Ahlak

Zbog čega je vrijedan lijep ahlak?

3.21Kpregledi
Priredio: Sead ef. Jasavić

Dosta je lijepom ahlaku i lijepom ponašanju vrijednosti i časti to što je ono glavno obilježje iskrenih i dobrih ljudi, pobožnjaka; lijepo ponašanje i  ahlak je taj koji nas na visoke deredže i položaje uzdiže. Lijepi ahlak ima svoje brojne vrijednosti izmeðu kojih su i ove:

1. Lijep ahlak je obaveza i nareðeno djelo. Allah dž.š., kaže: «Opraštaj drugima, nareðuj dobro i od neznalica se kloni» (el-E’araf, 199.)
Opraštaj drugima tj. saburaj na tuðem lošem ponašanju i sve što se može podnijeti i pretrpjeti – pretrpi!
Nareðuj dobro tj. traži od drugih da lijepo i dobro zbore i da ispravno i dobro postupaju, i traži od drugih da se lijepo ponašaju kako prema Allahu dž.š., tako i prema Njegovim stvorenjima, kako prema bližnjima tako i prema daljnjima. Nareðuj da se širi ‘ilm i znanje, školstvo i obrazovanje, preporučuj sebi i drugima da čine dobročinstvo, traži da se čuva i održava rodbinska veza, traži da se paze roditelji, traži da se mire zavaðeni ljudi, da se daju savjeti ljudima, da se iznose pravilni stavovi i mišljenja po raznim pitanjima, da se ljudi meðusobno potpomažu u takvaluku i bogobojaznosti, ili makar da se ljudi okanu nemorala i zla, kako prema Allahu dž.š., tako i prema Njegovim stvorenjima. Sve u svemu, nareðuj da se ostvaruje svako dobro ne bitno je li ono dunjalučko ili dinsko! I od neznalica se kloni tj. ko te od neznalica i neukih ljudi uvrijedi svojim riječima ili svojim djelom nemoj mu uzvraćati; ko ti uskrati nemoj mu ti uskratiti; ko kida vezu sa tobom nemoj je kidati ti sa njime; ko je prema tebi nepravedan bio ti prema njemu pravedan budi!
Kada bi svi ljudi postupali samo po ovom ajetu bilo bi im i predovoljno, i hvala Allahu dž.š., koji nam naredi ovakvo ponašanje i od nas ga zatraži, nareðujući nam opraštanje drugima, činjenje dobra i odvraćanje od zla!
Hurr b. Kajs r.a., zatraži dozvolu za ulazak kod halife Omer b. El-Hattaba r.a., i to za svog prijatelja ‘Ujejnu b. Hisna – pa mu Omer r.a., dozvoli da doðe kod njega. Kada je ‘Ujejna ušao kod Omera r.a., reče: «E moj Omere b. El-Hattab! Tako mi Allaha, prava si tvrdica i ništa nam ne daješ, i meðu nama ne vladaš po pravdi (tj. ti si zulumćar nepravedni)! Halifa Omer r.a., se namah naljuti tako da htjede da krene put ‘Ujejne, ali ga Hurr r.a.,  preduhitri riječima: O voðo pravovjernih, Allah dž.š., je Svome Poslaniku s.a.w.s., rekao: «Opraštaj drugima, nareðuj dobro i od neznalica se kloni» (el-E’araf, 199.) – a ovaj što ti se obraća je takoðer jedan od neznalica. Kada je začuo kur’anski ajet, Omer r.a., je zastao, a bio je poznat po tome što nije nikada htio preći preko pravila Allahove Knjige!» (Sahihul-Buhari, br.4642.)
Vehb b. Kejsan rhm., kaže: čuo sam jedne prilike Abdullaha b. Zubejra kako sa minbera kaže: Allah dž.š., je rekao: «Opraštaj drugima, nareðuj dobro i od neznalica se kloni» (el-E’araf, 199.) – pa reče: «Tako mi Allaha, ovako nam je nareðeno da se odnosimo prema ponašanju drugih ljudi; tako mi Allaha, ovako ćemo se i ponašati sve dok se družimo s ljudima!» (Pogledaj: el-Edeb el-Mufred od imama Buharije, br.244.)
Od Ebu Zerra r.a., se prenosi da mu je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: «O Ebu Zerre, boj se Allaha dž.š., gdje god da si; za svakim lošim djelom učini jedno dobro djelo – izbrisaće ga. Prema ljudima se lijepim ponašanjem i lijepim ahlakom odnosi!» (Tirmizi, br.1987.)
Allahov Poslanik s.a.w.s., je poseban akcenat stavio na zadnji dio svoga hadisa: «Prema ljudima se lijepim ponašanjem i lijepim ahlakom odnosi!» – zbog toga što je ahlak – bogobojaznost, odnosno čovjek neće biti na takvaluku i bogobojaznosti ako nema ahlaka, pa je zbog toga i posebno naglašen kako bi nam se bolje pojasnilo. Veliki broj ljudi misli da je takvaluk i bogobojaznost davanje prava i izgraðivanje dobrog odnosa na relaciji  izmeðu čovjeka i Allaha dž.š., bez osvrta na prava Allahovih dž.š., stvorenja što je pogrešno rezonovanje. Svako ko se mješa i druži sa ljudima mora se prema njima i lijepo ophoditi.

2. Lijep ahlak je obilježje iskrenih i pravih vjernika. Od Ebu Hurejre r.a., se bilježi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: «Najsavršenijeg imana su oni vjernici koji su najljepšeg ahlaka!» (Ebu Davud, br.4682.)
Lijep ahlak je grana vjere i imana dok je nedostatak lijepog ahlaka grana kufra i nevjerstva. Vjernici se meðusobno razlikuju u ahlaku, neki su bolji od drugih, i što je čovjek boljeg ahlaka ujedno je i jačeg imana i vjere, i što je čovjeku ahlak gori i ponašanje lošije za toliko mu se iman srozao i opao. Savršenstvo vjere je oličeno u savršenstvu morala, stoga neka svako sebe preispita na kojem smo stepeniku vjere u Allaha dž.š.!
Ovaj hadis: «Najsavršenijeg imana su oni vjernici koji su najljepšeg ahlaka!» (Ebu Davud, br.4682.) – moramo uvjek imati na umu, i nikada ga ne smijemo zaboravljati!
Ako želimo visoke deredže i stepene, i uzvišene dženetske perivoje, koje se dobijaju shodno jačini imana i ubjeðenja – na nama je obaveza da se založimo i da pregnemo raditi na polju lijepog ahlaka i ponašanja prema Allahu dž.š., i Njegovim stvorenjima, udaljavajući se od svake poganštine, nevjerstva, zla i nemorala!
Abdullah b. Amr r.a., kaže: Poslanik s.a.w.s., nije bio nemoralna i drska osoba! Uvjek bi govorio: «Najbolji od vas su oni koji su najljepšeg ahlaka!» (Muttefekun ‘alejh)
Lijep ahlak je polje ili stadion na kojem se takmiče i natječu vjernici. Ko prvi bude taj je jedan od odabranijih i savršenijih vjernika. Dobro i moral nekog čovjeka se ne ogleda samo kroz njegov namaz i post! Uz nečiji namaz i post mora se obratiti pažnja i na njegov ahlak, moral i lijepo ponašanje zbog toga što je namaz i post na relaciji izmeðu čovjeka i Allaha dž.š., u šta mi nemamo uvid jel ono iskreno ili ne, jel ono kabul ili ne. Ono u šta mi kao ljudi imamo uvid jeste naše ophoðenje prema ljudima oko nas i tu se da primjetiti kakav je ko.

3. Lijep ahlak je djelo džennetlija. Od Ebu Hurejre r.a., se bilježi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., bio upitan o tome šta najviše uvodi ljude u džennet. Poslanik s.a.w.s., reče: «Takvaluk/bogobojaznost, i lijep ahlak/lijepo ponašanje!» (Tirmizi, br.2004.)
Poslanik s.a.w.s., je ovim hadisom ukazao na dva djela koja će ljude uvoditi u džennet: takvaluk i lijep ahlak. Takvaluk i bogobojaznost popravlja odnose na relaciji izmeðu čovjeka i Allaha dž.š., a lijep ahlak je ono što popravlja odnose na relaciji izmeðu ljudi. Zbog takvaluka i bogobojaznosti čovjek stiče Allahovu dž.š., ljubav, dok zbog lijepog ponašanja i ahlaka stječemo ljubav Allahovih stvorenja, kako insana tako i hajvana! (Pogledaj: el-Feva’id, str.210.)
Ebu Umame r.a., prenosi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: «Garantujem kuću u džennetu onome ko se ostavi raspravke pa makar bio u pravu; garantujem kuću u sred dženneta onome ko se proðe laži pa makar i u šali; garantujem kuću u vrhu dženneta onome čiji ahlak bude lijep!» (Ebu Davud, br.4800.) Dakle, najvisočija kuća je obećana onima sa lijepim ahlakom, srednja kuća za one koji se proðu laže, a donja kuća za one koji se proðu raspravki i prepiranja.

4. Lijepim ahlakom čovjek postiže nagrade dobrovoljnog ibadeta od strane pobožnjaka. Ajša r.a., je rekla: čula sam Allahovog Poslanika s.a.w.s., kako kaže: «Vjernici će lijepim ahlakom dostizati nagrade onih koji obavljaju dobrovoljne namaze i dobrovoljni post!» (Ebu Davud, br.4798.)

5. Lijep ahlak je nešto najteže sjutra na Mizanu. Od Ebu Derda’a r.a., se bilježi: čuo sam Allahova Poslanika s.a.w.s., kako kaže: «Ništa se teže neće staviti na tasove Mizana/Vage od lijepog ahlaka!» (Tirmizi, br.2003.)

6. Lijep ahlak iziskuje i ljubav Allahovog Poslanika s.a.w.s.. Od Džabira r.a., se prenosi da je Poslanik s.a.w.s., rekao: «Najdraži od vas i najbliži mjestom do mene na Sudnjem Danu jeste onaj izmeðu vas koji je najljepšeg ahlaka i ponašanja. Najomraženiji od vas i najudaljeniji od mene biće oni koji mnogo pričaju i galame u prazno, i oni koji se ohole i uzdižu!» (Tirmizi, br.2018)

7. Lijep ahlak je razlog stjecanja Allahove dž.š., ljubavi: Od Usame b. Šurejka r.a., se bilježi: «Sjedili smo do Poslanika s.a.w.s., kao da su nam na glavama ptice, niko se od nas nije čuo. Kada doðoše neki beduini, upitaše Allahovog Poslanika s.a.w.s.: Ko je najdraža osoba Allahu dž.š.? Reče: Oni koji su najljepšeg ahlaka!» (Hakim, br.8214.)

8. Lijep ahlak je najbolje dobročinstvo. Sevban b. Sem’an Ensari kaže: Pitao sam Poslanika s.a.w.s., o dobru i grijehu, pa mi reče: «Dobro je – lijep ahlak, a grijeh je sve ono što učiniš nakon čega su ti prsa tijesna, a mrsko ti je da ti ljudi to saznaju!» (Muslim, br.2553.)

9. Lijepim ahlakom možemo obuhvatiti sve ljude. Od Ebu Hurejre r.a., se bilježi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: «Ljude ne možete obuhvatiti svojim imetkom, stoga ih obuhvatite vedrinom vašega lica i lijepim ponašanjem!» (Bezzar)

10. Lijep ahlak ispunjava mjesta i gradove! Ajša r.a., kaže: Poslanik s.a.w.s., je rekao: «…održavanje rodbinske veze, lijep ahlak i dobrosusjedski odnosi – ispunjavaju berićetom mjesta i gradove, i produžavaju život ljudima!» (Ahmed)

11. Lijep ahlak je najljepši poklon! Od Usame b. Šurejka r.a., se bilježi da je rekao: «Neki arapi povikaše: O Allahov Poslaniče, šta je najbolje što može biti dato čovjeku? Reče: Lijep ahlak/ponašanje.» (Ibnu Madždže, br.3436.)

12. Lijep ahlak je najbolje djelo! Od Ebu Hurejre r.a., se bilježi da je Allahov Poslanik s.a.w.s., rekao: «Sin ademov neće raditi boljeg djela od klanjanja namaza, čišćenja duše i lijepog ahlaka/ponašanja!» (Imam Buhari, Tarihul-Kebir, 1/63.)

Ovo bi bile samo neke od vrijednosti lijepog ahlaka i ponašanja stoga požurimo ka uljepšavanju našeg ahlaka, kako bi lično dostigle spomenute vrijednosti i visoke stepene i velike nagrade. Istinu je rekao ko je rekao sljedeće:

Da su mi dali da biram izmeðu najvrijednijih stvari
Ne bih izabrao ništa drugo osim lijepoga ahlaka!

Prvi put objavljeno: srijeda, 07 Siječanj 2009 22:44