Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-content/themes/minbertheme/templates/template_single_post.php on line 1084
Rekaik

Vrijednost zahvalnosti

6.4kviews

Preveo: mr. Elvedin Huseinbašić

Brojne su vrijednosti zahvalnosti. Brojni su i kur’anski ajeti i hadisi koji imaju za cilj da pojasne tu vrijednost i da podstaknu srca da budu zahvalna i pokorna Uzvišenom Allahu.

1. Zahvalnost je pola imana;

Nijedan Allahov rob neće upotpuniti svoj iman bez zahvalnosti Allahu. U tom kontekstu prenesena su predanja nekoliko pripadnika prvih generacija muslimana. Jedan od njih je Abdullah ibn Mesud, radijallahu anhu, koji je rekao: Iman se sastoji od dva dijela jedan dio je strpljenje a drugi dio zahvalnost. Primjećujemo da je Uzvišeni Allah u Kur’anu spojio te dvije osobine na nekoliko mjesta[1] jedno od njih je: U tom je zaista pouka za sve strpljive i zahvalne. Na tom tragu je Ibn el-Kajjim napisao svoje vrijedno djelo Uddetu-s-sabirin ve zehiretu-š-šakirin. Na jednom mjestu je rekao: Položaj zahvalnosti u vjeri ubraja se u najveće položaje, iznad je zadovoljstva jer je zadovoljstvo produkt zahvalnosti. Zahvalnost je pola imana. Inače, iman se sastoji iz dva dijela zahvalnost i strpljenje.[2]

2. Zahvalnost je put do Allahovog zadovoljstva

Ustrajnost na zahvalnosti Uzvišenom Allahu dovodi do Allahovog zadovoljstva. Allahovo zadovoljstvo s robom stiče se zahvalnošću. Rekao je Uzvišeni Allah: Ako budete zahvalni, On će tim biti zadovoljan.[3]

3. Zahvalnost je pratilac ibadeta

Zahvalnost je dokaz iskrenosti u ibadetu. Zato nalazimo da se u Kur’anu često spominju zajedno. Rekao je Uzvišeni Allah: A malo je Mojih robova koji su zahvalni.[4] Budite zahvalni Allahu ako samo Njega obožavate.[5] Obožavajte samo Njega i Njemu zahvalni budite! Njemu ćete se svi vratiti.[6] Iz ovih ajeta razumijemo da su istinski Allahovi robovi oni koji su Mu zahvalni a oni koji Mu nisu zahvalni nisu istinski obožavatelji.[7]

4. Zahvalnost je osobina svih vjerovjesnika, alejhim selam

Uzvišeni Allah je vrlo jasno naglasio u Kur’anu da je zahvalnost na blagodatima među najvrednijim ibadetima o čemu je vođa monoteista Ibrahim, alejhi selam, posebno vodio računa nakon tevhida. Uzvišeni Allah ga je pohvalio zbog njegove zahvalnosti. Rekao je Uzvišeni Allah: Ibrahim je bio predvodnik, pokoran Allahu, pravovjernik i nije bio mnogobožac. Bio je zahvalan na blagodatima Njegovim.[8] U ovom ajetu Uzvišeni Allah nas je obavijestio o Ibrahimu, alejhi selam, da je dobar uzor, u trajnoj pokornosti Allahu, posvećen Uzvišenom Allahu okrenut od svega drugog. Završio je opis Ibrahima, alejhi selam, opisom zahvalnosti na Allahovim blagodatima. Tako je zahvalnost učinio vrhuncem svoga miljenika.[9]

Uzvišeni Allah nas je obavijestio da je Ibrahim, alejhi selam, rekao: Hvala Allahu koji mi je u starosti podario Ismaila i Ishaka. Gospodar moj dove, uistinu, uslišava.[10] Isto to su rekli i Davud i Sulejman, alejhima selam: Hvaljen neka je Allah koji nas je odlikovao nad mnogim Svojim robovima vjernicima.[11] Allahov vjerovjesnik[12] Sulejman, alejhi selam, nakon ukazane blagodati rekao: Ovo je blagodat Gospodara moga, Koji me iskušava da li ću zahvalan ili nezahvalan biti. A ko je zahvalan – u svoju korist je zahvalan, a ko je nezahvalan – pa, Gospodar moj je neovisan i plemenit.[13]

Uzvišeni Allah je naredio svome robu Musau, alejhi selam, da bude zahvalan na blagodatima vjerovjesništva, poslanice i direktnog razgovora.[14] Rekao je Uzvišeni Allah: O Musa, reče On, Ja sam tebe, doista, nad drugima poslanicama Svojim i govorom Svojim odabranim učinio. Ono što ti dajem uzmi i zahvalan budi![15]

U tom kontekstu je i kazivanje o Nuhu, alejhi selam. Uzvišeni Allah je naredio Nuhu, alejhi selam, da Mu zahvali nakon potopa i spasenja njega i vjernika u lađi. Rekao je Uzvišeni Allah: Kada se ukrcate u lađu ti i oni koji su s tobom reci: Hvala Allahu koji nas je spasio naroda nevjerničkog.[16] Nuh, alejhi selam, je bio Allahov zahvalni rob. Po tome će ga prozvati ljudi na Sudnjem danu: Allah te nazvao zahvalnim robom.[17] Taj opis su uzeli iz ajeta: …potomci onih koje smo spasili s Nuhom. On je, zaista, bio zahvalan rob.[18]

Rekao je Ibn el-Kajjim: Spomen Nuha, alejhi selam, u ovom kontekstu te podsjećanje da su njegovi potomci poziv je da su ugledaju na njega. Nuh, alejhi selam, je drugi otac čovječanstva jer Uzvišeni Allah je dao potomstvo samo njegovim sinovima nakon potopa. Rekao je Uzvišeni Allah: I samo potomke njegove Mi smo u životu ostavili.[19] Uzvišeni je time naredio potomstvu da se povedu za ocem u zahvalnosti jer je on bio Allahov zahvalni rob.

Velikan svih Ademovih potomaka Muhammed, sallallahu alejhi ve sellem, klanjao je noću toliko dugo da bi mu stopala popucala. Upitan je zašto to radi kad mu je oprošteno sve. Rekao je: Zad da ne budem Allahov zahvalni rob.[20] Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je uputio savjet svom miljeniku koji treba napisati zlatnim slovima. Naime, Mu’az ibn Džebel, radijallahu anhu, je prenio da mu je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, oporučio: Tako mi Allaha, Mu’aze, drag si mi. Ne propuštaj da nakon svakog namaza da kažeš: Allahu moj, pomozi mi da te spominjem, zahvaljujem i lijepo te obožavam.[21] Potvrđeno je od Poslanika, sallallahu alejhi ve sellem, da je učio sljedeću dovu: Allahu moj, učini me zahvalnim Tebi i učini me od onih koji te mnogo spominju![22]

Neki islamski učenjaci podijelili su zahvalne u dvije kategorije:

a) Zahvalnost običnih ljudi. Oni su zahvalni na hrani, odjeći, piću i tjelesnoj snazi;

b) Zahvalnost učenih ljudi. Oni su zahvalni na tevhidu, imanu i snazi srca. [23]

c) Zahvalnost je osobina stanovnika dženneta

Analizom položaja stanavnika Dženneta i svega što će im biti dato nalazimo da će zahvaljivati Uzvišenom Allahu u raznim prigodama.

– Uzvišeni Allah će se spusti zbog presude svojim robovima i reći: Izdvojite se danas, nevjernici![24] Tada će biti odvedeni u Džehennem oni kojima je dosuđena patnja. Vjernici kada budu spašeni i budu prešli sirat ćupriju te kada budu vidjeli ljude koji će pasti u Džehennem reći će: Hvala Allahu koji nas je spasio nevjerničkog naroda.[25]

– Vjernici će se okupati u rijeci života i očistiti se od dunjalučkih nečistoća. Vidjet će blještavilo džennetskih užitaka i tada će reći: Hvaljen neka je Allah koji nas je na Pravi put uputio. Mi ne bismo na Pravom putu bili da nas Allah nije uputio.[26]

– Nakon ulaska u Džennet i viđenja šta je sve Uzvišeni Allah pripremio svojim dobrim robovima te nakon što okuse slasti toga reći će: Hvaljen neka je Allah koji nam je obećanje Svoje ispunio, i u Džennetu nam mjesto darovao, da se u njemu nastanimo gdje hoćemo.[27]

– Kada se smjeste u svoje domove ispunjene užicima u Džennetu, hurijama i uđu u svoje posjede ispod kojih rijeke teku reći će: Hvaljen neka je Allah, govorit će, koji je od nas tugu odstranio. Gospodar naš je, zaista, Onaj koji mnogo prašta i zahvalan je. Koji nam je, od dobrote Svoje, vječno boravište darovao…[28] Molimo Allaha da nam podari svoje blagodati.[29]

Dužnost je svakog vjernika da zahvaljuje Uzvišenom Allahu i prizna Allahovu blagodat prema njemu zbog toga što ga je odabrao između stvorenjima i učinio ga vjernikom.

6. Tajna trajanja i rasta blagodati je u zahvalnosti

Sve blagodati stvorenjima podario je Uzvišeni Allah svojim stvorenjima s ciljem da ih stavi na kušnju. Nezahvalnima će blagodati biti oduzete, a i ako mu budu ostavljene to je zamka za njih jer samo kratak ulazak u Džehennem, Allah nas sačuvao od njega, izbrisaće trag tih blagodati kao da ih nikad nije ni bilo. Zahvalnima koji znaju kako da postupaju s njima blagodati će biti sačuvane, trajne i uvećane. Zahvalnost uvijek donosi povećanje. Rekao je Uzvišeni Allah: Ako zahvalni budete ja ću vam dati više, a ako nezahvalni budete pa Moja kazna je zista žestoka.[30] To jest, ako budete zahvalni na mojim blagodatima, ja ću povećati svoju dobrotu prema vama.[31]

Uzvišeni Allah je učinio zahvalnost znakom povećanja i obrnuto. To je istinito obećanje od Uzvišenog Allaha i ono će se sigurno desiti. U hadisu kudsiji stoji da je Uzvišeni Allah rekao: Oni koji me spominju moji su bliski robovi, a zahvalni su oni kojima stalno povećavam blagodati. Uzvišeni Allah kome daruje zahvalnost darovao mu je i povećanje i očuvanje blagodati. Ranije su zahvalnost nazivali čuvar jer čuva postojeće blagodati i nazivali su je dobavljač jer se s njome postižu nove blagodati. Preneseno je od Alije, radijallahu anhu, da je rekao: Blagodat je povezana sa zahvalnošću, zahvalnost je povezana sa povećanjem, a povećenje neće biti prekinuto od Allaha sve dok rob ne prekine sa zahvalnošću. Omer ibn Abdulaziz je govorio: Allahove blagodati se postižu zahvalnošću Allahu.[32]

Rekao je Džafer ibn Muhammed ibn Ali ibn el-Husejn u obraćanju Sufjanu es-Sevriju: Kada ti Uzvišeni Allah podari blagodat i ti želiš da je zadržiš kod sebe tada puno zahvaljuj Allahu na njoj. Uzišeni Allah je rekao u svojoj knjizi: Ako budete zahvalni, ja ću vam dati i više.[33] Rekao je El-Mugira ibn Šu’beh, radijallahu anhu: Budi zahvalan svome dobročinitelju i dobročinitelju onome koji ti zahvalio jer blagodati ne mogu opstati sa nezahvalnošću niti mogu nestati uz zahvalnost.

Hasan Basri je govorio: Sine Ademov, kad ćeš se odvojiti od zahvalnosti na blagodatima kad si vezan za njih. Za svaku zahvalnost na blagodati dobit ćeš veću blagodat od te blagodati. Kad god zahvališ na nekoj blagodati koja je prošla krećeš se ka novoj blagodati još većoj.

Neki su rekli: Ako se ne možeš odužiti za blagodat rukama onda bar zahvaljuj dugo jezikom.[34]

Rekao je Sulejman et-Tejmi: Uzvišeni Allah daruje svojim robovima onoliko koliko su pokorni i zadužio ih je da budu zahvalni koliko su u stanju. Svaka zahvalnost ma koliko mala bila ima cijenu za svako djelo ma koliko veliko bilo.

Dobrobit samog života postiže se zahvalnošću. Ljudske duše postaju bolje i čiste se kad se okrenu k Allahu i ispravno postupaju kad zahvaljuju na dobru. Duše se smiruju kad se spoje sa Dobročiniteljem. Dobročinitelj postoji a blagodati rastu i ravijaju se zahvalnošću.[35]

Rekao je Ali ibn Ebu Talib, radijallahu anhu: Budi zahvalan svome Dobročinitelju! Blagodat neće nestati ako rob na njoj zahvali i neće ostati ako bude nezahvalan. Zahvalanost povećava blagodati i osigurava da se ne izgube.[36]

Kada primjetiš da se blagodati prema tebi ne povećavaju, okreni se zahvalnosti[37] pa ćeš vidjeti povećanje od Plemenitog Uzvišenog Allaha i On ti je dovoljan. To je dunjalučka radost za vjernika, a na Ahiretu ga čeka ono što nijedno oko nije vidjelo, nijedno uho nije čulo i nikome na um nije palo.[38] To je Allahova blagodat koju daruje kome hoće, a kod Allaha su velike blagodati.

___________________________________

[1] Ibrahim, 5.; Eš-Šura, 33.; Sebe’, 19.; Lukman, 31.

[2] Vidi: Uddetu-s-sabirin ve zehiretu-š-šakrin, str. 88.

[3] Ez-Zumer, 7.

[4] Sebe’, 13.

[5] El-Bekareh, 172.

[6] El-Ankebut, 17.

[7] Vidi: Uddetu-s-sabirin, str. 96.

[8] El-Nahl, 120, 121.

[9] Vidi: Uddetu-s-sabirin, str. 97.

[10] Ibrahim, 39.

[11] En-Neml, 15.

[12] Vidi: Uddetu-s-sabirin, str. 96.

[13] En-Neml, 40.

[14] Vidi: Uddetu-s-sabirin, str. 96.

[15] El-E’araf, 144.

[16] El-Mu’minun, 28.

[17] Buhari: Kitabu ehadisi-l-enbija’, hadis br. 3092; Muslim: Kitabu-l-iman, hadis br. 287. Prenosilac hadisa je Ebu Hurejre, radijallahu anhu.

[18] El-Isra’, 3.

[19] Es-Saffat, 77.

[20] Buhari: Kitabu-l-džumuah, hadis br. 1062; Muslim: Kitabu sufeti-l-kijameh ve-l-dženneti ve-n-nar, hadis br. 5044. Prenosilac hadisa je El-Mugiratu ibn Šu’beh, radijallahu anhu.

[21] Ebu Davud: Kitabu-s-salati, hadis br. 1301; Nesai: Kitabu-s-sehvi, hadis br. 1286. Prenosilac hadisa je Mu’az ibn Džebel, radijallahu anhu.

[22] Tirmizi: Kitabu-d-da’vat, hadis br. 3473. Ocijenio hadis kao dobar vjerodostojan.; Ebu Davud: Kitabu-s-salati, hadis br. 1291. Prenosilac hadisa je El-Abbas ibn Abdu-l-Muttalib, radijallahu anhu.

[23] Medaridžu-s-salikin, 2/612.

[24] Ja-sin, 59.

[25] El-Mu’minun, 28.

[26] El-E’araf, 43.

[27] Ez-Zumer, 74.

[28] Fatir, 34.

[29] Vidi: Tenbihu-l-gafilin, str. 132.

[30] Ibrahim, 7.

[31] El-Džamiu liahkami-l-Kur’ani, Kurtubi, 9/343.

[32] Vidi: Uddetu-s-sabirin, str. 98.

[33] Ed-Durru-l-mensur, Sujuti, 5/8.

[34] Vidi: Medaridžu-s-salikin, 2/216.

[35] Fi zilali-l-Kur’ani, 4/2089.

[36] Vidi: Ed-Durru-l-mensur, 1/374.

[37] Medaridžu-s-salikin, 2/216.

[38] Ovo je dio dužeg hadisa u Buharijevoj zbirci hadisa u poglavlju o početku stvaranja pod brojem 3005. Hadis se nalazi i kod Muslima u poglavlju o opisu Dženneta pod brojem 5050. Naime, preneseno je od Ebu Hurejrea, radijallahu anhu, da je rekao: Rekao je Allahov Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem: Rekao je Uzvišeni Allah: Pripremio sam svojim dobrim robovima što nijedno oko nije vidjelo, nijedno uho nije čulo i nikome nije na um palo. Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je nakon toga dodao: Proučite ako hoćete: I niko ne zna kakve ih skrivene radosti čekaju kao nagrada za ono što su radili. Sura es-Sedždeh, 17.


Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835

Notice: Funkcija WP_Scripts::localize je neispravno pozvan. Parametar $l10n mora biti array. Kako bi proslijedili proizvoljne podatke skripti, upotrijebite wp_add_inline_script() funkciju. Pročitajte Debugging in WordPress za više informacija. (Ova poruka je dodana u inačici 5.7.0.) in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/2020/wp-includes/functions.php on line 5835