Notice: Trying to get property 'post_excerpt' of non-object in /var/www/vhosts/minber.ba/httpdocs/wp-content/themes/bingo/templates/template_single_post.php on line 1022
Akida

Vjerovanje u Allaha

1.39Kpregledi
Piše: Dr. Ahmed el-Kadi    Preveo: Admir Zekić.  

Iman je srčano vjerovanje bez imalo sumnje u postojanje Boga, te da je On Gospodar i Tvorac svega. Jedini On zaslužuje da Mu se ibadet čini. On posjeduje sva svojstva savršenstva, te je daleko od bilo kakve manjkavosti.Njegovo postojanje je neosporna istina, kaže Uzvišeni: “To je zato što je Allah – istina, a oni kojima se oni, pored Allaha, klanjaju – laž, i zato što je Allah Uzvišeni i Veliki.” (El-Hadždž, 62.)
A sumnja u Njegovo postojanje je potvora i podsmijeh, kaže Uzvišeni: “Poslanici su njihovi govorili: ‘Zar se može sumnjati u Allaha, Stvoritelja nebesa i Zemlje? On vas poziva da bi vam neke grijehe vaše oprostio i da bi vas do roka određenog ostavio.’ Oni su odgovorili: ‘Vi ste ljudi kao i mi, hoćete da nas odvratite od onih kojima su se preci naši klanjali – pa, donesite nam čudo vidljivo.'” (Ibrahim, 10.)
Negirati Njegovo postojanje je oholost i nevjerstvo, kaže Uzvišeni: “A Musa odgovori: ‘Ti znaš da ovo nije dao niko drugi nego Gospodar nebesa i Zemlje, kao očigledna znamenja, i ja mislim da ćeš ti, o faraone, sigurno nastradati.'” (El-Isra, 102.)
Kaže Uzvišeni: “‘Gospodar istoka i zapada i onoga što je između njih, ako pameti imate, reče Musa.’ A faraon reče: ‘Ako budeš kao boga nekoga drugog osim mene priznavao, sigurno ću te u tamnicu baciti!’ ‘Zar i onda kad ti budem nešto očito donio?’, upita on. ‘Pa daj ga, ako istinu govoriš!’, reče faraon. I Musa baci štap svoj, kad on – zmija prava.” (Eš-Šuara, 28.-32.)


Dokazi Božije egzistencije
Metodi dokazivanja Božijeg postojanja

Prvi metod jeste dokazivanje Božijeg postojanja kroz izvornu ljudsku prirodu ili metod fitreta, koji bismo mogli nazvati ‘’sklonost ka Bogu’’. Kaže Uzvišeni: “Ti upravi lice svoje vjeri – islamu, na njemu ustrajavši! Prihvatite se Allahove čiste vjere prema kojoj je ljude stvorio. Nema izmjene Allahove vjere, to je prava vjera, ali većina ljudi to ne zna.” (Er-Rum, 30.)
Ebu Hurejre, radijallahu anhu, kaže da je Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, rekao: “Svako dijete se rodi u čistoj prirodnoj vjeri islamu (fitri) pa ga njegovi roditelji odgoje (učine) kao jevreja, kršćanina ili vatropoklonika.” Bilježi ga Buharija.
Shodno tome, ako bi čovjek rastao bez utjecaja vanjskih faktora, vjerovao bi u postojanje Boga, bez potrebe za dokazivanjem Božije postojanosti. Kaže Uzvišeni, subhanehu ve te’ala, u hadisi-kudsijju: “Zaista sam Ja stvorio sve Svoje robove pravovjernim, došli su im šejtani i odvratili ih od njihove vjere.” Bilježi ga Muslim.

Drugi metod jeste onaj razumski – kozmološki (dokaz o postojanju Boga, na temelju činjenice što postoji svemir zaključuje se da mora postojati prvi uzrok svemira, nešto bezuzročno, bezuvjetno, apsolutno, i to je Bog). Kaže Uzvišeni: “Zar su oni bez Stvoritelja stvoreni ili su oni sami sebe stvorili?” (Et-Tur, 35.) Zdrav razum potvrđuje da sve ono što postoji mora imati uzrok svoga postojanja, ništa se slučajno ne dešava. Sve se kreće i zbiva, ali se ne kreće samo od sebe.
Također ništa (nebitak) ne nastaje samo po sebi, i ne može prerasti u Bitak. Dakle, mora postojati Stvoritelj, biće čije je postojanje neophodno nužno, a to je Allah, subhanehu ve te’ala.
Kozmološki metod koristio je još u predislamskom periodu, Hatib Arapa, Kis bin Saida el-Ijjadi, koji kaže: “Izmet upućuje na devu, a trag na pravac, pa zar nebesa ukrašena sazviježđima i Zemlja klancima ne ukazuju na Onoga koji sve zna i koji je o svemu obaviješten.”

Treći metod je fizičko (prirodno) dokazivanje Božijeg postojanja. Kaže Uzvišeni: “I on je Gospodara svoga zamolio: ‘Ja sam pobijeđen, Ti se osveti!’ I Mi smo kapije nebeske pootvarali vodi koja je neprestano lila, i učinili da iz zemlje izvori provru, i vode su se sastale kako je određeno bilo, a njega smo nosili na onoj lađi od dasaka i klinaca sagrađenoj, koja je plovila pred Našim očima, a nagrada je to bila za onoga koji je porican bio.” (El-Kamer, 10.-14.) Kaže Uzvišeni: “I Mi objavismo Musau: ‘Udari štapom svojim po moru!’, i ono se rastavi i svaki bok njegov bijaše kao veliko brdo, i Mi onda tamo one druge približismo, a Musaa i sve one koji bijahu s njim spasismo, i one druge potopismo. To je, zaista, pouka, i većina njih nisu bili vjernici.” (Eš-Šuara, 63.-67.)
Kaže Uzvišeni o Svom poslaniku Isau, alejhis-salatu ves-selam: “I šalje ga kao poslanika sinovima Israilovim: ‘Donio sam vam znak od Gospodara vašega: stvorit ću vam nešto poput ptice, i u nju puhnuti, pa će, Allahovom voljom, ptica biti; iscijelit ću slijepa od rođenja i gubava, i oživljavat ću mrtve voljom Allahovom; i kazivat ću vam šta jedete i šta u domovima vašim gomilate! U svemu tome ima dokaza za vas ako vjernici budete!'” (Ali Imran, 49.)
Kaže Uzvišeni: “Onaj koji se nevoljniku, kad Mu se obrati, odaziva, i koji zlo otklanja i koji vas na Zemlji jedne drugima smjenjuje – zar pored Allaha postoji drugi bog?! Kako nikako vi pouku da primite!?” (En-Neml, 62.) Jasni dokazi koje su donosili Božiji poslanici, uslišane dove vjernika, pomoć ožalošćenima i potištenima, su dio fizičkih dokaza Božijeg postojanja. Ove dokaze razumjela je većina ljudi i povjerovali su u Onoga koji je poslanike slao, u Onoga koji se nevoljniku, kad Mu se obrati, odaziva i zlo otklanja, dubokim ubjeđenjem.

Četvrti metod dokazivanja Božijeg postojanja je potpuni Božiji zakon koji je On nama podario učinivši ga prostranim, tolerantnim i lahkim, bez ikakvih poteškoća, tereta i tjeskobe. Kaže Uzvišeni: “A zašto oni ne proučavaju Kur’an? Jer, da je on od nekoga drugog, a ne od Allaha, oni bi u njemu našli mnoge proturječnosti!” (En-Nisa, 82.) Kaže Uzvišeni: “O ljudi, dokaz vam je već stigao od Gospodara vašeg i Mi smo vam objavili Jasnu Svjetlost.” (En-Nisa, 174.) Kaže Uzvišeni: “O ljudi, već vam je stigla poruka od Gospodara vašega, i lijek za vaša srca, i uputstvo i milost vjernicima.” (Junus, 57.)
Kur’an sa svim svojim sadržajem, od predviđanja događaja u budućnost, te onih koji su se već dogodili, ispravnim vjerovanjem, pravednim zakonom, načelima plemenitog morala, kao i  njegova literarna perfekcija, dokazi su njegovog Božanskog porijekla.

Po knjizi: El-Akidetu-el-Mujessere

Nastaviti će se…