Hadis

Vrati se i klanjaj jer ti nisi klanjao!

942pregledi
Piše: Sadik Turković

Od Ebu Hurejre, radijallahu anhu, prenosi se da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, jedne prilike ušao u džamiju, a odmah poslije njega u džamiju je ušao i neki čovjek. Nakon što je klanjao dva rekata, čovjek je došao do Poslanika, alejhis-selam, i nazvao selam. Allahov Poslanik, alejhis-selam, odgovori mu na selam, a zatim reče: ”Vrati se i klanjaj, jer ti nisi klanjao.”

Čovjek ponovo klanja namaz, dođe do Poslanika, alejhis-selam, nazva selam, a Poslanik mu opet reče: ”Vrati se i klanjaj, jer ti nisi klanjao”, i tako tri puta. čovjek nakon toga reče: ”Tako mi Onoga koji te je poslao sa istinom, ja ne znam drugačije, pa me poduči.”Poslanik, alejhis-selam, reče: ”Kada staneš da klanjaš, donesi početni tekbir, zatim prouči od Kur’ana ono što ti je najlakše, zatim otiði na ruku’u i ostani dok se potpuno ne smiriš, potom se vrati sa ruku’a dok se potpuno ne ispraviš, zatim otiði na sedždu i ostani na sedždi dok se potpuno ne smiriš, zatim se vrati sa sedžde i ostani u sjedećem položaju dok se potpuno ne smiriš, zatim ponovo učini sedždu i ostani dok se potpuno ne smiriš, i tako radi dok ne završiš s namazom.” Hadis su zabilježili Buharija i Muslim.

Komentar hadisa:
čovjek koji se spominje u ovom hadisu je plemeniti ashab po imenu Halad b. Rafi’a r.a.
Namaz o kome je riječ su dva rekata tehijjetul-mesdžida.
Riječi Allahovog Poslanika, alejhis-selam: ”Vrati se i klanjaj, jer ti nisi klanjao”, znače: ponovi svoj namaz, jer onaj prvi koji si obavio nije ispravan.
Za riječi Allahovog Poslanika, alejhis-selam: ”Zatim prouči od Kur’ana ono što ti je najlakše”, većina islamskih učenjaka kaže da se pod ovim podrazumijeva učenje sure Fatihe, ovo podupire druga predaja u kojoj je došlo: ”…zatim prouči Fatihu.”
Koristi i propisi iz ovog hadisa:
– Ovaj hadis učenjaci nazivaju ”hadis onoga koji je pogriješio u namazu”, zbog greške koju je napravio nakon obavljanja namaza, i naredbe Poslanika, alejhis-selam, da ponovi namaz.
– Ovaj hadis upućuje na obaveznost učenja Kur’ana na svim rekatima, a u hadisu od Ubade b. Samita, radijallahu anhu, stoji da je Allahov Poslanik, alejhis-selam, rekao: ”Nema namaza onome ko ne prouči Fatihu.”
– Smirenost u namazu je jedan od ruknova namaza, bez kojeg namaz nije ispravan, zbog ovoga je Allahov Poslanik, alejhis-selam, i naredio ovom ashabu da ponovi svoj namaz. Da bi se ispunio ovaj rukn neophodno je da se svaka kost vrati na svoje mjesto i da se izgovori zikr koji je propisan.
– Ruknovi koji su spomenuti u hadisu su sastavni dio svakog rekata, osim početnog tekbira koji je sastavni dio samo prvog rekata.
– U hadisu je poticaj na požurivanje sa podučavanjem onih koji ne znaju i podsticanje onih nemarnih, a posebno kada je riječ o ibadetima.
– Iskren savjet je nešto najbolje što alim može ponuditi svome učeniku.
– Propisanost klanjanja dva rekata tehijjetul-mesdžida.
– Propisanost selama, pa makar se osobe rastale nakratko, kao što je slučaj u ovom hadisu.
– I na kraju, lijepo ponašanje Allahovog Poslanika, alejhis-selam, njegovo druženje sa ashabima, kao i velika pažnja i ljubav prema njima. Stoga je  neophodno da se ugledamo na Allahovog Poslanika, alejhis-selam, u svim stvarima. Kaže Allah:
”Vi u Allahovom Poslaniku imate divan uzor za onoga koji se nada Allahovoj milosti i nagradi na onom svijetu, i koji često Allaha spominje.” (El-Ahzab, 21.)  

Prvi put objavljeno: srijeda, 21 Siječanj 2009 00:06

X