Vijesti

Vlada FBiH poziva građane da prijave neosnovano povećanje cijena

371views

Vlada Federacije BiH, koja je u stalnom zasjedanju, na današnjoj je sjednici zadužila Federalno ministarstvo trgovine i Federalnu upravu za inspekcijske poslove da, u saradnji s nadležnim tijelima i inspekcijama svih kantona u FBiH, intenzivno prate kretanje cijena, te da u slučajevima nezakonitog i neosnovanog povećanja cijena i mogućih zloupotreba, hitno poduzmu mjere iz svoje nadležnosti i o tome informiraju Vladu Federacije Bosne i Hercegovine.
Vlada upućuje poziv građanima da sve slučajeve nezakonitog i neosnovanog povećanja cijena prijave Federalnoj upravi za inspekcijske poslove i inspekcijama kantona koje su dužne odmah postupiti po prijavama građana.

Vlada je naložila svim inspekcijskim službama da bez odlaganja postupe po prijavama građana, te po utvrđivanju nezakonitosti u skladu sa represivnim zakonskim mogućnostima sankcionišu počinioce.

Ponovljen je poziv građanima da saznanja o slučajevima koji imaju elemente krađe i pljačke prijave najbližoj policijskoj stanici.

Ukoliko službene osobe iz policijskih stanica i inspekcija propuste poduzeti mjere po ovim prijavama, građani mogu o tome direktno informirati Vladu FBiH na telefon 033/212-602, koji je otvoren 24 sata, saopćeno je iz Ureda za odnose s javnošću Vlade Federacije BiH.
(FENA)