Važnost razumijevanja vjerskih propisa prilikom pozivanja u islam

sanel
By sanel
Preveo: Mr. Emir Demir
Jedan od važnih faktora za uspjeh islamskog buđenja jeste i pitanje shvatanja, tj. razumijevanja onoga što žele Allah, dž.š, i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, jer mnogim ljudima dato je znanje, ali im nije dato razumijevanje onoga što znaju. Nije dovoljno da naučiš napamet Allahovu Knjigu i shodno svojim mogućnostima jedan dio sunneta Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, bez razumijevanja, već je neophodno na ispravan način razumjeti ono što dolazi od Allaha i Njegovog Poslanika. Koliko je samo neispravnosti kod ljudi koji šerijatskim tekstovima argumentiraju ono što nije u skladu sa onim što žele Allah i Njegov Poslanik, pa širenje takvih stavova često bude razlog zablude.

Evidentno je da pogreške u razumijevanju propisa mogu biti opasnije od grešaka prouzrokovanih neznanjem. Neznalica koja pogriješi zbog svog neznanja svjestan je da je neznalica, pa će tragati za korisnim znanjem, dok je onaj koji pogrešno razumije uvjeren za sebe da zna, te misli da je njegov stav po određenom pitanju upravo ono što žele Allah i Njegov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem. Navest ću ti nekoliko primjera koji govore u korist važnosti ispravnog razumijevanja u islamu.
Prvi primjer: Uzvišeni kaže: ”I Davudu i Sulejmanu, kada su sudili o usjevu što su ga noću ovce nečije opasle – i Mi smo bili svjedoci suđenju njihovom – i učinismo da Sulejman pronikne u to, a obojici smo mudrost i znanje dali. I potčinismo planine i ptice da sa Davudom Allaha hvale: To smo Mi bili kadri učiniti.” (El-Enbija, 78-79)
Allah, dž.š., podario je Sulejmanu, u odnosu na Davuda, sposobnost boljeg razumijevanja u ovome pitanju: ”…i dadosmo da Sulejman pronikne u to…”, međutim, time se ne ukazuje na Davudovo neznanje, jer: ”…a obojici smo dali vlast i znanje”.

U časnom Kur’anu Allah, dž.š., spominje ovu osobinu Sulejmana, ali isto tako govori i o onome čime je odlikovao i Davuda, pa kaže: ”I potčinismo planine i ptice da sa Davudom Allaha hvale”, kako bi se obojica izjednačila. Uzvišeni Allah prvo je spomenuo blagodati koje su imali obojica, a to su vlast i znanje, a zatim je spomenuo ono čime se svaki od njih odlikovao nad drugim.

Sve ovo ukazuje nam koliko je bitno nešto razumjeti, i da znanje bez razumijevanja nije uvijek dovoljno.
Drugi primjer: Zamisli da imaš dvije posude, jednu sa toplom, a drugu sa hladnom vodom. Zima je i jako je hladno. Potom dođe čovjek koji želi da se okupa nakon džunupluka, a ljudi mu kažu: ”Bolje da upotrijebiš hladnu vodu, jer korištenje hladne vode povlači za sobom nagradu za poteškoću, shodno riječima Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, koji je rekao: ‘Hoćete li da vas obavijestim o onome čime Allah briše grijehe i podiže stepene?’ Rekoše: ‘Svakako, Allahov Poslaniče.’ Reče: ‘Uzimanje abdesta u teškim uvjetima.’ (Bilježi ga Muslim od Ebu Hurejre, r.a., br. 251, Knjiga o čistoći, Poglavlje 14.)
Ovo označava uzimanje abdesta u hladnim danima. Uzimanje abdesta hladnom vodom bolje je od uzimanja abdesta toplom vodom.”
Čovjek je dao fetvu da je korištenje hladne vode bolje i argumentirao je prethodnim hadisom.
Gdje je sada greška? U znanju ili razumijevanju?

Jasno je da je greška u razumijevanju.

Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, govori o uzimanju abdesta u teškim uvjetima, ali nije rekao da pri tome trebamo odabrati hladnu vodu ako već imamo mogućnost izbora. Ovdje se misli na teške uvjete koje čovjek ne može izbjeći. Poslanikove riječi ”uzimanje abdesta u teškim uvjetima”, znače da čovjeka hladna voda ne smije spriječiti da uzme abdest, ako nije u mogućnosti upotrijebiti onu koja je toplija.
Pitanje je: Da li Allah Svojim robovima želi olakšati ili otežati?
Odgovor leži u riječima Uzvišenog: ”Allah hoće da vam olakša, a ne da poteškoće imate” (El-Bekare, 185). Čak i u riječima Vjerovjesnika, sallallahu alejhi ve sellem, navodi se: ”Vjera je lahka.” (Dio hadisa koji navodi Buhari od Ebu Hurejre, r.a., br. 39; Fethul-Bari, 1/116, Knjiga o imanu, Poglavlje 29.)
Stoga poručujem omladini islamskog buđenja, da je pitanje shvatanja veoma važno te da je prioritetno razumjeti šta Allah želi od Svojih robova. Isto tako, stalno moraju imati na umu da Uzvišeni Allah Svojim robovima želi olakšati činjenje ibadeta, a ne otežati.

 
Iz knjige Sahvetul-islamijje, Šejh Muhammed b. Salih el-Usejmin, (Treće pravilo prilikom pozivanja ljudi u islam: ZNANJE I PROSVIJEĆENOST)
Sabrao i klasificirao: Ebu Enes Alijj b. Husejn Ebu Levz

Nastaviti će se…

Share This Article