Vlastita izdanja

Zašto mrze Muhammeda

405pregledi
U proteklom periodu zabilježeno je ponovno dizanje tenzija između islamskog svijeta, sa jedne, i između Amerike i Evrope, sa druge strane, a razlozi dizanja tenzija su napadi zapadnog svijeta na ličnost Allahovog Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Ova knjiga, kroz historijske i činjenice i kultuloroške dokaze, potvrđuje da se, generalno posmatrajući, stav Zapada spram Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, nikada nije ni mijenjao, već je uvijek nosio primjese neprijateljstva i omalovažavanja, bez obzira što su se razlikovali načini izražavanja ovog neprijateljstva kod različitih društvenih kategorija na Zapadu.
Ovo istraživanje želi otkriti uzroke koji su Zapad doveli do ovog stava i na koji se način djelotvorno boriti protiv takvog mišljenja, a sve u svrhu očuvanja i zaštite autoriteta i svetinja islamskog ummeta. Knjiga je podijeljena na šest poglavlja. U prvom poglavlju diskutira se o načinu na koji Zapad poima i zamišlja Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Drugo poglavlje raskrinkava stereotipnu sliku koja se na Zapadu ustalila o islamu kao vjeri i Muhammedu, sallallahu alejhi ve sellem, kao poslaniku, individui i simbolu ponosa islamskog ummeta.
U trećem poglavlju knjiga posvećuje pažnju korijenima ideološkog stava Zapada prema Poslaniku islama. četvrto poglavlje vodi polemiku o mehanizmima i načinima pomoću kojih bi na Zapadu bilo moguće izmijeniti stereotipnu sliku o Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem. U petom poglavlju se kao prijedlog navodi niz praktičnih projekata koji bi imali za cilj Zapad upoznati sa likom Muhammeda, sallallahu alejhi ve sellem, i zaštititi ga od vala sramnih kampanja u kojima se on nastoji poniziti i omalovažiti. Posljednje, šesto poglavlje, sa istim ciljem spominje još neke prijedloge i projekte.

Autor smatra da je mržnja koju Zapad pokazuje prema Poslaniku, sallallahu alejhi ve sellem, postala općeprihvaćen trend i nepobitna činjenica te se shodno tome pita:
”Ako ovaj ummet i njegov Poslanik i u ovome vremenu imaju neprijatelja iz reda zločinaca, onako kako to stoji u kur’anskom ajetu, ko bi drugi mogao biti taj neprijatelj osim Zapada?”