Odlike i karakteristike prve generacije muslimana

sanel
By sanel

Priredio: Mithad R. Ćeman

Svaka skupina kroz historiju čovječanstva, čak svaki pojedinac i stvorenje među Allahovim stvorenjima, imala je i ima svoje posebne odlike, svojstva i karakteristike. Na osnovu tekstova i govora imama prvih generacija možemo doći do informacija i saznanja koje su to osobine kojima su se odlikovale prve generacije muslimana (es-selefus-salih), a samim tim i svi sljedbenici sunneta i pripadnici džemata (ehli-sunnet vel-džemat). Među brojnim odlikama mi ćemo, ako Bog da, u kratkim crtama spomenuti samo one najbitnije, one koje su neizbježne prilikom govora o ovoj temi, a to su:

1. Prva generacija je propise i mišljenja o ključnim, ali i o sporednim pitanjima temeljila na Kur’anu i sunnetu

Rekao je Uzvišeni Allah:

{إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجراً كبيراً}

”Ovaj Kur’an vodi jedinom ispravnom putu, i vjernicima koji čine dobra djela donosi radosnu vijest da ih čeka nagrada velika.“ (El-Isra’, 9.)

 

{قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يُحْبِبْكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم}

”Reci: ‘Ako Allaha volite, mene slijedite, i vas će Allah zavoljeti i grijehe vam oprostiti!’ – a Allah prašta i samilostan je.“ (Ali Imran, 31.)

Kada govorimo o ovoj odlici i stavci adekvatno je da spomenemo neka pojašnjenja:

– Šerijatske tekstove (ajete i hadise) treba razumjeti i prihvatiti po njihovom spoljašnjem značenju, u skladu sa značenjem i razumijevanjem prvaka selefa i najodabranijih ljudi u najodabranijim generacijama.

– Šerijatske tekstove (ajete i hadise) ne smijemo izvrtati (teviliti) niti tvrditi da nemaju značenje (tefvid).

– Šerijatske tekstove (ajete i hadise) ne smijemo razdvajati i parcijalno uzimati, već se podjednako oslanjamo i na ajete i na hadise jer su hadisi pojašnjenje i praktična primjena Allahovih naredbi u Kur’anu.

– Moramo prihvatiti sve vjerodostojne hadise Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bez obzira radilo se o mutevatir-predajama (predaja koju prenosi veliki broj ljudi od velikog broja u svim karikama lanca) ili o ahad-predajama (predaja koju je prenio jedan čovjek).

Ako pogledamo razloge zablude svih sekti i pravaca nastalih tokom duge historije islama, vidjet ćemo da su se udaljili od nekog od spomenutih principa koji vode do ispravnog razumijevanja Kur’ana i sunneta.

2. Slijeđenje prve generacije ummeta – ashaba i tabiina i svih onih koji su bili na tom putu

Rekao je Uzvišeni Allah:

{وَالسَابِقُونَ الأَوَّلُونَ مِنَ المهَاجِرِينَ وَالأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانِ رَّضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ وَأَعَدَّ لهُمْ جَنَّاتٍ تجْرِي تحْتَهَا الأنهَارُ خَالِدِينَ فِيهَآ أَبَدًا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ}

”Allah je zadovoljan prvim muslimanima, muhadžirima i ensarijama i svima onima koji ih slijede dobra djela čineći, a i oni su zadovoljni Njime; za njih je On pripremio džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, i oni će vječno i zauvijek u njima boraviti. To je veliki uspjeh.“ (Et-Tevbe, 100.)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:

(خير قرونٍ قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم)

”Najbolja generacija je moja generacija, zatim ona koja slijedi poslije nje, zatim ona koja slijedi poslije nje.“ (Bilježe El-Buhari i Muslim; hadis Imrana b. Husejna) To bi otprilike značilo do 220. h.g.

Također je rekao:

(عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي)

”Držite se mog sunneta i sunneta pravednih i upućenih halifa poslije mene…“ (Bilježe Et-Tirmizi i Ebu Davud; hadis Irbada b. Sarije)

3. Ništa od Kur’ana i sunneta ne smije se odbaciti radi ličnih gledišta, stavova ili strasti

Rekao je Uzvišeni Allah:

{فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمون فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلِّموا تسليما}

”I tako Mi Gospodara tvoga, oni neće biti vjernici dok za sudiju u sporovima međusobnim tebe ne prihvate i da onda zbog presude tvoje u dušama svojim nimalo tegobe ne osjete i dok se sasvim ne pokore.“ (En-Nisa, 65.)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, pojasnio je razlog propasti naroda prije nas rekavši da je to radi mnoštva bespotrebnih, beskorisnih pitanja i razilaženja sa njihovim poslanicima.

Imam Šafija, rahimehullah, rekao je:

“كما أن للعين حد تقف عنده كذلك للعقل حد تقف عنده.”

”Kao što vid ima svoja ograničenja preko kojih ne može da dosegne, tako i razum ima svoje granice preko kojih ne može dokučiti.“

Šejhul-islam Ibn Tejmijje, rahimehullah, rekao je:

“العقل كالعين لا يرى في الظلام ونور كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم.”

”Razum je poput oka koje ne vidi u mraku, a svjetlo je Allahova Knjiga i sunnet Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem.“

4. Udaljenost od novotarije i novotara

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:

“من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد.” أخرجه البخاري وفي الرواية عند مسلم قال:

“من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد.”

Od Aiše, radijallahu anha, prenosi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: ”Ko uvede u ovu našu vjeru ono što nije od nje, to je odbačeno.“ Ova predaja je zabilježena kod imama El-Buharije, dok kod imama Muslima stoji: ”Ko bude činio nešto što nije od naše vjere, bit će mu odbijeno.“

Imam Malik, rahimehullah, rekao je:

“من ابتدع في الإسلام بدعة يراها حسنة فقد زعم أن محمّداً صلى الله عليه وسلم خان الرسالة، لأن الله يقول:

{اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا}.”

”Ko u islam uvede novotariju, misleći da je ta stvar lijepa, optužio je Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, za pronevjeru poslanice, a to zato što je Uzvišeni rekao: ‘Danas sam vam vjeru vašu usavršio i blagodat Svoju prema vama upotpunio i zadovoljan sam da vam islam bude vjera.’“ (El-Maide, 3.)

5. Ljubav prema svim muslimanima i ulaganje truda u izgradnji njihovog jedinstva

Rekao je Uzvišeni Allah:

{واعتصموا بحبل الله جميعاً ولا تفرقوا}

”Svi se čvrsto Allahova užeta držite i nikako se ne razjedinjujte.“ (Alu Imran, 103.)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je:

(لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه)، وقال:

(الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء).

”Nijedan od vas neće vjerovati (biti pravi vjernik) sve dok svome bratu ne bude želio ono što želi sebi.“ (Muteffekun alejhi; hadis Enesa b. Malika) Također je rekao: ”Milostivim će se smilovati Milostivi, tebareke ve te’ala. Smilujte se onima koji su na Zemlji, pa će vam se smilovati Onaj koji je na nebesima.“ (Bilježe Et-Tirmizi i Ebu Davud)

Abdullah b. Mes’ud, radijallahu anhu, u jednoj svojoj hutbi rekao je:

“وما يكرهون في الجماعة خير مما تحبون في الفُرْقَةِ.” أخرجه الإمام الآجري في الشريعة

”Ono što prezirete u džematu bolje je od onoga što volite u neslozi.“ (Bilježi imam El-Adžuri u svojoj knjizi Eš-Šerijat)

Svi mislimani uopćeno, a svjesna muslimanska omladina posebno, imaju obavezu poznavanja ovih principa i odlika jer preko njih se ostvaruje ispravno razumijevanje vjere, a to je jedini način za postizanje sreće na dunjaluku i na ahiretu.

 

Tekst je pripremljen prema udžbeniku iz akide na Fakultetu da’ve i usulid-dina pri Islamskom univerzitetu u Medini, šejha Sa’uda b. Abdul-Aziza el-Halefa.

Share This Article