Halal opskrba

sanel
By sanel

Piše: mr. Osman Smajlović

Jedna od mnogobrojnih koristi vjerovanja u Uzvišenog Allaha je i halal i berićetna opskrba. Bit će podarena halal i berićetli opskrba svakome onome koji bude istinski vjerovao u Uzvišenog Allaha. Predhodno spomenuta korist dobija još više na vrijednosti i dodatno dolazi do izražaja u vrijeme ekonomske krize, besparice, poskupljenja i pomanjkanja berićeta.

Uzvišeni Allah rekao je: “A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i bogobojazni bili, Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali…”( El-A’raf, 96)

Ajet ukazuje na to da je jedan od uvjeta opskrbe, blagoslova s neba i iz zemlje, vjerovanje u Allaha i takvaluk – bogobojaznost, izvršavanje Allahovih naredbi i klonjenje Njegovih zabrana: “A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i bogobojazni bili…”

Također, kur’anski ajet došao je u uvjetnom obliku “A da su” , a predviđena nagrada je opskrba, nafaka, blagoslovi s neba i iz zemlje. Što znači ako ljud budu vjerovali, slat će im se nafaka, odnosno ako ne budu vjerovali neće im se slati nafaka.

Opskrba ili bereketi sa neba i iz zemlje tumače se kao kiša, vjetar, Sunce i plodovi zemlje.

Uvaženi mufessir Ibn Kesir, Allah mu se smilovao, rekao je: “A da su stanovnici sela i gradova vjerovali i bogobojazni bili…”, tj. da su povjerovali svojim srcima u ono sa čime su došli Allahovi Poslanici, i smatrali ih istinitim i slijedili ih, i bili bogobojazni sa izršavanjem naređenog i klonjena zabranjenog, ‘ Mi bismo im blagoslove i s neba i iz zemlje slali’, tj. kišu i plodove zemlje.” ( Tefsir Ibn Kesir)

Uvaženi mufessir Sa’di, Allah mu se smilovao, komentarisao je termin “blagoslove i s neba i iz zemlje ” sa obilnom i stalnom kišom i urodima zemlje od kojih ljudi i njihova stoka žive. I to u najugodnijem životu i najobilnijoj opskrbi, nafaci, bez dodatnog umora i napora.” (Tefsir Se’adi)

Ibn Attije , Allah mu se smilovao, tumači berekete sa nebesa sa vjetrom i Suncem. (Tefsir Ibn Attije)

S tim, da određeni muffesiri tumače blagoslove i s neba i iz zemlje u sveopštem obliku, da je to svaki vid bereketa i opskrbe sa neba i iz zemlje. Uvaženi mufessir Eš-Ševkani, Allah mu se smilovao, rekao je: ” tj. olakšali bi im dobra nebesa i zemlje kao što je olakšanje po pitanju zatvorenih vrata njihovo otvaranje. Rečeno je: cilj od dobra neba je kiša a dobro zemlje su prinosi a prioritetnije je da se ajet tumači u smislo sveopćenitosti.” (Fethul-Kadir)

Obećana nafaka opisana je sa berićetom a uvaženi mufessir El-Begavi, Allah mu se smilovao, rekao je: “Osnova berićeta je redovnost i neprekidnost, što bi značilo darivanje (stanovnicima sela i gradova) uzastopne kiše i plodova i otklanjanje od njih gladi, oskudice, suše i neplodnosti.” (Tefsir Begavi) a Ez-Zedždžadž, Allah mu se smilovao, opisao je berekete sa neba i iz zemlje sa uvećanjem i obilnošću.” (Tefsir Zadul-Mesir, Ibn Dževzi)

I na kraju da spomenem govor uvaženog muffesira Muhammeda Rešida Ride, Allah mu se smilovao, kao neki vid rezimea: ” Spomenuti termin u ajetu termin fetahna preveden slali (doslovno: otvorili) u drugom kiraetu čita se fettahna, ukazuje na mnoštvo, tj. slali bi različite vrste berićeta sa neba i iz zemlje sa kojima se stanovnici sela i gradova nisu susretali skupa ili pojedinačno.” A potom je dodao da berećiti sa nebesa i iz zemlje mogu obuhvatati vjerske (iman, znanje, nadahnuće) i dunjalučke blagodati (kiša i prinosi). (Tefsir Menar)

 

Share This Article