Vijesti

VKBI: Usaglašen nacrt teksta dokumenta o simbolima Bošnjaka

282views

Također je razmatran i informativno-analitički materijal o položaju ostvarivanja temeljnih elemenata nacionalnog identiteta Bošnjaka, ne samo u Bosni i Hercegovini već i u državama gdje Bošnjaci imaju status nacionalne manjine: simbolima (grb i zastava), bosanskom jeziku i književnosti, historiji, geografiji, umjetnosti.

Na sjednici radne grupe je rečeno i to da je potrebno raditi na uspostavi zajedničke ustanove (organizacije) o temeljnim elementima nacionalnog identiteta Bošnjaka (Matica) koja bi imala javne ovlasti u pogledu definiranja bosanskog jezika, književnosti, obrazovanja, historije, geografije, umjetnosti, svakako uvažavajući činjenicu da ova pitanja moraju biti u skladu sa pozitivnim zaknskim propisima.

Zaključeno je da institucije RS krše temeljna ljudska prava Bošnjacima u tom entitetu ne dozvoljavajući bošnjačkoj djeci da izučavaju svoj maternji – bosanski jezik.

– Ovaj anticivilizaciski čin, kojim se brani jednom narodu da izučava i koristi svoj maternji jezik nije zabilježen u modernoj povijesti svijeta – ističu iz VKBI-a.

U narednom periodu predstavnici Vijeća će dostaviti IX tomova enciklopedijskog Rječnika bosanskog jezika svim ustanovama u RS gdje se zabranjuje bosanski jezik, kako bi se i faktički negatori bosanskog jezika suočili sa postojanjem i bogatstvom bosanskog jezika, saopćeno je iz VKBI-a.

( FENA)