Vjernici i vjernice su zaštitnici jedni drugih

sanel
By sanel

Priredio: Sead ef.Jasavić, prof.fikha

„Vjernici i vjernice su prijatelji jedni drugima: traže da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćaju, i molitvu obavljaju i zekat daju, i Allahu i Poslaniku Njegovu se pokoravaju. To su oni kojima će se Allah, sigurno, smilovati. – Allah je doista silan i mudar. & Allah obećava vjernicima i vjernicama džennetske bašče kroz koje će rijeke teći, u kojima će vječno boraviti, i divne dvorove u vrtovima edenskim. A i malo naklonosti Allahove veće je od svega toga; to će, doista, uspjeh veliki biti!“ (el-Tevba, 71-72.)

U tefsiru ovih ajeta šejh Abdurrahman b.Nasir el-Saadi rhm., kaže:

„Vjernici i vjernice“ tj.vjernici muškarci i žene – jedni su drugima evlija’i – prijatelji i zaštitnici – u ljubavi, pomaganju, osjećaju zajedništva i pripadnosti te svakolikog pomaganja.

„Traže da se čine dobra djela“ – ne bitno da li su ta dobra djela iz oblasti vjerovanja,ili dobročinstva ili lijepog ahlaka i ponašanja – a prvi kome naređuju da čini dobra djela su sami oni.

„Zabranjuju da se čini zlo“ – a zlo je sve ono što je sprotno propisima islama, sve ono što je suprotno dobru, od pogrešnih i zabludjelih ubjeđenja i vjerovanja, ružnih i pokvarenih postupaka, nemorala i ružnog ponašanja!

„Allahu se pokoravaju i Poslaniku“ tj. Drže se ibadeta Allahu dž.š., i pokoravanja Njegovim naredbama i zabranama, i stalno slijede Allahovog Poslanika s.a.w.s..

„Njima će se Allah smilovati“ tj. Pod okrilje Svoje milosti ih podvesti i dobročinstvom Svojimih obuhvatiti.

„Allah je veličanstven i mudar“ tj. Jak i snažan, Mudar jer sve stavlja na mjesto koje mu odgovara, hvaljen je zbog onoga što stvara i propisuje.

„Allah je vjernicima i vjernicama obećao džennetske bašte pod kojima rijeke teku“ – džennet koji obuhvata svaku vrstu uživanja i razonode, čist od svake vrste besposlica i neugodnosti, pod čijim dvorcima i kućama i šumama bujne rijeke teku, koje će zalijevati džennetske bašte i bustane, čiju ljepotu i berićet ne poznaje niko osim Allaha dž.š..

„Vječno u njima boraveći, i u lijepim kućama edenskih perivoja i bašti!“ – koje su već ukrašene i uljepšane, i pripremljene za muttekije –bogobojazne Allahove robove. Pogled na njih je ljepota, i boraviti u njima je divota. U njima su visoki dvori i kuće, preko čega niko nećepoželjeti bolje.U džennetu je Allah dž.š., pripremio odaje i sobe na vrhuncu sređenosti i ljepote, čija se vanjština vidi iznutra i unutrašnjost spolja. Za ovakvim edenskim perivojima i dvorima žude duše i srca, i svako sebe voli vidjeti u njima, a Allahov raziluk i zadovoljstvo sa džennetlijama je još veće i ljepše od  bilo koje druge blagodati, jer je sve to ništavno i sitno bez blagodati gledanja u Allaha dž.š., Gospodara Nebesa i Zemlje, što je najveći uspjeh, pored svih drugih ljepota koje su ostvarili,i svake druge nelagode koje su izbjegli.“

Sedam faida i poruka koje se daju razumjeti iz citiranih ajeta:

  1. Od osobina i odličja pravih vjernika jeste međusobna zaštita i potpomaganje, što nam potvrđuju Buharija i Muslim sa hadisom od Nu’man b. Bešira r.a., u kojem Allahov Poslanik s.a.w.s., kaže: „Primjer vjernika u njihovoj međusobnoj ljubavi, međusobnoj samilosti i povezanosti naliči primjeru tijela – ako jedan dio tijela oboli ostalo tijelo proprati taj bol nesanicom i groznicom!“ (Buharija, br.6011., Muslim, br.2586.)
  1. Stavljanje akcenta na instituciju naređivanja dobra i odvraćanja od zla, što nam potvrđuje i ajet u kojem Allah dž.š., kaže: „Vi ste narod najbolji od svih koji se ikada pojavio: tražite da se čine dobra djela, a od nevaljalih odvraćate, i u Allaha vjerujete…“ (Alu Imran, 110.)„Licemjeri i licemjerke slični su jedni drugima: traže da se čine nevaljala djela, a odvraćaju od dobrih, i ruke su im stisnute; zaboravljaju Allaha, pa je i On njih zaboravio. Licemjeri su zaista pravi nevjernici. & Licemjerima i licemjerkama i nevjernicima Allah prijeti džehennemskom vatrom, vječno će u njoj boraviti, dosta će im ona biti! Allah ih je prokleo, i njih čeka patnja neprekidna.“ (el-Tevba, 67-68.)

Ebu Hurejre r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Ko od vas vidi zlo djelo neka ga spriječi rukom, a ako ne bude mogao onda jezikom, a ako ne bude mogao onda neka ga prezre srcem – a to je najslabiji vid imana!“ (Buharija)

  1. Velika vrijednost klanjanja namaza i davanja zekata, što nam ukazuje na njihovu bitnost u vjeri Islamu, a što nam potvrđuje i hadis Ibnu Omera r.a., u kojem Allahov Poslanik s.a.w.s., kaže: „Islam opstoji na pet stubova: šehadetu-svjedočenju, da nema drugog boga osim Allaha, i da je Muhammed Allahov Poslanik, obavljanju namaza, davanju zekata, hadždžu i postu mjeseca Ramazana!“ (Buharija,br.8., Muslim, br.16.)
  1. Pokoravanje Allahu i Njegovom Poslaniku s.a.w.s., je uzrok Njegove milosti, i uspjeha na dunjaluku i ahiretu. Allah dž.š., kaže: „Ko se pokorava Allahu i Njegovom Poslaniku, i Allaha se boji i čuva – takvi su uspjeli!“ (el-Nur, 52.)
  1. Džennetski dvori su lijepo i čvrsto građeni, i sa svim džennetskim blagodatima se dijele na stotinu katova kako nas o tome obaviještava Mu’az b. Džebel r.a., da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Džennet ima stotinu deredža-katova, između svake deredže je razdaljina koliko između nebesa i Zemlje. Najvisočiji dio dženneta je Firdevs, i središnji dio dženneta je firdevs, i Arš je nad Firdevsom. Iz njega izviru džennetske rijeke, pa kada od Allaha budete molili – molite Mu se za Firdevs!“ (Hasen. Ibnu Madždže, br.4331.) Ubade b. Samit r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Džennet ima stotinu katova, između svakog kata je razdaljina od 100 godina hoda!“ (Sahih. Ahmed, br.22695.)
  1. Allahovo dž.š., zadovoljstvo je nešto najveće, i vrijednije je od svih blagodati u kojima će uživati džennetlije. Ebu Seid el-Hudri r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: „Allah dž.š., će se obratiti džennetlijama riječima: O džennetlije! – na šta ćeoni odgovoriti: Odazivamo Ti se Gospodaru naš, sretni! Reći će im: Jeste li zadovoljni!? Odgovoriće: A zašto ne bi bili zadovoljni, a dao si nam što nisi dao nikome od stvorenja Svojih! Reći će im: Daću vam nešto mnogo vrijednije od toga na čemu ste! Reći će: Gospodaru naš, šta je to vrijednije od ovoga na čemu smo!? Reći će im: Podariću vam Moj raziluk i zadovoljstvo, nakon čega se višenikada neću naljutiti na vas!“ (Buharija, br.6549., Muslim, br.2829.) 
  1. Ulazakvjernika u džennet, vječni boravak u njemu, i Allahovo zadovoljstvo s njima – to je najveći uspjeh ovoga i budućeg svijeta, a ne raznorazna dunjalučka uživanja zbog kojih se ljudi cijeloga života zamaraju – a koja brzoblijede i nestaju. Allah dž.š., kaže: „A one koji budu vjerovali i dobra djela činili čekaju bašče džennetske kroz koje će rijeke teći – a to će veliki uspjeh biti.“ (el-Burudž, 11.)

Molimo Allaha dž.š., danas učini jednim od iskrenih vjernika koji će uvijek biti na usluzi vjernicima ummeti-Muhammeda s.a.w.s.. Amin.

Priredio: Sead ef.Jasavić, prof.fikha

Imam Sultanija džamije, Plav, CG

Share This Article