Zaboravljeni ibadet: post u mjesecu ša‘banu

sanel
By sanel

Piše: mr. Elvedin Pezić

Mjesec ša‘ban odlikuje se u odnosu na druge mjesece, između ostalog, i po jednom, danas zapostavljenom, ibadetu – postu.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mnogo je postio u mjesecu ša‘banu, zato što se u njemu uzdižu djela Uzvišenom Allahu i zato što su ljudi u tom periodu u nemaru jer se mjesec ša‘ban nalazi između mjeseca redžeba i ramazana, a u svakom od njih ljudi se trude u ibadetima, pa je Allahov Poslanik mnogo postio u ša‘banu, pripremajući se na taj način za nastupajući mjesec ramazan.

Usama b. Zejd, radijallahu anhu, kazuje: “Upitao sam Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem: ‘Allahov Poslaniče, nisam vidio da više postiš u nekom mjesecu nego što to činiš u mjesecu ša‘banu?’, a on je odgovorio: ‘To je mjesec u kojem su ljudi nemarni prema postu, a nalazi se između redžeba i ramazana, i to je mjesec u kojem se djela podižu Uzvišenom Allahu, pa ja volim da se moja djela podižu dok postim.’” (Ahmed i Nesai, a dobrim ga je ocijenio šejh Albani)

Aiša, radijallahu anha, kazuje: “Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, znao je toliko postiti da smo govorili da neprestano posti, a znao je i ne postiti toliko da smo govorili da nikada ne posti. Nisam vidjela da je i u jednom mjesecu (dobrovoljno) postio više dana od mjeseca ša‘bana; on je postio cijeli mjesec ša‘ban, odnosno, postio je skoro cijeli ša‘ban.” )Muslim)

Iz navedenih predaja jasno se uočava da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mnogo postio u ša‘banu i da je to činio zato što je ša‘ban mjesec u kojem se djela uzdižu Uzvišenom Allahu.

S druge strane, post u mjesecu ša‘banu smatra se kao priprema za post u mjesecu ramazanu, pa će tako čovjek koji posti nekoliko dana u mjesecu ša’banu sigurno spremniji dočekati post mjeseca ramazana nego osoba koja u ovom mjesecu nije postila nijedan dan.

U nekim hadisima navodi se da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranio post nakon nastupanja druge polovine ša‘bana, tako da se u vezi s tim kod nekih osoba može pojaviti nedoumica.

Ebu Hurejra, radijallahu anhu, prenosi da je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kazao: “Kada nastupi druga polovina ša‘bana, nemojte postiti.” (Ebu Davud, a šejh Albani ocijenio ga je vjerodostojnim)

Da bi se izbjegla prividna kolizija i kontradiktornost između hadisa u kojima Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, zabranjuje post u mjesecu ša‘banu, odnosno u drugoj polovini  ša‘bana, i hadisa u kojima se navodi da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, postio skoro cijeli ša‘ban, možemo reći sljedeće:

  1. Hadisi u kojima se zabranjuje post u ša‘banu odnose se na post nakon polovine ša‘bana i odnose se na osobu koja nikako nije postila sve dok nije nastupila druga polovina mjeseca ša‘bana, odnosno, ako ta osoba počne postiti nakon nastupanja druge polovine ša‘bana, na nju se odnosi spomenuta zabrana.
  2. Prema nekim hadiskim ekspertima, svi hadisi koji govore o zabrani posta nakon nastupanja druge polovine ša‘bana su daif – slabi i ne mogu se uzimati kao šerijatski dokazi.

Ono što je jasno potvrđeno jeste da nije dozvoljeno postiti dan ili dva dana prije ramazana, izuzev onim ljudima koji imaju stalnu naviku da poste određene dane, pa se to podudari sa danima prije ramazana, i u tom slučaju oni mogu da poste.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: “Neka niko od vas ne posti dan ili dva dana prije ramazana, osim ako se radi o čovjeku koji posti svoj uobičajeni post, pa neka posti i taj dan.” (Buhari i Muslim, od Ebu Hurejre, radijallahu anhu)

Ovaj hadis jasno ukazuje na to da nije dozvoljeno [postiti dan ili dva dana prije ramazana, osim čovjeku koji ima naviku da posti određene dane, kao ponedjeljak i čevrtak, pa se to podudari sa danima prije ramazana, kada mu je dozvoljeno da u njima posti.

Rezime

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, mnogo je postio u mjesecu ša‘banu, pa je to i nama propisano. Čovjek koji posti u prvoj polovini ša‘bana, može da posti i u drugoj polovini.  Onaj ko nikako nije postio u prvoj polovini mjeseca ša‘bana, ne bi trebao da posti u drugoj polovini kako ne bi bio obuhvaćen hadisima u kojima se zabranjuje post u drugoj polovini ša‘bana, osim ako smatra da su daif – slabi hadisi koji govore o tome.

Dan ili dva dana prije ramazana zabranjeno je postiti, osim osobama koje imaju običaj i naviku da poste u određenim danima, kao što su ponedjeljak i četvrtak, pa se to podudari sa danima prije ramazana.

 

Share This Article