Vijesti

Zvizdić: Kako ćete zaštititi interese BiH zbog projekata RS i Srbije

199views

Drugi zamjenik predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamenta BiH Denis Zvizdić oglasio se na Twitteru porukom da čeka odgovor za buduću aktivnost i pravne mjere u cilju zaštite interesa BiH.

Naime, Zvizdić je u tom tweetu podijelio dokument koji je u stvari poslaničko pitanje upućeno Pravobranilaštvu BiH.

Zvizdić je Pravobranilaštvo BiH upitao koje pravne mjere je do sada poduzelo i šta planira poduzeti po pitanju nedavno potpisane Zajedničke izjave entiteta RS i Repulike Srbije o realizaciji Projekta hidroenergetskog sistema “Gornja Drina”, koji obuhvata izgradnju tri hidrocentrale u gornjem slivu rijeke Drine – Buk Bijela, Foča i Paunci?

“Da li je navedeni dokument pravno ništav, imajući u vidu odredbe Bečke konvencije o pravu međunarodnih ugovora, koja je osnov za reguliranje svih međunarodnih odnosa i prema kojoj “samo države imaju sposobnost da sklapaju međunarodne ugovore”, odredbe Zakona o zabrani raspolaganja državnom imovinom BiH, te imajući u vidu odluke Ustavnog suda BiH u predmetima U-1/11 i U-9/19″, jedno je od Zvizdićevih pitanja.

Podsjetio je da, prema članu 13. Zakona o Pravobranilaštvu BiH, “Pravobranilaštvo Bosne i Hercegovine vrši poslove pravnog savjetovanja i zakonskog zastupanja BiH pred sudovima i drugim organima u BiH i inostranstvu, vrši poslove pravne zaštite imovine i imovinskih interesa BiH, njenih institucija i drugih organizacija BiH koje se finansiraju iz budžeta institucija BiH, te zastupa Bosnu i Hercegovinu, njene institucije i druge organizacije pred međunarodnim sudovima, sudovima drugih država i međunarodnim arbitražama”.

“Molim da mi se odgovor na postavljeno poslaničko pitanje dostavi u pisanoj formi ne kasnije u odnosu na rok od 30 dana koji je propisan članom 171. stav (2) Poslovnika Predstavničkog doma”, poručio je Zvizdić.

(Vijesti.ba)