Istina o Isau, a.s.

sanel
By sanel 1
Piše:Smail Handžić
Isa, a.s., spada među najodabranije i najodličnije Allahove poslanike koji su u šerijatskoj terminologiji poznati pod imenom “ulul ‘azm”. Loza Isa. a.s., potiče iz porodice Davuda, a.s. Majka Merjeme, Imranova žena se zavjetovala da će svoj porod darovati na hizmet Allahovom hramu Kuddusi-Šerifu, kao dokaz svoje  pokornosti Stvoritelju, s.v.t, i veličanstvenosti njenog ibadeta. Dok je bila trudna, ona podigla je svoje ruke i rekla: “O Gospodaru moj, ovo što je u trbuhu mome ja zavjetujem Tebi na službu, pa primi od mene. Ti zaista sve čuješ i znaš! ” (Prijevod značenja – Ali Imran, 35.)

Isaova majka, Merjem bint Imran
Međutim, Allahovom neograničenom mudrošću i odredbom, njen porod bijaše jedna prekrasna curica koja će izrasti u ženu koju će generacije samo po dobru spominjati, i koja će biti čista od svake dunjalučke prljavštine, i koja će opravdano ponijeti epitet odabrane žene spram svih svjetova. Iznenađena ishodom svoga dugo očekivanog poroda, Merjemina majka, puna ibadeta i zahvale svome Gospodaru, ponovo je zavapila u stanju molbe i dove: “Gospodaru moj, rodila sam žensko, a muško nije što i žensko. Dala sam joj ime Merjem. Ja nju i njen porod stavljam pod Tvoju zaštitu od prokletog šejtana.” (Prijevod značenja – Ali Imran, 36.)  Dova upućena u stanju iskrenosti i veličine istinskog ibadeta bijaše uslišana, a Merjem i njen porod zaštićen od šejtana napasnika l.a. Rekao je posljednji Allahov Poslanik, a.s.: “Nema ni jednog novorođenčeta koje se rodi a da ga šejtan ne dodirne prilikom rođenja, pa ono zaplače od tog dodira. Osim Merjeme i njenog sina.” Allah je lijepo primio taj veličanstveni poklon žene Imranove, te učinio da Merjema ima lijep odgoj i moral, zajedno sa onim robovima sa kojima je On, s.v.t., zadovoljan. Izrasla je u ženu velikog znanja i iskrene vjere u Jedinog Allaha. Čak su joj i meleci dolazili razveseljavajući je i savjetovajući je: “Merjema, Allah je tebe, zaista, odabrao i čistom učinio! On te je odabrao nad ženama svjetova! Merjema, budi skrušena i Gospodaru svome sedždu čini, i Njemu se klanjaj zajedno sa onima koji Mu se klanjaju.” (Prijevod značenja – Ali Imran,  42-43.) O njoj se brinuo Zekerijja, muž njene sestre, i bio je najveći sebeb da Merjema bude sretna te da nauči svako korisno znanje i dobra djela. Bila je Allahov evlija: “Kad god bi joj Zekerijja u hram ušao, kod nje bi hrane našao.” (Prijevod značenja – Ali Imran, 39.) Mudžahid, Ikrime, Seid ibn Džubejr i neki drugi kažu: “To znači da bi on (Zekerijja) kod nje pronalazio ljetnog voća u vrijeme zime, a zimskog voća u vrijeme ljeta!”  “Odakle ti to Merjema”, on bi rekao, a ona bi odgovarala: “To je od Allaha! Allah doista opskrbljuje koga On hoće bez ikakvog računa!” (Prijevod značenja – Ali Imran, 37.) Njenu pokornost potvrđuje i Mudžahid koji kaže: “Merjem, a.s., bi toliko klanjala da bi joj oticali članci na nogama.”

Radosne vijesti o rođenju bez oca

Jednog dana dođoše joj meleci sa radosnom viješću od Allaha, dž.š.: “O Merjema, Allah te raduje sinom koji je riječju od Njega stvoren, čije će ime biti Mesih, Isa sin Merjemin. Ugledan i na ovom i na drugom svijetu i jedan od Allahu bliskih! On će govoriti ljudima i u kolijevci i kada odraste, i jedan je od dobrih.” (Prijevod značenja – Ali Imran, 45-46.)
Čuvši za ovu neobično radosnu vijest, Merjema, sva zbunjena i iznenađena, obraća se svome Gospodaru: “Gospodaru moj, kako ću ja imati dijete kada me ni jedan muškarac ni dodirnuo nije?” (Prijevod značenja – Ali Imran, 47.) Ali, Allahovo određenje biva u skladu s Njegovom voljom i On, s.v.t., nikada neće biti pitan za ono što čini, za razliku od Njegovih stvorenja koja će odgovarati za svoja učinjena djela. Jednoga dana kada se povukla od svojih ukućana na istok, prema Kuddusi-Šerifu, zaklanjajući se zastorom od njih, pojavio joj se Džibril, a.s., u liku savršenog i potpunog čovjeka: “Utječem se Svemilosnom od tebe, ako Ga se bojiš.”  S obzirom da se s njim našla na osamljenom mjestu, preplašila se i mislila da je on želi iskoristiti. “Ja sam upravo izaslanik Gospodara tvoga”, reče on. “Da ti poklonim dječaka čista” (Prijevod značenja – Ta-ha,19.), a ne ono što si ti pomislila! Nakon što je shvatila da se radi o izaslaniku Stvoritelja, s.v.t., rekla je: “Kako da ja imam dječaka”, reče ona “kad me ni jedan muškarac dodirnuo nije, a ja nisam bludnica.” (Prijevod značenja – Ta-ha, 20.), i razvrat mi je nezamisliv.  “Tako je to”, reče on “Gospodar tvoj je rekao : “To je meni lahko. Da ga učinimo znamenjem ljudima i znakom milosti naše, tako je unaprijed određeno.” (Prijevod značenja – Merjem, 21.)

Kako je rođen Isa, a.s.
Veličanstvena je Allahova moć i bezgranična je Njegova, s.v.t., vlast, nema boga osim Njega niti ima gospodara izvan Njega. Adema je stvorio bez oca i majke, Havu od muškarca bez žene, a ostali svijet stvara od muška i ženska, osim Isa a.s.! Njega je stvorio od žene bez muškarca, i to Allahovom riječju, naređenjem ili odredbom “BUDI” i tako i bi.
Hafiz Ibn Kesir kaže da se Merjema, kada je čula ono što joj je Džibril prenio od Allaha, dž.š., pokorila Njegovoj, s.v.t., odredbi. Džibril joj je puhnuo u džep njene košulje i taj dah se spuštao sve dok se nije smjestio u stidnicu, pa je ona tako božanskom odredbom zatrudnila. “I ona zanese i bremenita se skloni daleko negdje” (Prijevod značenja – Merjem, 22.) U pogledu navedenih ajeta, Ibn Kesir, također, tumačeći, ih kaže: “Kada je Merjema zatrudnila, počela je izbjegavati svijet, jer nije htjela da im  išta kazuje, zato jer joj ne bi vjerovali ma šta da im saopći. Krila je svoju tajnu. Povjerila se jedino svojoj sestri, ženi Zekerijjaovoj, koja je bila zanijela Jahjaa, a.s. Kada je Merjema ušla i stala  pred nju, ova ju je zagrlila i rekla: “O Merjema, možeš li shvatiti da sam ja trudna?” (S obzirom da je bila nerotkinja) Merjema joj odgovori: “A znaš li ti da sam i ja također trudna?” Zatim joj je ispričala kako se to desilo. Obje su poticale iz vjerničke porodice i porodice iskrenih. Mufesiri se razilaze u dužini nošenja Isaa, a.s., ali je općenito prihvaćeno da ga je nosila devet mjeseci, kao i ostale žene svoju djecu. Muhamed ibn Ishak  kaže: “Pošto je zanijela, i prošlo izvjesno vrijeme, prestalo joj je krvarenje i nastupile su joj trudničke promjene: mučnina, promjena boje lica pa čak i zadebljanje jezika.” “Porođajni bolovi je prisiliše da dođe do jedne palme.” (Prijevod značenja – Merjem, 23.) Kao veoma pronicljiva vjernica, i poznavajući globalnu situaciju njenog naroda, Merjema je znala da će biti uznemiravana i zlostavljanja zbog ovog rađanja i da svijet neće vjerovati da je to bila Allahova odredba, bez obzira što su je već poznavali kao pobožnu, bogobojaznu i dobrostivu. Ipak će pomisliti da je učinila zinaluk, da je prostitutka, zato je poželjela da umre prije nego što dočeka porod!  “Kamo sreće da sam ranije umrla i da sam potpuno u zaborav pala !” (Prijevod značenja – Merjem, 23.)  ” I  neko je niže nje zovnu: “Ne žalosti se, Gospodar tvoj je dao da niže tebe poteče potok. Zatresi stablo palmino i posut’ će se po tebi datule svježe, pa jedi i pij, i budi vesela.” (Prijevod značenja – Merjem, 25-26.)  Većina učenjaka se slaže da ju je zovnuo melek Džibril, a da je stablo palme,  koje se spominje u navedenim ajetima, bilo suho, te kad ga je potresla, popadale su po njoj svježe datule. Osim toga, zanimljivo je to da baš na osnovu ovih ajeta neki islamski učenjaci dokazuju da porodiljama nema ništa bolje za jela od svježih hurmi. Pored toga, Merjemi bi rečeno: “A ako vidiš kakva čovjeka, ti reci: “Ja sam se zavjetovala Svemilosnom da ću šutjeti, i danas ni s kim neću govoriti.” (Prijevod značenja – Merjem, 26.)  Svemilosni Allah je znao moguću reakciju njenog naroda nakon što vide njeno dijete, zato je na Sebe preuzeo sav tok događanja oslobodivši i zaštitivši Merjemu od toga. Merjema je tako i postupila. Ni s kim nije govorila! Svoje novorođenče je odnijela svojoj porodici  koja je, čim ga je ugledala, čitav slučaj osudila i počela koriti Merjem: ” Hej ti, koja u čednosti ličiš Harunu, tvoj otac nije bio nevaljalac, a mati tvoja nije bila nevaljalica.” (Prijevod značenja – Merjem, 28.)

U bešici a priča
U ovoj teškoj situaciji, oslanjajući se na  Uzvišenog koji je nikada nije napustio, koji je opskrbljivao onim sa čim to drugi nisu mogli, u Koga je vjerovala i Kome je istinskim srcem i djelom robovala, Merjema je naišaretila na svoje dijete, kao da je htjela da kaže: “Pitajte njega!”  ” Kako da govorimo djetetu u bešici”, rekoše. Tada je Allah, dž.š., intervenisao da opravda majku. Interesantno je to što su njegove prve riječi potvrda njegove ljudskosti, i one su dokaz krivovjerja kršćana i ostalih koji Isaa,  a.s., smatraju bogom ili božijim sinom! Rekao je: “Ja sam Allahov rob. Učiniti će me blagoslovljenim gdje god da bio i narediće mi da, dok sam živ, namaz obavljam i zekat dajem i da majci svojoj dobar budem. I  neka je mir nada mnom  na dan kada sam se rodio i na dan kada budem umro i na dan kada budem iz mrtvih proživljen. To je Isaa, sin Merjemin. To je prava istina o njemu, onaj u koga oni sumnjaju. Nezamislivo je da Allah ima dijete, Uzvišen je On, kada nešto odredi, On za to samo  kaže :” BUDI!” i ono bude (Prijevod značenja – Merjem, 28- 35.)

Share This Article