Aktuelno

Zimska sezona ibadeta još traje, iskoristimo je!

389pregledi
Piše: Fahrudin Haseljić

Rekao je Hasan el-Basri, rahimehullah: ”Kako je lijepo zimsko doba za mu’mina! Zimske noći su duge pa ih provodi u namazu, dok su dani kratki pa u njima posti.” Kaže Uzvišeni: ”Oni hitaju da čine dobra djela, i radi njih druge pretiču.” (El-Mu’minun, 61.) I zaista, zima je godišnje doba koje je velika prilika za one koji žele da se natječu u dobrim djelima. Tim prije što je zima ujedno i sezona školskih raspusta, a i odmora, naročito na selu.

Ovih godina u zimskom periodu je i mjesec muharrem za koji Poslanik, alejhis-salatu ves-selam, kaže: ”Najbolji post poslije ramazana je post u Allahovom mjesecu muharremu.” (Muslim)

Kratak dan bez ljetne žege prilika je da se kroz post približimo Džennetu i udaljimo od džehennemske vatre. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao je: ”Ko jedan dan isposti na Allahovom putu, Allah će mu lice udaljiti od Vatre na udaljenost od sedamdeset godina.” (Muslim) Takoðer: ”Ko jedan dan isposti želeći time Allahovo zadovoljstvo zagarantiran mu je ulazak u Džennet.” (Ahmed)

Uz  post, tu je i noćni namaz. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Najbolji namaz nakon obaveznog – farza je noćni namaz.” (Muslim) Takoðer: ”O ljudi, širite (nazivajte) selam, udjeljujte hranu, čuvajte rodbinske veze i klanjajte noću dok ljudi spavaju, u miru ćete ući u Džennet svoga Gospodara.” (Ibn Madže) Ako dosad nismo prakticirali klanjati makar dva rekata u zadnjoj trećini noći, sad je velika prilika da se navikavamo, jer su noći dovoljno duge da se naspavamo i uz to jedan dio u namazu provedemo.

Izmeðu ostalog, zima je prilika da nam Allah, subhanehu ve te’ala, kroz upotpunjavanje abdesta i odlazak u džamiju u hladnim vremenskim uvjetima pobriše grijehe i poveća stepene. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, upitao je ashabe: ”Hoćete li da vas uputim na ono čime Allah briše grijehe i podiže stepene?” ”Naravno, Allahov Poslaniče”, odgovoriše. Tada Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, reče: ”Upotpunjavanje abdesta u teškim uvjetima, mnoštvo koraka prema džamiji i iščekivanje namaza do namaza, to je ribat (pripravnost za borbu), to je ribat!” (Muslim)

Ovu zimu možemo ukrasiti i time što ćemo naučiti novu kur’ansku suru, ili ako već nismo, onda naučiti kur’ansko pismo. Kaže Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: ”Kada god se skupina ljudi sastane u nekoj od Allahovih kuća (džamija) kako bi čitali Allahovu Knjigu i učili je, na njih se spušta smirenost, prekriva ih Allahova milost, okružuju ih meleki i Allah ih spomene meðu onima koji su kod Njega.” (Muslim) Ovakva sijela uz druženje sa Allahovom Knjigom napravimo prije svega u krugu svojih porodica. Umjesto gledanjem fudbalskih utakmica i raznih sapunica ukrasimo naša sijela i zijarete učenjem Allahove Knjige!

Ovu zimu možemo obilježiti i učenjem novih dova i zikrova koje do sada nismo prakticirali. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže: ”Dova je pravi ibadet.” (Ebu Davud)

Prilika je i za čitanje knjiga i nadogradnju našeg znanja o vjeri, ali i dunjaluku.

Uistinu ima mnogo načina kako da iskoristimo ove zimske dane i noći, jer vrata dobra su mnogobrojna, ali gdje su oni koji će na njih pokucati?

Većina ljudi, a i veliki broj naše braće i sestara u islamu, duge zimske noći provodi ispred televizijskih ekrana na kojima je, uistinu, malo dobra. Teško je obarati pogled gledajući u ekran jer se oči naviknu na haram, a srca otupe, a malo je i onih koji svoje uši čuvaju od zabranjenih stvari. Pored toga, gledajući razne serije i reklame sebi i svojoj djeci uljepšavamo grješnički način života zaboravljajući riječi Uzvišenog Gospodara: ”I nikako ne gledaj dugo ljepote ovog svijeta koje Mi kao užitak raznim sortama nevjernika pružamo, da ih time na kušnju stavimo, ta nagrada Gospodara tvoga je bolja i vječna. Naredi čeljadi svojoj da obavljaju namaz i ustraj u tome!…” (Taha, 131.-132.) A pored svega, tu je i gubljenje dragocjenog vremena. Tema teksta nije televizijski program i njegova eventualna korist ili šteta, ali govoreći o iskorištavanju zimskih dana i noći u ibadetu  ne možemo a da se ne dotaknemo činjenice da većina muslimana to dragocjeno vrijeme ne samo da ne koristi u onome od čega će imati koristi na ovom i onom svijetu, nego sate i sate provodi pred malim ekranom, što je u najboljem slučaju besposlica. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, kaže:

 ”Većinu ljudi prevare dvije blagodati (tj. nemarni su prema tim blagodatima): zdravlje i slobodno vrijeme.”

Izvorno se u hadisu kaže ”magbun” što znači onaj kojeg je lahko prevariti, koji prodaje robu po manjoj cijeni od koje je kupio istu, i upravo ovaj opis odgovara onima koji svoje vrijeme umjesto u velikim ibadetima koriste u onome od čega u najmanju ruku nemaju nikakve koristi.

Oni koji vode brigu o svom slobodnom vremenu i nastoje da se približe svome Gospodaru, sigurno će naći, pored spomenutih, i mnoštvo drugih vrata dobra.  

”O vjernici, Allaha se bojte i nastojte da Mu se umilite i na putu Njegovu se borite da biste postigli što želite.” (El-Maide, 35.)

Molim Allaha, dželle ve ‘ala, da učini ahiret našom najvećom brigom i da nas usmjeri ka korištenju vremena u onome čime je On, subhanehu, zadovoljan!

 
Prvi put objavljeno: Četvrtak, 25 Prosinac 2008 01:55