Aktuelno

Zašto se ne pridržavaš Božije vjere

399pregledi
Autor: Šejh Selman El-Avda
 
Preveo: Hamdija Jelovac

Dragi brate, šta te sprečava da se potpuno pridržavaš vjere Uzvišenog Allaha i Njegovog zakona? Ti naravno želiš imati lijepu odjeću, lijep auto, lijep izgled, želiš biti čist. Zar misliš da se moraš odreći svega ovoga ako se pridržavaš vjere? Ne, to te ne sprečava jer “Allah je lijep i voli ljepotu”, kako je rekao Božiji Poslanik u hadisu koji prenosi imam Mus­lim u Sahihu, 191.

Dovoljno je samo navesti kakvi su bili ashabi Božijeg Poslanika. Jedan od njih volio je lijepu odjeću i obuću i Božiji Poslanik mu je to odobrio. čak Božiji Poslanik nije volio izglede koji su odavali nečistoću. Ebu Davud i drugi prenose od Džabira, neka je Allah zadovoljan njime, da je rekao: “Došao je Božiji Poslanik i vidio neurednog čovjeka raščupane kose i rekao: ‘Zar ovaj nije našao ništa da uredi svoju kosu?’ (kao ulje ili nešto drugo), pa dalje Džabir kaže da je vidio čovjeka u prljavoj odjeći te mu je rekao: “Zar nije imao vode da opere odjeću.”

Od Ebi Ahvesa prenosi se: Došao sam Božijem Poslaniku u neurednoj i prljavoj odjeći pa mi je Božiji Poslanik rekao: “Imaš li imetka?” Rekao sam: ”Da.” Zatim je on opet upitao: “Kakav imetak imaš?” Odgovorio sam: “Imam onaj koji mi je dao Allah, dž.š.: deve, stoku, konje, sluge, pa je rekao Božiji Poslanik: “Ako ti je Allah dao imetak pa neka se na tebi vidi Njegova blagodat!!” (Prenio Ebu Davud, 4063) Davud i Tirmizi, br. 2819, od Abdullaha b. Omera prenose se da je Božiji Poslanik rekao: “Uzvišeni Allah voli da vidi Svoje blagodati na Svome robu!!”

Kad je Ibn Abbas, neka je Allah zadovoljan njime, otišao da raspravlja sa haridžijama, obukao je najbolje što se tada nosilo u Jemenu. On je bio krupan i ugledan čovjek, visokog glasa, pa kad je došao kod njih, rekli su mu: “Dobro došao, Ibn Abbase, kakav je to nakit?” Odgovorio je: ”Šta vam se ne sviða na meni? Ja sam vidio Božijeg Poslanika da oblači najljepšu odjeću.” (Hakim u Mustedreku, 150/z)

Dragi mladi brate, doista nema zapreke da se lijepo oblačiš, niti da imaš lijep auto, niti lijepu obuću, niti nagizdan izgled sve dok je to u granicama dozvoljenog.

Naravno, ti nećeš obući svilu, a kako da je obučeš kad je Božiji Poslanik rekao: “Ko bude nosio svilu na dunjaluku, neće je nositi na ahiretu.” (Buharija, 5823, Muslim, 2068, od Enesa)

Takoðer se prenosi da je Božiji Poslanik izašao sa komadom svile i komadom zlata i rekao: “Ovo dvoje dozvoljeno je ženama, a zabranjeno je muškarcima.” (Ebu Davud, 4057, Nesai, 0144)

Ti, dragi brate, nećeš obući neprimjerenu odjeću, koja ne pokriva tvoja stidna mjesta, jer znaš da je Božiji Poslanik rekao: “Pokrij svoje stidne dijelove osim od sebe i onih koji su ti podreðeni.” (Buharija, 266.) A Allah, dž.š., kaže: “O sinovi Ademovi, lijepo se obucite kad molitvu obavljate.” (E’araf, 31.)

Ti, hvala Allahu, nećeš obući odjeću po čijem su oblačenju prepoznatljivi drugi, naprimjer nevjernik ili pak žena, i stoga ćeš smoći snage i oblačit ćeš odjeću koja je karakteristična za muslimana i kojom je Allah zadovoljan.

Naravno, ti nećeš preći granicu i pretjerati u oblačenju. Zato, dragi brate, oblači se, vozi auta, drži do čistoće, jedi i pij, i daji sadaku bez pretjerivanja i oholosti.

Doista čistoća i lijep izgled ne zahtijevaju neki naročit trud niti im treba posvećivati previše vremena. Ne traži se od mladih ljudi da provode sate pred ogledalom kako bi napravili frizuru kao što se pravi u raznim frizerskim salonima, ili da pretjeruju u čišćenju i peglanju odjeće na bezbroj načina. To nije obavezno…

Musliman treba samo biti umjeren u čistoći i voditi računa o svom izgledu bez pretjerivanja, jer će na taj način uživati Božije blagodati meðu ljudima i neće pretjerivati i bespotrebno trošiti dragocjeno vrijeme!

Prvi put objavljeno:Nedjelja, 20 Travanj 2008 09:50