešto veoma štetno. Koliko li je ljudi opsihreno ovim sihrom? Koliko li je samo ovaj sihr srca odvojio od islama, imana i ihsana?
 
Šejtan je opsihrio razume da bi naposlijetku te opsihrene ljude bacio u ponor raznih strasti i raznovrsnih mišljenja i na taj ih način uputio putevima teške zablude.
On im je širk prikazo kao veličanje, kufr u svojstva Gospodara Uzvišenog kao suzdržanost i kreposnost, ostavljanje naređivanja na dobro i zabranjivanje zla prikazao im je kao ljubav prema ljudima i lijepo ophođenje prema njima. Suprotstavljanje onome s čime je došao Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem prikazao im je u liku pokornog taklida (slijeđenja) i poslušnosti prema onima koji su učeniji.“ (Igasetu-l-Lehfan 1/176-177, sažeto)

Prevod i obrada: Fahret Kadrić

Iz knjige „Me’alim fi suluk…“, šejh Abdulaziz b. Muhammed

Share This Article