Post šest dana ševvala u fetvama islamskih učenjaka

sanel
By sanel

Priredio: Elvedin Pezić
1-Propisanost posta u ševvalu: Čitajući fetve islamskih učenjaka, nalazimo da su smatrali propisanim post šest dana u mjesecu ševvalu. Stalnoj komisiji za fetve postavljeno je sljedeće pitanje: ”Šta kažete o postu šest dana ševvala, nakon ramazana?”, na koje su odgovorili: ”U predaji Ebu Ejjuba, r.a., zabilježeno je da je Allahov Poslanik kazao: ”Ko isposti mjesec ramazan, a potom to poprati sa šest dana u ševvalu, isto kao da je postio cijelo vrijeme.” (Ahmed 5/417, Muslim 2/822, Ebu Davud 2433, Tirmizi 1164.)
Ovaj vjerodostojni hadis, po kojem su postupali imam Šafija, imam Ahmed i skupina drugih učenjaka, jasno ukazuje na to da je post šest dana ševvala sunnet. Nije ispravno suprotstavljati se ovom hadisu sa pojašnjenjima koja navode neki učenjaci koji dokazuju da je post u ovom mjesecu mekruh – pokuđen, kao naprimjer sljedeća pojašnjenja: ”da neznalica ne bi pomislio da je to ramazanski post”, ”kako ne bi pomislili da je to obaveza…”
A Allah najbolje zna.

2-Vrijednost posta šest dana ševvala
U fetvama islamskih učenjaka nalazimo da su podsticali na pošćenje šest dana u mjesecu ševvalu, zbog nagrade koju je Poslanik obećao onima koji poste.
Uvaženom učenjaku današnjeg vremena Muhammedu Salihu Munnedžidu postavljeno je sljedeće pitanje:
”Kakav je propis posta šest dana u ševvalu i da li je to obaveza?”, na koje je
odgovorio: ”Post šest dana u ševvalu, nakon ramazanskog obaveznog posta, je sunnet –pohvalan čin i nije obaveza – vadžib. Muslimanu je propisano da posti šest dana u ševvalu i za to djelo obećane su velike nagrade. Jedna od tih nagrada jeste da se postaču tih dana obećava nagrada posta cijele godine, kao što je zabilježeno u vjerodostojnom hadisu Allahovog Poslanika u predaji Ebu Ejjuba, r.a., u kojoj stoji da je Allahov Poslanik kazao: ”Ko isposti mjesec ramazana, a potom to poprati sa šest dana u ševvalu, isto kao da je postio cijelo vrijeme.” (Hadis su zabilježili Muslim, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai i Ibn Madže)
Allahov Poslanik detaljno je pojasnio ovu nagradu sljedećim riječima: ”Ko isposti šest dana nakon Ramazanskog bajrama, kao da je postio godinu.” U drugom rivajetu: ”Allah dobro djelo nagrađuje deseterostruko, mjesec je za deset mjeseci, a post šest dana upotpunjuje nagradu godine.” (Nesai, Ibn Madže, on se nalazi u Sahihut-Tergib, 1/421) Ibn Huzejme ga bilježi u verziji: ”Post mjeseca ramazana nagrađuje se deseterostruko, a post šest dana za dva  mjeseca godine, to je post cijele godine.”
Učenjaci hanbelijske i šafijske pravne škole spomenuli su da je post šest dan mjeseca  ševvala, nakon mjeseca ramazana, ravan nagradi obaveznog posta cijele godine, zato što je uvećavanje nagrade općenito prisutno i u dobrovoljnom postu, tj. dobro djelo se  nagrađuje deseterostruko.
Veoma bitna korist koja proizlazi iz posta šest dana mjeseca  ševvala jeste upotpunjavanje manjkavosti ramazanskog posta, zato što je nemoguće sačuvati post od manjkavosti, a na Sudnjem danu će se nafilama – dobrovoljnim djelima upotpunjavati manjkavost obaveznih djela. Allahov Poslanik kazao je: ”Prvo djelo za koje će ljudi polagati račune na Sudnjem danu je namaz, Uzvišeni Allah će govoriti melekima – a On najbolje zna: ‘Pogledajte u namaz Moga roba, je li potpun ili manjkav.’ Ako bude potpun, bude mu upisana potpuna nagrada. Ako bude manjkav, Uzvišeni Allah rekne: ‘Pogledajte da li Moj rob ima dobrovoljnog ibadeta – nafile’, ako bude imao dobrovoljnih namaza ,Uzvišeni Allah rekne: ‘Upotpunite Mome robu obavezni namaz njegovim nafilama, a nakon toga s ostalim djelima učinite isto.” (Ebu Davud)
A Allah najbolje zna.

3-Kada se može početi sa postom šest dana ševvala
Islamski učenjaci  dozvolili su da se šest dana ševvala počne postiti već drugog dana Bajrama. Nažalost, mnogi ljudi smatraju kako i ovaj Bajram traje tri ili četiri dana, što nema nikakve osnove. Ramazanski bajram traje jedan dan i samo u tom prvom danu zabranjeno je postiti, po konsenzusu učenjaka.
Šejh Muhammed Salih Usejmin upitan je: ”Mnogi ljudi smatraju kako je obaveza da se počne s postom šest dana ševvala u drugom danu Bajrama i da se ti dani moraju postiti uzastopno, je li to tačno?”, na što je odgovorio: ”Post u mjesecu ševvalu može da se počne odmah drugog dana Bajrama, a isto tako ta nafila može se ispostiti i na kraju mjeseca, kao što je dozvoljeno da se posti uzastopno šest dana ili da se posti dan po dan razdvojeno. Bitno je da taj post bude nakon napaštanja obaveznog posta. Čovjek koji treba da naposti određene dane iz ramazana, dat će prednost napaštanju nad dobrovoljnim postom u mjesecu ševvalu.”
A Allah najbolje zna.
Centru za fetve koji djeluje u sklopu web sajta islamweb.net postavljeno je pitanje: ”Je li dozvoljeno postiti šest dana u ševvalu neposredno nakon Bajrama ili je obaveza sačekati prolazak trećeg dana Bajrama?”, na što su odgovorili: ”Imam Muslim zabilježio je predaju od Allahovog Poslanika: ”Ko isposti mjesec ramazana, a potom to poprati sa šest dana u ševvalu, kao da je postio cijelo vrijeme.” Imam Nevevi u komentaru Muslimovog Sahiha rekao je: ”Učenjaci naše pravne škole smatraju da je prioritetnije i bolje da se posti šest dana uzastono i neposredno nakon Bajrama, a ako bi ih postio rastavljeno ili odgodio do kraja mjeseca, postigao bi obećanu nagradu, jer se i na to odnosi termin ‘…a potom to poprati sa šest dan u ševvalu.’“
Allah najbolje zna.

4-Da li je obaveza postiti uzastopno šest dana
Velikom broju učenjaka postavljeno je pitanje o načinu pošćenja ove nafile: Da li je obaveza da se šest dana posti uzastopno ili je dozvoljeno da se razdvoje, pa su odgovorili da treba požuriti sa postom, i da je najbrži način da se isposte zajedno, ali da to nije obaveza, dakle dozvoljeno je da se dani posta razdvoje u toku mjeseca ševvala.
Šejhu Ibn Bazu postavljeno je sljedeće pitanje: ”Je li obaveza da post šest dana u ševvalu bude uzastopan ili je dozvoljeno da se dani posta rastave tokom mjeseca?”, na što je odgovorio: ”Post šest dana mjeseca ševvala je propisan ibadet – sunnet Allahovog Poslanika. Dozvoljeno ga je postiti uzastopno ili razdvojeno, zato što je Allahov Poslanik to pitanje spomenuo u formi općenitog propisa, ne određujući način na koji se treba postiti, tj. uzastopno niti razdvojeno. Kazao je Allahov Poslanik: ”Ko isposti mjesec ramazana, a potom to poprati sa šest dana u ševvalu, kao da je postio cijelo vrijeme.” (Hadis je zabilježio imam Muslim u svome Sahihu)

5-Napaštanje ševvalske nafile
Post u mjesecu ševvalu je nafila – dobrovoljni ibadet koji je vremenski ograničen na mjesec ševval. Onaj ko isposti u velikom je dobru, a onaj ko to ne učini, bez obzira da li to bilo iz opravdanog razloga, njemu nije propisano da napašta šest dan ševvalske nafile, pa makar duži niz godina prakticira taj ibadet.
Kada je šejh Bin Baz upitan o napaštanju šest dana mjeseca ševvala, kazao je: ”Post šest dana u ševvalu je sunnet, a ne obaveza. To potvrđuju riječi Allahovog Poslanika: ”Ko isposti mjesec ramazana, a potom to poprati sa šest dana u ševvalu, kao da je postio cijelo vrijeme.” (Hadis je zabilježio imam Muslim u svome Sahihu) Spomenuti hadis također ukazuje na to da je dozvoljeno da se ti dani poste uzastopno, a i rastavljeno, zbog općenitosti ove forme. Požurivanje sa ovom nafilom je preporučeno, zbog riječi Uzvišenog Allaha: ”A požurio sam k Tebi, Gospodaru moj, da budeš zadovoljan.” (Taha, 84) Spomenuti ajet kao i drugi hadisi Allahovog Poslanika ukazuju na pohvalnost požurivanja sa dobrim djelima. Dakle, nije obaveza da čovjek svake godine posti šest dan au ševvalu, ali je ustrajnost u tome preporučena. Allahov Poslanik je kazao: ”Allahu su najdraža djela ona u čijem činjenju ustraje njihov sahibija, pa makar bila i malehna.’ (Buharija i Muslim)
Nije propisano napaštanje ove nafile nakon što završi mjesec ševval, zato što je to sunnet čije je vrijeme prošlo, bez obzira da li ostavljanje posta bilo zbog opravdanog razloga ili ne.“
A Allah najbolje zna.

6-Spojiti namjeru u postu šest dana ševvala i napaštanju propuštenih dana ramazana
Čitajući fetve islamskih učenjaka nalazimo da su smatrali da nije dozvoljeno da čovjek posti u ševvalu sa namjerom napaštanja ramazana, spajajući u tom istom postu i namjeru posta šest dana u mjesecu ševvalu. Onaj ko posti ševval, ne može u taj post ”ugraditi” i napaštanje ramazanskog posta. Svaki od ta dva posta treba se postiti zasebno.
Pitanje: S obzirom na to da je pohvalno postiti šest dana ševvala nakon mjeseca ramazana, zanima me da li žena može postiti šest dana ševvala dobrovoljnog posta a da u isto vrijeme time namjerava napaštanje propuštenih dana mjeseca ramazana?
Odgovor: Nije dozvoljeno da osoba koja treba napostiti određeni broj dana ramazana posti šest dana ševvala, a istim postom namjerava i napaštanje posta iz ramazana, već je obavezna da naposti propuštene dane ramazana, a zatim da posti šest dana ševvala, ako to bude željela, prije nego što završi mjesec ševval. (Fetve Stalne komisije: fetva broj 11663, 10 tom, str. 354)
Šejh Usejmin je kazao: ‘’Onaj ko posti dan Arefata, ili dan Ašure, a dužan je napostiti određen broj dana ramazana, njegov post je validan. Ako bi posteći ove dane namjeravao i napaštanje ramazanskog posta, postigao bi dvije nagrade; nagradu arefatskog posta ili nagradu posta dan Ašure sa nagradom napaštanja ramazanskog posta. Ovo je u slučaju kada je u pitanju opći post koji se ne vezuje za ramazan. A što se tiče posta šest dana mjeseca ševvala, ti dani se vezuju za mjesec ramazan i ne poste se osim nakon što se naposte propušteni dani ramazana, a osoba koja bi postila te dane prije napaštanja ramazana, ne bi postigla spomenutu nagradu, zbog riječi Allahovog Poslanika: ”Ko isposti mjesec ramazan, a potom to poprati sa šest dana u ševvalu, kao da je postio cijelo vrijeme.” Poznato je da se za onoga ko nije napostio propuštene dane ramazana, ne može kazati da je postio mjesec ramazan sve dok ne naposti izostavljene dane.”

7- Spojiti nijjet u postu bijelih dana i šest dana ševvala
Islamski učenjaci smatrali su da ne postoji zapreka da čovjek spoji namjeru u postu šest dana ševvala i postu bijelih dana.
U odgovoru na to pitanje šejh Muhammed Salih Munedžid kazao je: ”Pitao sam šejha Bin Baza za ovo pitanje, pa je kazao da je to dozvoljeno. Naime, osoba koja bi tako postupila, ustvari je postila i šest dana kao što je postila i bijele dane, a Allahova milost je ogromna. Šejh Muhammed Salih Usejmin, u odgovoru na ovo pitanje, kazao je: ”Sa osobe koja posti šest dana u ševvalu spada post bijelih dana, bez obzira da li ih postio u vrijeme bijelih dana, prije ili poslje, zato što se u tom slučaju za njega može kazati da je postio tri dana u svakom mjesecu. Aiša, r.a., kazala je: ”Allahov Poslanik postio bi u svakom mjesecu po tri dana, ne obraćajući pažnju da li je to na početku, u sredini ili na kraju mjeseca.” To pitanje identično je pitanju klanjanja potvrđenih sunneta prije obaveznog namaza zajedno sa nijjetom tehijjetul-mesdžida. Ako bi čovjek ušao u džamiju i klanjao potvrđene sunnete prije obaveznog namaza, ne bi trebao posebno klanjati tehijjetul-mesdžid.”
A Allah najbolje zna.

8- Ženin post šest dana ševvala bez muževe saglasnosti
Propis posta šest dana ševvala u osnovi se  ne razlikuje od ostalih dobrovoljnih vrsta posta, kada je ženi obaveza da za dobrovoljni post traži saglasnost – dozvolu muža.
Uvaženom učenjaku današnjice Muhammedu Salihu Munedžidu postavljeno je pitanje: ”Da li je žena obavezna da traži dozvolu od muža za post šest dana ševvala”, na koje je odgovorio: ‘Ženi nije dozvoljeno da posti dobrovoljni post osim sa dozvolom svoga muža. Ako joj muž to ne dozvoli, njoj nije dozvoljeno da posti, osim u slučaju kada je muž musafir – putnik, kada je njoj dozvoljno da posti šest dana ševvala i druge vrste dobrovoljnog posta sve dok je on na putu. Međutim, ako je muž kod kuće, ženi nije dozvoljeno da posti osim sa njegovom dozvolom, zbog hadisa koji govore o tom pitanju.”
A Allah najbolje zna.

9-Može li žena postiti šest dana ševvala a nije napostila propuštene dane ramazana
U pogledu ovog pitanja islamski učenjaci zauzeli su oprečne stavove: jedni su to smatrali dozvoljenim, a drugi zabranjenim (kao što se dalo indirektno vidjeti iz prethodnih fetvi šejha Bin Baza i šejha Usejmina). Najpreče je da osoba koja treba napostiti ramazanski post počne sa napaštanjem ramazanskog posta, međutim ako bi počela sa postom šest dana ševvala – iz razloga što napaštanje može učiniti tokom godine, a mjesec ševval ako prođe sa njim je prošla i spomenuta nagrada – nadati se da će dobiti spomenutu nagradu.
Uvaženom učenjaku današnjega doba, doktoru Halidu ibn Abdullahu el-Muslihu,  jednom od najvećih učenika šejha Usejmina – koji je i zet šejha Usejmina, postavljeno je sljedeće pitanje:
”Ako bi žena željela da posti šest dana ševvala, a nije napostila propuštene dane ramazana, da li je preče da napašta propuštene dane ili je dozvoljeno da posti šest dan aševvala a nakon toga da napašta propuštene dane ramazana?
Odgovor:
”U pogledu pitanja posta nafile prije napaštanja ramazanskog posta, učenjaci imaju dva stava:
Prvi: Dozvoljeno je postiti nafilu prije napaštanja ramazana, i to je stav većine islamskih učenjaka – džumhura, neki su to dozvolili općenito a neki su to smatrali dozvoljenim suz pokuđenost. Učenjaci hanefijske pravne škole smatrali su općenito dozvoljenim posšćenje nafile prije napaštanja ramazana, zato što napaštanje nije obavezno odmah, već je to obaveza koja se može odgoditi (vadžib muvesea), a po jednom rivajetu i imam Ahmed je zastupao taj stav.
Učenjaci šafijske i malikijske pravne škole smatrali su da je to dozvoljeno uz pokuđenost, zbog toga što se na taj način čovjek okupira nafilom u odnosu na napaštanja posta koji je obavezan.
Drugi: Da je zabranjeno postiti dobrovoljni post prije napaštanja ramazanskog posta, i to je stav hanbelijske pravne škole.

Ispravno je mišljenje onih koji smatraju da je to dozvoljeno, zato što vrijeme napaštanja nije ograničeno, a stav da je vrijeme napaštanja ograničeno i da je dobrovoljni post prije napaštanja neispravan, jeste stav za koji treba dokaz, a takav dokaz ne postoji…”

A Allah najbolje zna.

Share This Article