U zijaretu sa Allahovim Poslanikom

sanel
By sanel

Priredio: Anes-ef. Fejzić – U jutarnjim trenucima Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posjećivao je osobe koje su mu bile drage, a jedna od njemu najdražih osoba bila je njegova kćerka Fatima, radijallahu anha. Kada bi otišao u posjetu svojoj kćerki Fatimi, Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, dozivao bi svog unuka Hasana riječima: “Da li je tu dječak? Da li je tu dječak?”, ponavljajući ove riječi sve dok Hasan ne bi izašao trčeći prema svome djedu, Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, koji bi ga čvrsto zagrlio i poljubio, učeći dovu za njega: “Allahu moj, ja ga volim pa i Ti zavoli njega i svakog onog ko njega voli.” (Buhari)

A kada bi ušao u kuću Fatime, radijallahu anha, ona bi ga dočekala i  poljubila. (Tirmizi, vjerodostojnim ga je ocijenio šejh Albani) Jednom prilikom, kada je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, ušao u kuću svoje kćerke Fatime, nije vidio njenog muža Aliju, radijallahu anhu, pa ju je upitao gdje je on, iskazujući tako svoju brižnost. (Buhari)

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, nije samo posjećivao svoju rodbinu, već je čak posjećivao i rodbinu svojih prijatelja i kada bi ga pozvali, odazivao bi na njihove pozive. Enes b. Malik, radijallahu anhu, plemeniti ashab i sluga Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kaže da je njegova nena Mulejka pozvala Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na jelo koje je pripremila za njega, pa je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jeo i potom rekao: “Ustanite da da klanjamo.” Enes je tada uzeo njihovu hasuru, koja je od duže upotrebe već bila pocrnjela, i polio je vodom. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stao je a Enes i dječak Dumejra stali su u saf iza njega, dok je starica Mulejka stala iza njih i Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao je dva rekata, pa kad je završio, otišao je kući. (Buhari)

Enes b. Malik, radijallahu anhu, pripovjeda da je jedan krojač pozvao Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na jelo koje je za njega pripremio pa se Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, odazvao i sa njim je pošao Enes b. Malik. Pred Allahovim Poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, domaćin je primakao hljeb i čorbu u kojoj su bili bundeve i komadići mesa. “Vidio sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, kako traži tikvu u posudi, pa od tada sam”, kazuje Enes, “zavolio tikvu.” (Buhari)

Na jedan od prelijepih primjera lijepog Poslanikovog, sallallahu alejhi ve sellem, odnosa prema ashabima i njegove izrazite želje za izlaženjem u susret njegovim ashabima, te ujedno i njegove skromnosti i poniznosti, ukazuje se u hadisu koji bilježi imam Buhari, a u kojem se kaže da je Itban b. Malik, jedan od drugova Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je učestvovao na Bedru, kazivao: “Došao sam Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, i rekao: ‘Moj je vid oslabio, a ja kao imam predvodim namaz mojim sunarodnjacima. Kada se okiša, dolina koja se nalazi između mene i njih, ispuni se vodom i onda nisam u stanju da dođem u njihovu džamiju kako bi im predvodio namaz. Zato bih želio da ti dođeš, pa da klanjaš u mojoj kući na određenom mjestu na kojem bih i ja poslije klanjao namaze.’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ‘Učinit ću to akobogda.’ Sutradan, nakon što se sunce već dobro podiglo, došao mi je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, a sa njim i Ebu Bekr, radijallahu anhu. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zatražio je dozvolu da uđe u kuću, pa sam mu dozvolio, a on je ušao i nije ni sjeo a već je upitao: ’U kojem dijelu kuće želiš da klanjam?’ Pokazao sam mu na mjesto na kojem sam želio da klanja. Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, stao je i donio početni tekbir, a mi smo se poredali iza njega. Klanjao je dva rekata, a zatim predao selam. Zadržao sam ga na ručku na kojem sam poslužio jelo od mesa i brašna. Mještani su čuli da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, u mojoj kući, pa su muškarci počeli dolaziti sve dok se nisu okupili u velikom broju. Jedan čovjek upita: ‘Gdje je Malik b. Duhajšin – ili je rekao Malik b. Duhšun?’, a drugi reče: ‘To je munafik koji ne voli Allaha i Njegovog Poslanika.’ Na to Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ‘Nemoj tako govoriti! Zar nisi čuo da je izgovorio da nema boga osim Allaha, iz želje za Allahovim licem!’ Tada taj čovjek reče: ‘Allah i Njegov Poslanik najbolje znaju, ali mi, vidimo je naklonjen munaficima i da se druži s njima.’ Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ’Allah je zabranio Vatri onoga ko iskreno kaže da nema boga osim Allaha, želeći time Allahovo lice.’”

Islamski učenjaci, kometirajući ovaj hadis, naveli su mnogobrojne pouke, a neke od njih jesu sljedeće:

•  Ako čovjek bude iskušan stanjem u kojim je bio iskušan ashab Itban b. Malik, dozvoljeno mu je da izostavlja namaz u džematu.

•  U situaciji kada je čovjeku otežan dolazak do džamije, kao naprimjer prilikom padanja jakih kiša i izlijevanja rijeke iz njenog korita, tada mu je dozvoljeno da izostavi dolazak u džemat. Na ovo upućuje i praksa Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, koji bi prilikom jakih kiša naredio mujezinu da obznani ljudima da obave namaz u svojim kućama.

•  Ispravno je obavljati dobrovoljni namaz u džematu i u vremenu mimo ramazana, uz uvjet da se to radi povremeno kako ne bi postala stalna praksa.

•  Optuživati ljude za licemjerstvo i nevjerstvo, bez jasnih i čvrstih dokaza kojima će potkrijepiti svoje tvrdnje, predstavlja veliku opasnost. Sud o ljudima donosi se na osnovu onoga što javno iznose i rade, a njihov stvarno stanje prepušta se Allahu.

•  Ovaj hadis ukazuje i na veliku ljubav ashaba prema Allahovom Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, a na to upućuje njihovo okupljanje u kući Itbana nakon što su čuli da mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, došao u posjetu.

•  Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, posvećeno je izvršavao svoje dužnosti i izvršavao data obećanja. Prilikom dolaska u Itbanovu kuću, nije htio ni da sjedne ni da jede sve dok nije ispunio dato obećanje, tj. dok nije klanjao dva rekata.

•  Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, bio je izuzetno skroman, na što ukazuje i njegovo prihvatanje poziva na jelo koje je plemeniti ashab Itban b. Malik spremio u skladu sa svojim mogućnostima, jer je svaki od ashaba želio da ugosti Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, na najbolji način jer su ga voljeli više nego i sami sebe.

•  Ovaj hadis predstavlja veliku radost za vjernike jer se u njemu navodi da je Allah zabranio Vatri onoga ko iskreno izgovori riječi šehadeta.

(Koristi iz hadisa navedene su iz djela Komentar Rijadus-salihina, šejha Usejmina)

Allaha molim za dosljednost u riječima i djelima, molimo Ga da sačuva naša lica od džehenemske vatre i da nas počasti društvom najboljeg stvorenja koje je ikada kročilo Allahovom zemljom, Muhammedom, sallallahu alejhi ve sellem!

Priredio: Anes-ef. Fejzić (Univerzitet “Kasim”, Saudijska Arabija)

El-Asr

Share This Article