PITANJA I ODGOVORI

Žena u toku posta osjeti bolove hajza…

2.8kviews

Pitanje: Ako žena osjeti hajz ili bolove hajza, ali se krv ne pojavi prije zalaska sunca, da li joj je ispravan post tog dana ili je dužna napostiti ga?

Odgovor: Ako žena koja posti osjeti nastupanje hajza ili bolove hajza, ali se on ne pojavi sve do poslije zalaska sunca, njen je post ispravan i nije obavezna napaštati ga ako je u pitanju obavezan post, niti joj propada nagrada ako je u pitanju dobrovoljan post.

Muhammed ibn Salih el-Usejmin