Kako procijeniti težinu zlata na nakitu koji je optočen dragim kamenjem?

sanel
By sanel

Pitanje: Ako čovjek posjeduje zlatni nakit koji je unekolike optočen dragim kamenjem, kako će procijeniti težinu zlata na koju mora dati zekat?

Odgovor: Taj će nakit odnijeti kod stručnjaka, zlatara ili onog ko izliva zlato da procijeni dostiže li visinu nisaba. Ako ne dostigne visinu nisaba, neće na njega dati zekat, osim u slučaju da posjeduje drugi nakit koji zajedno s njime dostiže visinu nisaba. Ako nakit dostiže visinu nisaba, na njega će se dati dva i po posto zekata u protivvrijednosti.

Šejh Muhammed b. Usejmin

Share This Article